Αρνητική έκπληξη από Moody's - Γιατί δεν δημοσίευσε αξιολόγηση για την Ελλάδα

Αρνητική έκπληξη από Moody's - Γιατί δεν δημοσίευσε αξιολόγηση για την Ελλάδα

Ενώ ήταν προγραμματισμένη η έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα και αναβάθμιση κατά μια κλίμακα, η Moody's αποφάσισε να μη δημοσιοποιήσει έκθεση αξιολόγησης

Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε η απόφαση του αμερικανικού οίκου Moody's να μη δημοσιοποιήσει στις 21/92018 έκθεση αξιολόγησης για ην πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Ενώ ήταν προγραμματισμένη η έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα και αναβάθμιση κατά μια κλίμακα, η Moody's αποφάσισε να μη δημοσιοποιήσει έκθεση αξιολόγησης, για την Ελλάδα και την Ουγκάντα.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα βαθμολογείται με βάση τη  Moody's στην κατηγορία «Β3», δηλαδή με την χαμηλότερη βαθμολογία από οποιοδήποτε οίκο αξιολόγησης και τρεις βαθμίδες χαμηλότερα από την υψηλότερη βαθμολογία της Ελλάδας «ΒΒ-» από την Fitch.
Η απόφαση της Moody's θα πρέπει να αποδοθεί στους παρακάτω λόγους:
1) Την κρίση στις αναδυόμενες αγορές
2) Τα τραπεζικά προβλήματα στην Ελλάδα
3) Την αβεβαιότητα που κυριαρχεί ως προς την ικανότητα της Ελλάδας να βγει στις αγορές


www.worldenergynews.gr


Eleni Α