Αυξάνει τις τιμές στόχους για ΕΛΠΕ και Motor Oil η HSBC - Μειώνει σε hold τη σύσταση

Αυξάνει τις τιμές στόχους για ΕΛΠΕ και Motor Oil η HSBC - Μειώνει σε hold τη σύσταση
Στα 6,4 ευρώ η τιμή στόχος για τα ΕΛΠΕ και στα 19,2 ευρώ για την Motor Oil
Η ισχυρή επίδοση των μετοχών των Ελληνικών Πετρελαίων και της Motor Oil οδηγεί την HSBC να μειώσει σε hold (διακράτηση) τη σύστασή της, από buy (αγορά) προηγουμένως, ενώ αυξάνει τις τιμές στόχους.
Ειδικότερα, η νέα τιμή στόχος για τα ΕΛΠΕ είναι 6,4 ευρώ, από 6,2 ευρώ προηγουμένως, και 19,2 ευρώ για την Motor Oil, από 17,6 ευρώ προηγουμένως.Όπως διαπιστώνει η HSBC, τόσο τα ΕΛΠΕ όσο και η Motor Oil έχουν υπεραποδώσει από τις αρχές του έτους σε σχέση με τον FTSE 20, κατά 18% και 14% αντίστοιχα.
Επίσης, και οι δύο όμιλοι ικανοποίησαν με τις μερισματικές αποδόσεις τους.

www.worldenergynews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος