Οι αισιόδοξες προοπτικές και τα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων στο σχέδιο της McKinsey για τη ΔΕΗ

Οι αισιόδοξες προοπτικές και τα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων στο σχέδιο της McKinsey για τη ΔΕΗ


Η επιχείρηση, βάσει του σχεδίου - πυξίδα, θα πρέπει να στραφεί στις ΑΠΕ, σε επενδύσεις στα δίκτυα διανομής, αλλά και στις αγορές του εξωτερικού

Αισιόδοξο για το μέλλον της ΔΕΗ το «project compass» που εκπονήθηκε από την εταιρία McKinsey, παρουσιάστηκε χθες (10/7) από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Μανόλη Παναγιωτάκη στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης και οι βασικές αρχές του δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσω χρηματιστηριακής ανακοίνωσης.
Ωστόσο μάλλον δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά από τις απαντήσεις που δίνει. 
Στόχος του «σχεδίου πυξίδα» - επί το ελληνικότερον - είναι το 2022 η λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ να φθάνει το 1 - 1,1 δις ευρώ έναντι των 804,7 εκατ. ευρώ που ήταν το 2017 και ο λόγος καθαρού χρέους προς EBITDA να είναι 2,5 - 3x έναντι του 5x που είναι σήμερα και θεωρείται ως μη βιώσιμος.
Σημειώνεται ότι με βάση τον ισολογισμό της ΔΕΗ το καθαρό χρέος στο τέλος του 2017 ανερχόταν σε 3,957 δις ευρώ.
Επίσης το σχέδιο προβλέπει ότι ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ θα φθάνει στα 3,9 δις ευρώ το 2022, έναντι 4,9 δις ευρώ το 2017.
Στο σημείο αυτό εντοπίζεται και ένα από τα κρισιμότερα ερωτήματα που προκύπτουν και το οποίο σχετίζεται με την μνημονιακή πρόβλεψη η ΔΕΗ έως το τέλος του 2019 να έχει χάσει το 50% των πελατών της στη λιανική και το 50% του μεριδίου της στη χονδρική αγορά ρεύματος.
Πως είναι δυνατόν λοιπόν η ΔΕΗ να χάσει μόνο 1 δις ευρώ από τον τζίρο της όταν θα έχει χάσει το 50% του μεριδίου της στην αγορά;

Ο ρόλος των έργων ΑΠΕ

Σύμφωνα με το «project compass» η επιχείρηση θα στραφεί στις ΑΠΕ, σε επενδύσεις στα δίκτυα διανομής, αλλά και στις αγορές του εξωτερικού.
Δεδομένου όμως ότι το σχέδιο αφορά την περίοδο 2018 - 2022 και μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί καμία ουσιαστική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, ο σχεδιασμός αυτός χαρακτηρίζεται ως μάλλον αίολος.
Ειδικά δε για τις ΑΠΕ, το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση περίπου 600 MW αιολικών και φωτοβολταϊκών έως το 2022 μέσω της πραγματοποίησης επενδύσεων της τάξης των 800 εκατ. ευρώ και η συμμετοχή τους στην συνολική ισχύ της ΔΕΗ να φθάσει στο 20% - 25% το 2030 - 2035.
Ωστόσο κατά τον πρόσφατο διαγωνισμό για την εγκατάσταση νέων ΑΠΕ η ΔΕΗ δεν κατάφερε να «περάσει» τα έργα που σχεδίαζε, λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού και των χαμηλών τιμών που διαμορφώθηκαν στη δημοπρασία.
Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν, είναι εάν η ΔΕΗ θα έχει μεγαλύτερη «τύχη» στους επόμενους διαγωνισμούς ώστε να επιτύχει τους στόχους της, αλλά και κατά πόσο η μείωση των εγγυημένων τιμών της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, δικαιολογεί τη στροφή της επιχείρησης σε μια νέα γι’ αυτή δραστηριότητα.
Μια δραστηριότητα που θα πρέπει να αποτελέσει πράγματι αντιστάθμιση των απωλειών που υφίσταται λόγω της πώλησης και του «σβησίματος» των λιγνιτικών μονάδων της.

Πώληση και απόσυρση λιγνιτικών μονάδων

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στο «σχέδιο πυξίδα» περιλαμβάνεται η πώληση λιγνιτικής ισχύος 930 MW (μονάδες Μεγαλόπολης και Φλώρινας) και η απόσυρση επιπλέον 1.212 MW μέχρι το 2021.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, καθώς σχετικές απαντήσεις δεν δόθηκαν κατά τη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου, η απόσυρση αφορά τις τέσσερις μονάδες της Καρδιάς συνολικής ονομαστικής ισχύος 1200 MW.
Από αυτές, η 1 και 2 θα έχουν εξαντλήσει τις ώρες λειτουργίας τους έως το τέλος του 2018 ενώ η 3 και η 4 θα παραμείνουν σε λειτουργία έως την έναρξη της Πτολεμαΐδας 5 που είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να προσθέσει στη λιγνιτική ισχύ της ΔΕΗ 660 MW.
Μάλιστα στο σχέδιο προβλέπεται ότι θα απορροφήσει το 23%  του συνολικού επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ έως το 2022 ύψους 3,9 δις. ευρώ.
Το σχέδιο αναφέρεται επίσης σε διεκδίκηση αποζημιώσεων ισχύος (ΑΔΙ) για την υποστήριξη των θερμικών μονάδων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια εφοδιασμού και όπως λέει αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την κερδοφορία τους.
Ωστόσο, και παρά τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ, πουθενά δεν γίνεται αναφορά στην υιοθέτηση μέτρων μείωσης των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης και μείωσης του προσωπικού της, μέσω για παράδειγμα, εθελουσίας εξόδου.
Βεβαίως με την πώληση των μονάδων της Μεγαλόπολης και της Φλώρινας το προσωπικό της ΔΕΗ θα μειωθεί αυτομάτως κατά περίπου 1500 άτομα, ενώ οι κανονικές συνταξιοδοτήσεις θα μειώσουν περαιτέρω το προσωπικό.
Ωστόσο η απουσία οποιασδήποτε σχετικής αναφοράς δημιουργεί ερωτηματικά δεδομένου ότι το συνολικό μισθολογικό κόστος της ΔΕΗ το 2017 ήταν υψηλότερο από τα  EBIDTA και συγκεκριμένα ανήλθε σε 891,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBIDTA ήταν 804,7 εκατ. ευρώ.

Ούτε κουβέντα για τα τιμολόγια και τις εκπτώσεις

Επίσης καμία αναφορά δεν γίνεται σε αναθεώρηση των τιμολογίων του ρεύματος ή της πολιτικής της ΔΕΗ σε ότι αφορά την παροχή έκπτωσης 15% στους συνεπείς καταναλωτές.
Οι σχετικές προβλέψεις υπήρχαν σε προηγούμενα προσχέδια της McKinsey και όπως φαίνεται εξαλείφθηκαν στην τελική version, αφήνοντας ωστόσο ερωτηματικά για τα έσοδα της ΔΕΗ με δεδομένο και το δυσθεώρητο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών.        
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η αύξηση των τιμολογίων είναι αναπόφευκτη, ενώ συνεχίζεται η συζήτηση για την κατάργηση της έκπτωσης 15% προς τους συνεπείς πελάτες.
Όμως εάν η ΔΕΗ επιλέξει να αλλάξει την εκπτωτική της πολιτική τότε κινδυνεύει με διαρροή συνεπών πελατών προς τον ανταγωνισμό με σοβαρές επιπτώσεις στη ρευστότητα της.
Σε ότι αφορά τη στρατηγική της ΔΕΗ στη λιανική αγορά το σχέδιο μιλάει για επανατοποθέτηση αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης των πελατών της, εστιάζοντας στην διατήρηση των υψηλής προτεραιότητας τμημάτων πελατών, στην αναθεώρηση του branding της, στην τιμολόγηση και την επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας προσφέροντας μία ευρύτερη γκάμα ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ.  double play στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης).
Τέλος αναφέρεται σε εντατικοποίηση των προσπαθειών για εισπράξεις και διακανονισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συσσωρευμένες οφειλές από απλήρωτους λογαριασμούς και να αποτραπεί η δημιουργία νέων, μέσω τόσο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής όσο και με μία σειρά από «quick wins».

www.worldenergynews.gr