Τι περιλαμβάνει η συμφωνία Ελλάδας – Γερμανίας – Ισπανίας για το μεταναστευτικό

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία Ελλάδας – Γερμανίας – Ισπανίας για το μεταναστευτικό

Ειδική συμφωνία για τις δευτερογενείς ροές μεταναστών μεταξύ Ελλάδας, Γερμανίας και Ισπανίας

Τριμερή συμφωνία για τις δευτερογενείς ροές μεταναστών υπήρξε μεταξύ Ελλάδας, Γερμανίας και Ισπανίας, μετά από συνάντηση που είχαν οι ηγέτες των τριών χωρών, Αλ. Τσίπρας, An. Merkel και P. Sanchez.
Στη συμφωνία αναφέρονται τα ακόλουθα: Γερμανία, Ελλάδα και Ισπανία υπογραμμίζουν τη στήριξή τους για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου το 2018, με στόχο να υπάρξει ορθή ισορροπία μοιράσματος τόσο της υπευθυνότητας όσο και της αλληλεγγύης.
Έως ότου τεθεί σε ισχύ αυτό το νέο Σύστημα, θα υπάρξει εφαρμογή ενδιάμεσων μέτρων από τα κράτη – μέλη που το επιθυμούν.
Υπό αυτή τη βάση και σε απάντηση σε πιθανές νέες κρίσεις, στηρίζουμε την εφαρμογή των πρόσθετων ευρωπαϊκών λειτουργικών μέτρων, τα οποία βασίζονται στην αλληλεγγύη αλλά και στο ισοβαρές μοίρασμα των βαρών.
Τονίζουμε ότι τα κράτη – μέλη της ΕΕ στα σύνορα της Ένωσης έχουν ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης, τόσο οικονομική όσο και υποδομών προσωπικού.
Θα ληφθούν σε σύντομο διάστημα μέτρα στήριξης των πέντε ελληνικών νησιών που δέχονται το μεγαλύτερο κύμα των προσφύγων.
Βάσει αυτών των συμφωνιών θα υπάρχει επαναπροώθηση από τα σύνορα Γερμανίας – Αυστρίας.
Η Γερμανία θα δεχθεί και θα επικυρώσει το ζήτημα της επανένωσης οικογενειών.
Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν εντός των επό

www.worldenergynews.gr


Eleni Α