Οι προβλέψεις για το LNG στον τομέα της διεθνούς ναυτιλίας

Οι προβλέψεις για το LNG στον τομέα της διεθνούς ναυτιλίας

Η πρόβλεψη του μεριδίου του LNG στη ναυτιλιακή αγορά περιπλέκεται από πολλούς παράγοντες

Περίοδος μεταβολών θεωρείται το χρονικό σημείο που διανύουμε για τον τομέα της ναυτιλίας στο πλαίσιο της αναζήτησης εναλλακτικών καυσίμων για τα πλοία.

Ειδικότερα, η συνεχής αύξηση του κόστους και διαχείρισης των πλοίων, η θέσπιση νέων κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος και τα υπάρχοντα οικονομικά δεδομένα διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα για την ναυτιλία.

Σε συνέχεια του χθεσινού θέματος για το LNG, θα γίνει μια ακόμη αναφορά στις προβλέψεις για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, ως καύσιμο στα πλοία.

Αρχικά, σημειώνεται ότι οι πρώιμες  προσδοκίες για ταχεία αύξηση της ζήτησης δεν έχουν υλοποιηθεί. Το 2012, είχε προβλεφθεί ότι θα υπάρξουν πάνω από 1.000 πλοία που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο μέχρι το 2020. Αυτό αναθεωρήθηκε μεταξύ 400 και 600 το 2015 και οι τελευταίοι αριθμοί υποδηλώνουν στόλο κάτω των 300.

Οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου, η βραδύτερη ανάπτυξη των υποδομών (από ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί) αλλά και η αβεβαιότητα σχετικά με την ρυθμιστική νομοθεσία, συμπληρώνουν το παζλ των αιτιών.

Η πρόβλεψη του μεριδίου του LNG στη ναυτιλιακή αγορά περιπλέκεται από πολλούς παράγοντες. Παρά το γεγονός ότι θεωρείται πολύ πιθανό τα προσεχή χρόνια να αυξηθεί η ζήτηση, αυτό από την άλλη εξαρτάται από παράγοντες, όπως η χρησιμοποίηση πλοίων, οι μέσες ταχύτητες και η αποδοτικότητα των καυσίμων.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με τη θέσπιση αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών που θα παράγουν μια σειρά απαντήσεων. Για τα υπάρχοντα σκάφη υπάρχει διαθέσιμη σειρά τεχνολογιών και οι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων έχουν την επιλογή της εναλλαγής καυσίμων, ή της ανακαίνισης για τη χρήση LNG.

Πλησιάζοντας προς το 2020, θα γίνει περισσότερο σαφής η επιλογή διαθεσιμότητας καυσίμων.

Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφεται ο αριθμός των πλοίων που είναι υπό κατασκευή και αυτών που λειτουργούν κανονικά

 

 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η πρόβλεψη για την κατανάλωση του LNG τον τιομέα της ναυτιλίας

 

 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που θα μπορούσαν να μειώσουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για το LNG.

Είναι πολύ πιθανό ότι το πετρέλαιο και το πετρέλαιο ντίζελ θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές.

Τέλος, στην έκθεση του Ινστιτούτου της Οξφόρδης για μελέτες στον τομέα της ενέργειας, σημειώνει ότι από το 2030 τα ναυτιλιακά σκάφη είναι απίθανο να εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα.

Τα επίπεδα αύξησης των εκπομπών θα μπορούσαν να μετριαστούν και να μειωθούν χρονικά μέσω της υιοθέτησης σειράς καινοτόμων τεχνολογιών, όπως μπαταρίες, αμμωνία, υδρογόνο και βιοκαύσιμα.

Είναι πιθανό σε ορισμένες αγορές να υπάρχει LNG από το βιοαέριο, αν και υπάρχει μια σειρά άλλων επιλογών βιοκαυσίμου για την θάλασσα. Αυτά περιλαμβάνουν το βιοντίζελ (από κραμβέλαιο ή λιγνοκυτταρίνη), το βιοκαύσιμο (από κραμβέλαιο), το βιο-υδρογόνο και τη βιο-μεθανόλη (τόσο από λιγνοκυτταρίνη όσο και από βιομάζα ξύλου).

 

 

www.worldenergynews.gr