Κ. Μπίτσιος (Εκτ. Αντιπρόεδρος ΣΕΒ): Αύξηση απασχόλησης 4,8% και αμοιβών 1,7% στη Βιομηχανία στο 9μηνο του 2017

Κ. Μπίτσιος (Εκτ. Αντιπρόεδρος ΣΕΒ): Αύξηση απασχόλησης 4,8% και αμοιβών 1,7% στη Βιομηχανία στο 9μηνο του 2017
H ενίσχυση της βιομηχανίας και η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης στη χώρα μας είναι εθνική υπόθεση τόνισε ο κ. Κ. Μπίτσιος
«Το 2018 είναι μια χρονιά κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον όλων μας. Αποφάσεων που θα διαμορφώσουν καθοριστικά την προοπτική ανάπτυξης της οικονομίας» επεσήμανε ο Εκτ. Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κ. Μπίτσιος στην ομιλία του στην συνάντηση της Επιτροπής Βιομηχανίας της Βusiness Europe.
Αναλυτικά ο κ. Μπίτσιος τόνισε:
Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία είναι ζήτημα ευθύνης  για όλους μας να αποδείξουμε ότι έχουμε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος και κυρίως ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι  να επιτρέψουμε αυτά να επαναληφθούν.
Ένα από αυτά τα λάθη είναι ότι παραμελήσαμε τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση της ελληνικής βιομηχανίας.
Έτσι η ελληνική παραγωγή υποχώρησε αισθητά ως μερίδιο συμμετοχής στο ΑΕΠ της χώρας και στην απασχόληση.
Φυσικά η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε έτι περαιτέρω στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.
Μας ανάγκασε όλους να συνειδητοποιήσουμε ξανά την αξία της παραγωγής και τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι ώστε να συνεχίσει να υπάρχει αλλά και να αναπτυχθεί εκ νέου στην χώρα μας η βιομηχανική παραγωγή και η μεταποίηση.
Όλοι οι δείκτες δείχνουν άλλωστε, ότι οι χώρες που διαθέτουν ισχυρή βιομηχανική βάση ανταποκρίνονται καλύτερα στους κραδασμούς των υφεσιακών κύκλων, προσφέρουν πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας, επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία, έχουν περισσότερες εξαγωγές.
Αυτό συνειδητοποίησε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνοντας μια ριζική στροφή τα τελευταία χρόνια, έχει ρίξει το βάρος στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων στην ευρωπαϊκή επικράτεια.
Για το σκοπό αυτό έχει παρουσιάσει ένα συνεκτικό πλαίσιο στρατηγικής για την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ.
Ο ΣΕΒ έχει κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις για το θέμα αυτό τόσο σε επίπεδο γενικών στρατηγικών κατευθύνσεων όσο και σε επιμέρους κλαδικά ή ειδικά θέματα που αφορούν στη μεταποίηση.
Θέλω να τονίσω ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας και η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης στη χώρα μας είναι εθνική υπόθεση.
Πριν από δύο μήνες, ξεκινήσαμε με τους βασικούς φορείς που εκπροσωπούν τη βιομηχανική δραστηριότητα στη χώρα μας μια κοινή προσπάθεια.
27 βιομηχανικοί σύνδεσμοι της χώρας καταλήξαμε σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.
Στόχος, και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, είναι πως θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη μια κοινή, φιλόδοξη δέσμευση να συμμετέχει η βιομηχανία και η μεταποίηση στο 12% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 και 15% μεσοπρόθεσμα, ώστε αν μη τι άλλο να κλείσουμε την ψαλίδα που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη προς όφελος φυσικά, της απασχόλησης, των εξαγωγών και της ευημερίας όλων μας.
Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να προσαρμόσουμε και να εξειδικεύσουμε με έναν αποτελεσματικό τρόπο την ευρωπαϊκή στρατηγική.
Γιατί όπως έχει δείξει και η πράξη, οι ευρωπαϊκές στρατηγικές, όταν υιοθετούνται χωρίς εξειδίκευση, στην καλύτερη περίπτωση μας τοποθετούν σε μία τροχιά που δεν δημιουργεί σημαντικό όφελος για τη χώρα και στην χειρότερη μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και οπισθοδρόμηση.
Η ελληνική βιομηχανία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μέσα στην κρίση. Η συμβολή της παραμένει καθοριστική:
-Δημιουργεί απασχόληση σε περίπου 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενους ( άμεση, έμμεση και προκαλούμενη). Δηλαδή 1 στους 4 εργαζόμενους απασχολείται σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες που οφείλονται στη βιομηχανία και στη δαπάνη των εισοδημάτων που δημιουργούνται.
-Είναι θέσεις εργασίας κατά κανόνα πλήρους απασχόληση και παροχών περίθαλψης και ασφάλισης.
- Το 2016 οι μεταποιητικές δραστηριότητες δημιούργησαν το 10% περίπου της ακαθάριστης προστιθεμένης αξίας.
- Ενώ ο ευρύτερος βιομηχανικός τομέας (μεταποίηση, εξόρυξη, ενέργεια, κτλ) δημιούργησε το 14% της ΑΠΑ, ακόμα και μέσα στην κρίση.
-Το 42% των συνολικών εξαγωγών – που περιλαμβάνει τον τουρισμό,τη ναυτιλία και τις μεταφορές είναι βιομηχανικά προϊόντα.
-Στο πρώτο εννεάμηνο του 2017 η βιομηχανία επεκτάθηκε με ταχείς ρυθμούς και δρα ως κινητήριος δύναμη στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
-Η απασχόληση στη βιομηχανία αυξήθηκα κατά 4,8% έναντι 1,8% στο μέσο όρο της οικονομίας.
- Σε ότι  αφορά στις αμοιβές, οι  μισθοί στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 1,7% έναντι 0,5% στο μέσο όρο της οικονομίας.
- Συνεισφέρει το 40% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.
- Και τέλος οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πραγματοποιήσαν 27 δις. ευρώ επενδύσεις (2009-2016).
Η υιοθέτηση του Εθνικού Στόχου πρέπει να γίνει με ευρεία συναίνεση και να υπηρετείται με συνέπεια ανεξαρτήτως εκλογικών κύκλων και πολιτικών αλλαγών.
Απαραίτητη είναι τέλος η σύσταση Υπουργείου Βιομηχανίας με συγκέντρωση όλων των κατακερματισμένων αρμοδιοτήτων των συναρμόδιων υπουργείων.
Για αυτό σήμερα με την ευκαιρία της συνεδρίασης της Επιτροπής Βιομηχανίας της Business Εurope στην Αθήνα, καταθέτουμε αναλυτικότερες προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής και πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμες στο δημόσιο διάλογο.

www.worldenergynews.gr

Eleni Α