Μέσω δημοπρασιών από την Άνοιξη του 2018 οι άδειες για νέα έργα ΑΠΕ

Μέσω δημοπρασιών από την Άνοιξη του 2018 οι άδειες για νέα έργα ΑΠΕ
Αναμένεται η έκδοση δυο υπουργικών αποφάσεων που θα καθορίσουν τους όρους και τον αριθμό των δημοπρασιών που θα πραγματοποιηθούν
Τον Απρίλιο αναμένεται να γίνουν οι πρώτες δημοπρασίες για την εγκατάσταση νέων έργων ΑΠΕ και θα αφορούν 100 MW για εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας και 100 MW για φωτοβολταϊκά.
Οι πλειστηριασμοί θα είναι ξεχωριστοί για κάθε μια από τις δύο τεχνολογίες.
Για την πραγματοποίηση των πλειστηριασμών που θα γίνουν με βάση το νέο νόμο για τις ΑΠΕ, αλλά και το σχετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από την Κομισιόν απαιτείται η έκδοση δυο υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να καθοριστούν οι όροι και ο αριθμός των δημοπρασιών που θα γίνουν.
Σύμφωνα με το ελληνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί από την Κομισιόν προβλέπεται, επίσης, η διενέργεια δύο πιλοτικών δημοπρασιών οι οποίες θα είναι ανοιχτές σε ενδιαφερόμενους να επενδύσουν τόσο στην αιολική όσο και την ηλιακή ενέργεια.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το ελληνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί από την Κομισιόν αφορά την περίοδο, από το 2018 έως το 2020, ενώ θα υπάρξει ένα επιπλέον πρόγραμμα που θα εκδοθεί το 2019 με βάση τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και θα αφορά το σύνολο της περιόδου έως το 2030.
Πάντως το υφιστάμενο σχέδιο προβλέπει τη διενέργεια μιας δημοπρασίας ανά έτος στο πλαίσιο της οποίας θα προσφέρονται στους υποψήφιους επενδυτές η δυνατότητα εγκατάστασης τουλάχιστον 100 MW.
Με άλλα λόγια, την περίοδο 2018 - 2020 θα προσφερθούν συνολικά 300 MW φωτοβολταϊκών, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για τα έργα αιολικής ενέργειας.
Όσον αφορά τις ουδέτερες πιλοτικές δημοπρασίες που είναι ανοιχτές και στις δύο τεχνολογίες, το σχέδιο περιλαμβάνει μια δημοπρασία για το πρώτο εξάμηνο του 2019 και μια δεύτερη για το 2020.
Σε κάθε μία από αυτές τις ουδέτερες από πλευράς τεχνολογίας δημοπρασίες θα προσφέρονται στους επενδυτές 200 MW.

Δημοπρασίες μη ώριμων projects

Το σχέδιο προβλέπει επίσης δημοπρασίες για μη ώριμα έργα, κατηγορία που αφορά εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας σε περιοχές όπου υπάρχει διαθέσιμη δυναμικότητα, αλλά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για άδειες παραγωγής ΑΠΕ.
Τέτοιες περιπτώσεις σχετίζονται με το υποβρύχιο καλώδιο Πολυπόταμου (Εύβοια) - Νέας Μάκρη (Αττική), καθώς και με τη διασύνδεση των Κυκλάδων.
Συνολικά οι δημοπρασίες για μη ώριμα έργα αναμένεται να αφορούν ισχύ 300 MW.
Επίσης, προγραμματίζονται δημοπρασίες για στρατηγικές επενδύσεις φωτοβολταϊκών από μεγάλες επιχειρήσεις.
Για την κατηγορία αυτή αναμένεται να προσφερθεί δυναμικότητα τουλάχιστον 300 MW.
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ΑΠΕ (βιομάζα, βιοαέριο, μικρές μονάδες υδροηλεκτρικής ενέργειας) δεν προγραμματίζεται δημοπρασίες καθώς το σημερινό επίπεδο του επενδυτικού ενδιαφέροντος δεν είναι αρκετά ισχυρό.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι στο νέο πλαίσιο πραγματοποίησης των επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αναμένεται να προστεθεί και το  νέο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας και το οποίο θα αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν προκύψει όπως η υπερσυγκέντρωση έργων ΑΠΕ.
Το νέο Ειδικό Χωροταξικό θα ενισχύσει, επίσης, τα κίνητρα για επενδύσεις, µε σεβασμό στο ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και πολιτιστικό περιβάλλον, τη μικρή κλίμακα του νησιωτικού χώρου, καθώς επίσης την ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα και τη γεωργική γη.
Πρέπει να σημειωθεί πως στόχος της Ελλάδας είναι έως το 2030 σχεδόν το 50% της ηλεκτροπαραγωγής να προέρχεται από ΑΠΕ.  

www.worldenergynews.gr