ΠΟΕ: Ποσοστώσεις για τις εισαγωγές χάλυβα στην Τουρκία

ΠΟΕ: Ποσοστώσεις για τις εισαγωγές χάλυβα στην Τουρκία

Μέτρα για την απότομη αύξηση των εισαγωγών

Η Τουρκία θα εισάγει ποσοστώσεις για τις εισαγωγές χάλυβα από τις 17 Οκτωβρίου, με πρόσθετο δασμό 25% που θα εισπράττεται για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις, ανέφερε έγγραφο που δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τη Δευτέρα, λόγω της απότομης αύξησης των εισαγωγών.
Το έγγραφο ανέφερε ότι είχε αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης για μέτρα "έκτακτης ανάγκης" τον Απρίλιο, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Trump επέβαλε δασμούς 25% στον χάλυβα. Αυτό, και οι μεταγενέστεροι εμπορικοί περιορισμοί σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ινδίας και της Ινδονησίας, είχαν εκτρέψει τον χάλυβα προς την Τουρκία.
"Αυτές οι προστατευτικές πολιτικές ήταν απρόβλεπτες εξελίξεις που επηρέασαν άμεσα το ύψος των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος στην Τουρκία", ανέφερε το έγγραφο του ΠΟΕ.
"Η Τουρκία είναι μια ελκυστική αγορά για αυτά τα προϊόντα χάλυβα που υπόκεινται σε αυξανόμενο αριθμό προστατευτικών μέτρων. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται παγκοσμίως ... έχουν προκαλέσει αύξηση των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων στην Τουρκία".
Οι ποσοστώσεις χάλυβα της Τουρκίας είναι ένα προσωρινό μέτρο διασφάλισης, το οποίο επιτρέπεται βάσει των κανόνων του ΠΟΕ εάν μια χώρα θέλει να προστατεύσει μια συγκεκριμένη βιομηχανία που κινδυνεύει από ξαφνική, απρόβλεπτη και καταστροφική αύξηση των εισαγωγών.
Αναμένεται να αντισταθμίσει τους εμπορικούς εταίρους που χάνονται, μειώνοντας τους εμπορικούς φραγμούς σε άλλους τομείς.
Η ποσόστωση για τα flat προϊόντα καθορίστηκε σε 3,1 εκατομμύρια τόνους, λιγότερο από το ήμισυ των 8,4 εκατομμυρίων τόνων που εισήγαγε η Τουρκία το 2017. Για τα long προϊόντα, η ποσόστωση ήταν 558.534 τόνοι, σε σύγκριση με το 2017 των εισαγωγών κατά 1,3 εκατομμύρια τόνους.
Οι ποσοστώσεις για τους σωλήνες καθορίστηκαν σε 273,901 τόνους, για ανοξείδωτο χάλυβα 139,934 τόνους και για σιδηροδρομικό υλικό σε 27.044 τόνους.
Οι ποσοστώσεις δεν ισχύουν για τον ανοξείδωτο χάλυβα θερμής έλασης επειδή δεν παράγονται στην Τουρκία.

www.worldenergynews.gr


Eleni Α