ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,2% στον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,2% στον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

O μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,5%

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,2% έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,5%, ενώ ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε μείωση 0,9%.

Σύγκριση Ιουνίου 2018 με Ιούνιο 2017

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,2% τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

 

1. Από την αύξηση:

 

• Κατά 7,4% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

• Κατά 0,9% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ποτών, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

• Κατά 1,1% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

 

2. Από τη μείωση:

 

• Κατά 0,2% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Σύγκριση Ιουνίου 2018 με Μάιο 2018

 

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,9% τον μήνα Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

 

1. Από τη μείωση:

 

• Κατά 3,5% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων.

 

• Κατά 1,1% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

 

• Κατά 0,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.

 

2. Από την αύξηση:

 

• Κατά 1,8% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

 

 

www.worldenergynews.gr