Δυνατότητες πρόσβασης στις ΑΠΕ από τις αναπτυσσόμενες χώρες

Δυνατότητες πρόσβασης στις ΑΠΕ από τις αναπτυσσόμενες χώρες
Η σημερινή χρηματοδότηση αγγίζει τα 50 εκατ. δολάρια
O Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάπτυξης του Αμπού Ντάμπι αποστέλλει αιτήσεις για έργα ανανεώσιμων στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση προσφέρει βιώσιμη και προσιτή ενέργεια σε εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια.
Σύμφωνα με τον IRENA, στην Ασία, την Αφρική, την Λατινική Αμερική, τα σχέδια καλύπτουν όλο το φάσμα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας – αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική και βιομάζα – και χρησιμοποιούν ευρύ φάσμα συστημάτων ενέργειας.
Παράλληλα, η σημερινή χρηματοδότηση αγγίζει τα 50 εκατ. δολάρια και οι αιτήσεις για το παραπάνω πρόγραμμα γίνονται αποδεκτές έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2018.
Στις πρώτες τέσσερις φάσεις του προγράμματος, ο Μηχανισμός διέθεσε 189 εκατ. δολ. σε 19 επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανά τον κόσμο, καλύπτοντας το 50% του κόστους του έργου. Οι επιχειρήσεις αυτές θα φέρουν σε απευθείας σύνδεση περισσότερες από 100 MG και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση στην ενέργεια.

www.worldenergynews.gr

panagiotis