Επιβεβαιώνει τη σύσταση outperform για Motor Oil η Credit Suisse - Ανεβάζει στα 19 ευρώ την τιμή στόχο

Επιβεβαιώνει τη σύσταση outperform για Motor Oil η Credit Suisse - Ανεβάζει στα 19 ευρώ την τιμή στόχο
Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο όμιλος για το τελευταίο τρίμηνο του 2016 ήταν καλύτερα του αναμενομένου
Σε επιβεβαίωση της αξιολόγησης Outperform, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, προχώρησε η Credit Suisse για τη Motor Oil, αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 19 ευρώ, από 18 ευρώ προηγουμένως.
Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο όμιλος για το τελευταίο τρίμηνο του 2016 ήταν καλύτερα του αναμενομένου, καθώς τα συγκρίσιμα EBITDA έφτασαν τα 158 εκατ. ευρώ, από 138 εκατ. που ανέμενε η ελβετική τράπεζα.
Το καθαρό χρέος (συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων) ανέρχεται σε 434 εκατ. ευρώ μόνο (καλύτερα κατά ~ 15 εκατ. πριν τις προβλέψεις της για το τέλος του 2016), μέγεθος που διαμορφώνει το δείκτη καθαρό χρέος / LIFO EBITDA του 2016 στο <1x.
Το ύψος της κερδοφορίας επιτρέπει την πρόταση για μέρισμα 0,9 ευρώ ανά μετοχή για το 2016 (έναντι 0,65 ευρώ / μετοχή το 2015).
Και αυτό το μέγεθος είναι υψηλότερο των εκτιμήσεων της Credit Suisse για μέρισμα 0,75 ευρώ / μετοχή.
Σύμφωνα με την Credit Suisse, η Motor Oil συνεχίζει την επιτυχή βελτιστοποίηση του ισολογισμού της, διαμορφώνοντας ένα θετικό περιβάλλον για τους δύο πρώτους μήνες του
2017.
Οι εκτιμήσεις της Credit Suisse για τη Motor Oil:www.worldenergynews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος