HSBC: Το Eurogroup έδωσε ελάφρυνση στο ελληνικό χρέος

HSBC: Το Eurogroup έδωσε ελάφρυνση στο ελληνικό χρέος

Η Ελλάδα θα χρειαστεί να χτυπήσει την πόρτα των αγορών για μόλις 8 δισ. ευρώ το 2021 και το 2022

Το Eurogroup έκανε αυτό που έπρεπε και έδωσε σημαντική ελάφρυνση στο ελληνικό χρέος.
Πλέον είναι στο χέρι της Ελλάδας να δείξει ότι μπορεί να ενισχύσει την αναπτυξιακή της δυναμική.
Αυτό αναφέρει στη σημερινή 9σέλιδη ανάλυση της HSBC υπό τον τίτλο «Now it’s down to Greece - The eurozone delivered, now Greece needs growth» (Τώρα είναι στο χέρι της Ελλάδας – Η Ευρωζώνη αποφάσισε, τώρα η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, στην οποία σχολιάζει τις αποφάσεις του Eurogroup της 21ης Ιουνίου 2018.
Το Eurogroup την περασμένη εβδομάδα αναγνώρισε την ολοκλήρωση από την Ελλάδα όλων των προαπαιτούμενων στο πλαίσιο της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης του προγράμματος για τη διάσωση που συμφωνήθηκε στα μέσα του 2015.
Αυτό ανοίγει το δρόμο για μια επιτυχημένη έξοδο από το πρόγραμμα και μια εκταμίευση 15 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 9,5 δισ. ευρώ πρέπει να διατηρηθούν ως ταμειακό απόθεμα εάν χρειαστεί).
Το Eurogroup επίσης συμφώνησε σε 10ετή παράταση στη λήξη και την πληρωμή τόκων για τα δάνεια του EFSF ύψους 131 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, δεν υπήρχε αναφορά των ενδεχόμενων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους μετά το 2033 και, ειδικότερα, για τον μηχανισμό που αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Eurogroup τον περασμένο Ιούνιο, η οποία οδήγησε στην επαναδιαμόρφωση του χρέους.
Ωστόσο, η συμφωνία του Eurogroup αναφέρει ότι το θέμα θα επανεξεταστεί το 2032 και ότι θα μπορούσε να χορηγηθεί περισσότερη ελάφρυνση του χρέους προκειμένου να διατηρηθούν οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης της χώρας κάτω από το 20% του ΑΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.Δεν είναι αρκετό για το ΔΝΤ

Όπως αναμενόταν, το ΔΝΤ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει στην εποπτεία μετά το πρόγραμμα, , αλλά η πιθανότητα να «σφραγίσει» θετικά την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους (DSA) μειώθηκε λόγω της απουσίας του γαλλικού μηχανισμού, που θα συνέβαλε στη συμφιλίωση των διαφορών στις υποθέσεις ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη βάση.
Πράγματι, η επικεφαλής του Ταμείου, Christine Lagarde δήλωσε ότι το ΔΝΤ έχει ακόμα "επιφυλάξεις" για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι μπορεί να αναπτυχθεί

Η μη «υπογραφή» της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους από το ΔΝΤ, θα μπορούσε να περιορίσει τη βραχυπρόθεσμη δυναμική της χώρας με όρους εμπιστοσύνης των επενδυτών, την αναβάθμιση των αξιολογήσεων και ενδεχομένως τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης της Ελλάδας.
Θα μπορούσε επίσης να περιορίσει την έκταση στην οποία θα μπορούσαμε να δούμε χαμηλότερες αποδόσεις στα ελληνικά κρατικά ομόλογα βραχυπρόθεσμα, δημιουργώντας κάποια αβεβαιότητα σχετικά με το ποσό που το ελληνικό γραφείο διαχείρισης χρέους θα μπορούσε να εκδώσει τους επόμενους μήνες.
Αλλά τα θετικά αντισταθμίζουν τα αρνητικά, κατά την άποψη της HSBC.
Η Ελλάδα τελειώνει το πρόγραμμα με ένα ταμειακό αποθεματικό ύψους 24 δισ. ευρώ (13% του ΑΕΠ) και δεν έχει ανάγκη χρηματοδότησης από την αγορά μέχρι το 2020 (αν όχι περισσότερο).
Μετά την παράταση, η μέση ληκτότητα του ελληνικού χρέους θα είναι πάνω από 20 χρόνια.
Έτσι, αυτό που η Ελλάδα πρέπει να δείξει στις αγορές είναι ότι μπορεί να αναπτυχθεί.
Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ένα θετικό κύκλο βελτίωσης της βιωσιμότητας του χρέους και χαμηλότερων αποδόσεων.

Το ποτήρι μισογεμάτο

Το ΔΝΤ πιθανότατα δεν θα υπογράψει το DSA για το ελληνικό χρέος, καθώς η μακροπρόθεσμη προοπτική του δεν καλύπτει τα κριτήριά του.
Βέβαια, η συμφωνία του Eurogroup αναφέρει ότι το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους θα επανεξεταστεί το 2032 και ότι θα μπορούσε να χορηγηθεί περισσότερη ελάφρυνση του χρέους εάν χρειαστεί για να διατηρηθούν οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης της χώρας κάτω του 20% του υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα τηρήσει το "δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ".
Βασικά, αυτό που απαιτείται από την Ελλάδα - και όλες τις άλλες χώρες της ευρωζώνης – είναι να εφαρμόσει ένα ισορροπημένο προϋπολογισμό μεσοπρόθεσμα και προσαρμοσμένο στον οικονομικό κύκλο.
Αλλά στο παρελθόν, το ΔΝΤ δεν υπήρξε ικανοποιημένο με παρόμοιες μη συγκεκριμένες δεσμεύσεις της ευρωζώνης που δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή στα μεγέθη του DSA.

Μικρότερη άνοδος της αγοράς

Ο γαλλικός μηχανισμός θα προσέφερε ένα πλαίσιο εγγυήσεων στους επενδυτές ότι, εφόσον η Ελλάδα εκπληρώνει τους δημοσιονομικούς της στόχους.
Η απροθυμία των εταίρων της ευρωζώνης να εισαγάγουν έναν τέτοιο μηχανισμό φαίνεται κατανοητή, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να μειώσει τα κίνητρα για την Ελλάδα να επιτύχει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις - ή να ακυρώσει τις ήδη πραγματοποιηθείσες - που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τόνωση της ανάπτυξης.
Ο γαλλικός μηχανισμός όμως σε συνδυασμό με την παρουσία του ΔΝΤ θα μπορούσε να είχε συμβάλει στη βελτίωση των αξιολογήσεων της Ελλάδας και κατά συνέπεια στη διεύρυνση της βάσης των επενδυτών, την οποία μέχρι τώρα προσπάθησε να επιτύχει.
Αυτό εξηγεί, κατά την άποψη της HSBC, την αρκετά μειωμένη αντίδραση της αγοράς στη συμφωνία, ιδίως στο μεγαλύτερο τέλος της καμπύλης αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.
Εάν οι αποδόσεις συνεχίσουν να βρίσκονται στα σημερινά επίπεδα, θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια αβεβαιότητα όσον αφορά τη στρατηγική έκδοσης ομολόγων για την Ελλάδα.
Επιπλέον, η πρόσβαση της Ελλάδας στο QE παραμένει εξαιρετικά απίθανη λόγω της επιθυμίας της ελληνικής κυβέρνησης να έχει μια «καθαρή» έξοδο παρά ένα προληπτικό πρόγραμμα, ένα προαπαιτούμενο για τη διατήρηση του waiver της ΕΚΤ.
Βέβαια, όπως παραδέχεται η HSBC, ο γαλλικός μηχανισμός δεν ήταν καθόλου πανάκεια, ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει μια «ασημένια επένδυση».
Και αυτό διότι απαιτείται σημαντική δημοσιονομική απόδοση από την Ελλάδα, ενώ ο σχεδιασμός ενός τέτοιου μηχανισμού θα μπορούσε να είναι πολύ περίπλοκη και πιθανόν να υπόκεινται στην έγκριση των άλλων κρατών μελών αντί να είναι πλήρως αυτόματη.
Επιπλέον, ο μηχανισμός πιθανόν να μην χρειαζόταν μέχρι το 2033.
Μέχρι τότε, το DSA δείχνει ότι χάρη στις χαμηλές πληρωμές τόκων ακόμη και με χαμηλότερη παραδοχή ανάπτυξης (1%), το χρέος της Ελλάδας θα εξακολουθούσε να είναι στην περιοχή - αν όχι ελαφρώς χαμηλότερο - από εκείνο της Ιταλίας και της Πορτογαλίας.
Επίσης, η Ελλάδα έχει αποκαταστήσει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για 22 μήνες - σχεδόν μέχρι το τέλος του 2020
Υποθέτοντας ότι η Ελλάδα έπρεπε να συνεχίσει να επιτυγχάνει τους κύριους στόχους της για πλεόνασμα - που μέχρι τώρα έχει κάνει άνετα αν και μερικές φορές εις βάρος των δημοσίων επενδύσεων - τότε το πρωτογενές πλεόνασμα θα ήταν πιθανό να είναι αρκετό για να πληρώσει όλες τις πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος το 2021 και 2022.
Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα χρειαστεί να χτυπήσει την πόρτα των αγορών για μόλις 8 δισ. ευρώ το 2021 και το 2022, εκ των οποίων τα μισά θα πληρωθούν οι ιδιώτες επενδυτές και το ήμισυ των οφειλών στο ΔΝΤ.Η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη

