Ψηφίσθηκαν τα προσωρινά μέτρα της ΕΕ για τον περιορισμό των εισαγωγών χάλυβα

Ψηφίσθηκαν τα προσωρινά μέτρα της ΕΕ για τον περιορισμό των εισαγωγών χάλυβα

Η Επιτροπή πρότεινε συνδυασμό ποσοστώσεων και δασμών για την αποφυγή της αύξησης των εισαγωγών χάλυβα

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψήφισαν την Πέμπτη 5/7/2018 υπέρ των προσωρινών μέτρων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περιορίσει τις εισαγωγές χάλυβα, μετά από απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς για τον χάλυβα και το αλουμίνιο της ΕΕ
Η Επιτροπή πρότεινε συνδυασμό ποσοστώσεων και δασμών για την αποφυγή της αύξησης των εισαγωγών χάλυβα, ιδίως μετά την επιβολή εισφορών από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον εισερχόμενο χάλυβα και το αλουμίνιο.
Η ΕΕ φοβάται ότι τα προϊόντα που δεν εισάγονται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πλημμυρίσουν τις ευρωπαϊκές αγορές.
"Αυτό αποσκοπεί στην αποτροπή των αρνητικών επιπτώσεων της εκτροπής του εμπορίου, διατηρώντας ταυτόχρονα την παραδοσιακή προσφορά και τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά της ΕΕ", ανέφερε εκπρόσωπος της Επιτροπής.
Η ποσόστωση θα αντικατοπτρίζει τις εισαγωγές κατά τα τελευταία έτη, με χρέωση 25% για ποσότητες που υπερβαίνουν το ποσό αυτό, σύμφωνα με πηγές.
Συνολικά, 25 χώρες της ΕΕ ψήφισαν υπέρ των μέτρων, αλλά τρεις απείχαν, σύμφωνα με πληροφορίες.
Η Επιτροπή, η οποία εποπτεύει την εμπορική πολιτική στην ΕΕ, ξεκίνησε μια έρευνα που κάλυπτε 28 κατηγορίες χάλυβα και προϊόντα χάλυβα, προκειμένου να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της αλλαγής της αγοράς.
Κατά την έναρξη της έρευνας αυτής, η Επιτροπή σημείωσε ότι οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων αυξήθηκαν από 18,8 εκατομμύρια τόνους το 2013 σε 30,6 εκατομμύρια τόνους το 2017, υπερβαίνοντας κατά πολύ την αύξηση της εγχώριας παραγωγής.
Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου επιτρέπουν στην ΕΕ να επιβάλλει δασμούς "προσωρινής διασφάλισης" για διάστημα έως 200 ημερών εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι αυξημένες εισαγωγές έχουν προκαλέσει ή ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στον τομέα της χαλυβουργίας.
Η ΕΕ έχει επιβάλει επίσης δικά της τέλη στις εισαγωγές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των bourbon και των μοτοσικλετών, ύψους 2,8 δισ. ευρώ (3,3 δισ. Δολάρια) και έχει προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.www.worldenergynews.gr


Eleni Α