Σχεδιάζουν Μηχανισμό Εγγύησης Επιτοκίου από τον ESM για την Ελλάδα, όταν βγει στις αγορές στο α΄ τρίμ. 2018 με 3ετές ομόλογο

Σχεδιάζουν Μηχανισμό Εγγύησης Επιτοκίου από τον ESM για την Ελλάδα, όταν βγει στις αγορές στο α΄ τρίμ. 2018 με 3ετές ομόλογο
Έναντι όμως αυτού του μηχανισμού που θα εγγυάται επιτόκιο αλλά και έκδοση η Ελλάδα θα υποχρεωθεί σε νέες δεσμεύσεις και αυτή θα είναι η νέα επιτροπεία της Ελλάδος ή 4ο μνημόνιο ή όπως αλλιώς ονομαστεί.
Ενώ το ενδιαφέρον όλων εύλογα είναι επικεντρωμένο στις 21 με 23 Απριλίου οπότε και θα πραγματοποιηθεί η εαρινή Σύνοδος του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον όπου θα αποσαφηνιστούν
1)Πότε θα επιστρέψουν οι δανειστές στην Ελλάδα;
(πιθανή ημερομηνία επιστροφής 25 Απριλίου)
2)Ποιο θα είναι το πλαίσιο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους όπου ζητείται όχι απλά μια πολιτική δέσμευση αλλά αποτίμηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για να μπορέσει να εκπονηθεί η ανάλυση βιωσιμότητας
3)Με ποιο μηχανισμό θα συμμετάσχει το ΔΝΤ στο τρίτο μνημόνιο…
Και ενώ θα δοθούν απαντήσεις σε κάποια από αυτά τα τρία κύρια ερωτήματα ο ESM φαίνεται ότι εργάζεται προς δύο μέτωπα.
Μέτωπο πρώτο πως θα αποτιμηθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.
Μέτωπο δεύτερο πως θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ώστε η Ελλάδα ίσως στο πρώτο τρίμηνο του 2018 να βγει στις αγορές και να διασφαλιστεί ότι θα καλύψει την έκδοση και θα πετύχει ένα λογικό επιτόκιο.
Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι η αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση θα κλείσει το αργότερο 22 Μαΐου του 2017.
Τα δύο βασικά προβλήματα είναι το χρέος – ακόμη σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν πολλά εμπόδια και δεν υπάρχει συμφωνία και βεβαίως πως η Ελλάδα θα αρχίσει να καλύπτει μέρος των αναγκών της από τις αγορές.

Το σχέδιο για τις αγορές το 2018

 Με βάση συγκλίνουσες πληροφορίες φαίνεται ότι για το 2018 υπάρχει το εξής σχέδιο.
Μετά τον Ιούλιο του 2018 ολοκληρώνεται το τρίτο μνημόνιο και η Ελλάδα χρειάζεται μια μεταβατική περίοδο ώστε να μπορέσει να επανέλθει στις αγορές χωρίς υποστήριξη.
Θα χρειαστεί λοιπόν – εάν δεν προχωρήσει το 4ο μνημόνιο ή η παράταση του τρίτου μνημονίου – μια εναλλακτική λύση.
Η λύση αυτή θα είναι ένας νέος τύπος επιτροπείας της Ελλάδος με το εξής μηχανισμό
Να συσταθεί ένας μηχανισμός που θα εγγυάται τόσο το επιτόκιο όσο και την ελληνική έκδοση ομολόγου από τον ESM.
Ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης ESM θα μπορεί να συμμετέχει ακόμη και σε δημοπρασία ελληνικού ομολόγου – υπό όρους - επιδρώντας προφανώς στο επιτόκιο ή εάν υπάρχει σοβαρό νομικό και πολιτικό πρόβλημα με αυτό τον σχεδιασμό να λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας της έκδοσης χωρίς όμως να χαρακτηρίζεται στην ευρωπαϊκή ορολογία διακρατική παρέμβαση.
Π.χ. εάν η Ελλάδα εκδώσει 3ετές ή 5ετές ομόλογο τον Μάρτιο του 2018 ένα λογικό επιτόκιο – χωρίς QE καθώς δυνητικά θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2017 – ο ESM να λειτουργεί ως μηχανισμός εγγύησης επιτοκίου ώστε το τελικό επιτόκιο να διαμορφωθεί π.χ. στο 3% με 3,5%.
Ο ESM θα διαδραματίσει σίγουρα ρόλο στην προσπάθεια εξόδου στις αγορές της Ελλάδος.
Να σημειωθεί ότι θα μπορούσε ο ESM να χρησιμοποιήσει μέρος των κεφαλαίων που δεν θα χρησιμοποιηθούν από το τρίτο μνημόνιο.
Δηλαδή ο ESM να μην χρειαστεί δηλαδή να βγει να δανειστεί από τις αγορές για να καλύπτει τις ανάγκες δανεισμού της Ελλάδος αλλά να χρησιμοποιήσει το κεφαλαιακό απόθεμα του τρίτου μνημονίου.
Με αυτό τον μηχανισμό τα διεθνή funds και άλλοι επενδυτές θα πάρουν το ρίσκο να αγοράσουν νέο ελληνικό χρέος, όπως έγινε και στην Αργεντινή καθώς πέραν των άλλων – μεταρρυθμίσεις, πρόοδος οικονομίας – θα υπάρχει και ο Μηχανισμός Εγγυήσεων.
Έναντι όμως αυτού του μηχανισμού που θα εγγυάται επιτόκιο αλλά και έκδοση η Ελλάδα θα υποχρεωθεί σε νέες δεσμεύσεις και αυτή θα είναι η νέα επιτροπεία της Ελλάδος ή 4ο μνημόνιο ή όπως αλλιώς ονομαστεί.

 
Πηγή: www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr

panagiotis