ΑΔΜΗΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δημοπρασίες διακοψιμότητας

ΑΔΜΗΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δημοπρασίες διακοψιμότητας
Η Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς για τον τύπο υπηρεσίας ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 17/01/2018 έως και 28/02/2018 ανέρχεται σε 600 MW
Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 17/01/2018 έως 28/02/2018 και στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 17/01/2018 έως 28/02/2018.
Η Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς για τον τύπο υπηρεσίας ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 17/01/2018 έως και 28/02/2018 ανέρχεται σε 600 MW.
Η Συνολικά Διακοπτόμενη Ισχύς για τον τύπο υπηρεσίας ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 17/01/2018 έως και 28/02/2018 ανέρχεται σε 450 MW.

Διαβάστε εδώ περισσότερα

www.worldenergynews.gr