Α. Χαρίτσης: Χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της νέας αναπτυξιακής τράπεζας

Α. Χαρίτσης: Χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της νέας αναπτυξιακής τράπεζας
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας, η ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα θα μπορούσε να συνεργαστεί με αντίστοιχες άλλων χωρών που διαθέτουν  μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
Η ενίσχυση έργων ενεργειακής εξοικονόμησης στα κτίρια θα βρεθεί στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της νέας αναπτυξιακής τράπεζας που προωθεί η κυβέρνηση μετά και τη σχετική έγκριση από το πρόσφατο Eurogroup.
Στόχος είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένου project για το ζήτημα της ενεργειακής αναβάθμισης σε συνεργασία με αντίστοιχες τράπεζες άλλων χωρών της Ε.Ε. όπως της Γερμανίας, της Ιταλίας ή της Γαλλίας, οι οποίες μπορούν να παράσχουν στην ελληνική πλευρά τεχνογνωσία αλλά και χρηματοδότηση.
Αυτά προκύπτουν από δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση στην εφημερίδα Εποχή.
Εξηγώντας τον τρόπο που θα λειτουργήσει η νέα αναπτυξιακή τράπεζα ο κ. Χαρίτσης υπογραμμίζει κατ’ αρχάς πως είναι σημαντικό το γεγονός ότι στην απόφαση του Eurogroup αναφέρεται πλέον σαφώς ο όρος «τράπεζα» και όχι «φορέας», γεγονός που αποτελούσε κεντρική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό εργαλείο ενίσχυσης της ανάπτυξης το οποίο θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το υφιστάμενο ΕΤΕΑΝ.
Όπως λέει ο κ. Χαρίτσης αντίστοιχες τράπεζες έχουν αναπτυχθεί εδώ και χρόνια στο εξωτερικό και παίζουν σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία.
Σημειώνει εξάλλου ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τις συγκεκριμένες τράπεζες σε επίπεδο τεχνογνωσίας, αλλά και χρηματοδότησης και προσθέτει ότι πέρα από τη συμμετοχή αυτών των τραπεζών στη δική μας αναπτυξιακή τράπεζα, μπορούν να γίνουν συνεργασίες και σε συγκεκριμένα project.
Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι το σημαντικότερο από τα project που σχεδιάζει η κυβέρνηση και όπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας «εφόσον σε τράπεζες άλλων χωρών υπάρχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την χρηματοδότηση παρόμοιων έργων, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μία σύμπραξη με την αντίστοιχη, για παράδειγμα γερμανική τράπεζα, για τη διαμόρφωση μιας ομπρέλας έργων στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων».

Απ’ ευθείας χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις

Περιγράφοντας την ίδια την αναπτυξιακή τράπεζα όπως τη σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Χαρίτσης σημειώνει θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει και απ’ ευθείας χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις, προκειμένου να καλύψει χρηματοδοτικά κενά.
Δεν θα ανταγωνιστεί ευθέως τις τράπεζες, θα καλύψει όμως κατηγορίες και κλάδους που οι συστημικές τράπεζες δεν τις αγγίζουν, όπως νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου, κοινωνικές επιχειρήσεις.
Θα κινητοποιήσει τις συνεταιριστικές τράπεζες, νέες και παλιές, και θα λειτουργήσει σαν ομπρέλα αυτού που περιγράφουμε ως παράλληλο τραπεζικό σύστημα.
Όπως τονίζει δεν πρόκειται απλώς για μια τράπεζα, αλλά για ένα πυλώνα σημαντικός και χρηματοδοτικά αλλά και ως εργαλείο για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης.
«Όλα αυτά, καταλήγει ο κ. Χαρίτσης, θέλουν χρόνο για να οργανωθούν, να αναπτυχθούν και να αποδώσουν και χρειάζονται σοβαρή προετοιμασία, εγκρίσεις και συνεννόηση με τους δανειστές».
Κάτι που όπως λέει θα ξεκινήσει σύντομα για να χτιστεί, να καταχωρηθεί θεσμικά, μια νέα τράπεζα μακριά από παλαιότερα αποτυχημένα εγχειρήματα τύπου ΕΤΒΑ.

www.worldenergynews.gr