Ανοίγει ο δρόμος για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας

Ανοίγει ο δρόμος για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας
Εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής η εισήγηση του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των Ορυκτών Πρώτων Υλών
Tην εισήγηση του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των Ορυκτών Πρώτων Υλών ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) το οποίο συνεδρίασε σήμερα 25/1/2018 υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη.
Κατά την συνεδρίαση συζητήθηαν οι τρόποι αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου που διαθέτει η χώρα προκειμένου να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης.
Παράλληλα τονίσθηκε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα, ενώ σε ορισμένα ορυκτά (βωξίτης, περλίτης, μπεντονίτης, λατερίτης, λευκόλιθος, κ.ά.) κατέχει υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, «στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού είναι μεσοπρόθεσμα να διπλασιαστεί η συμμετοχή του εξορυκτικού κλάδου στο ΑΕΠ σε συνθήκες διασφάλισης της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής και να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία σε εγχώριο επίπεδο, μέσω της δυναμικής της κάθετης εκμετάλλευσης».
Κατά την συνεδρίαση εγκρίθηκε επίσης η εισήγηση των υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Τουρισμού για το σχέδιο δράσης του θεσμικού πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς.

www.worldenergynews.gr

Eleni Α