Ένας θετικός κύκλος ανάπτυξης θα βελτιώσει το DSA και θα μειώσει τις αποδόσεις των ελληνικών τίτλων, αναφέρει η HSBC.
Η συμφωνία του Eurogroup μπορεί να μην είναι αρκετά καλή ώστε να επιστρέψει το χρέος της Ελλάδας σε μια βιώσιμη βάση, σύμφωνα με το ΔΝΤ, αλλά η HSBC εκτιμά ότι εξακολουθεί να είναι αρκετά καλή για να περιμένουμε από τους οίκους αξιολόγησης να αναθεωρήσει τις αξιολογήσεις της Ελλάδας κατά μία ή δύο βαθμίδες - η S & P έχει ήδη αναβαθμίσει την Ελλάδα από το Β στο Β + στις 25 Ιουνίου.
Εάν η Ελλάδα μπορεί να δείξει, τα επόμενα χρόνια, ότι μπορεί να δημιουργήσει υψηλή (και βιώσιμη) ανάπτυξη, τότε θα μπορούσαμε να δούμε έναν θετικό κύκλο υψηλότερης ανάπτυξης, ώστε να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του χρέους και οι αποδόσεις να μειωθούν.
Βέβαια, καθώς η χαλάρωση στην αγορά εργασίας διαβρώνεται, μια σημαντική ώθηση της παραγωγικότητας φαίνεται να είναι σημαντική για την ενίσχυση της ανάπτυξης, ιδίως υπό το πρίσμα των αρνητικών δημογραφικών στοιχείων.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εντείνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάσωσης - από την αγορά εργασίας έως τις συντάξεις.
Αλλά, κατά την άποψη της HSBC, οι επενδύσεις είναι επίσης το κλειδί.
Οι επενδύσεις εξακολουθούν να είναι λιγότερο από το 40% του επιπέδου πριν από την κρίση και σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 13% του ΑΕΠ, το ήμισυ του επιπέδου πριν από την κρίση (25%).
Εν μέρει αυτό οφείλεται στις περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις - αν και το περασμένο έτος, οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν στο 4,6% του ΑΕΠ από το 2,5% το 2012 - και τον αντίκτυπο της κρίσης στην εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Η χρόνια αδυναμία της Ελλάδας να προσελκύσει ξένες άμεσες επενδύσεις (ΑΞΕ) διαδραματίζει επίσης κάποιο ρόλο.
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι επίσης σημαντικές από την άποψη των τεχνολογικών επιπτώσεων, οι οποίες βελτιώνουν την παραγωγικότητα.Μπορεί η πολιτική να εκτροχιάσει την οικονομία;

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση φαίνεται να δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη θητεία της (οι εκλογές είναι μέχρι τον Οκτώβριο του 2019).
Ωστόσο, η πρόσφατη συμφωνία που κατέληξε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), έχει προκαλέσει κάποια διαφωνία μεταξύ του κόμματος του κ. Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, και του συμμάχου του, τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Δύο μέλη των ΑΝΕΛ έχουν ήδη φύγει από το κόμμα, αφήνοντας την κυβέρνηση με μια μικρή πλειοψηφία 152 βουλευτών στη Βουλή 300 εδρών.
Επομένως, η HSBC βλέπει τον κίνδυνο μιας πιθανής κυβερνητικής κρίσης όταν η συμφωνία έλθει στη Βουλή, αν και αυτό δεν θα είναι πριν το δημοψήφισμα για το νέο όνομα στην ΠΓΔΜ.
Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενο προβάδισμα για το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία, στην περιοχή των 15 ποσοστιαίων μονάδων.
Με την ΝΔ να έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματος και θα καταστήσει την Ελλάδα πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις, οι κίνδυνοι από την πιθανότητα πρόωρων εκλογών πρέπει να περιοριστούν κατά την άποψη της HSBC.
Ωστόσο, μερική αβεβαιότητα ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την εφαρμογή του προγράμματος, να υπονομεύσει την ανάκαμψη και, με τη σειρά τους, το κλίμα των επενδυτών. 
www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr