Αξιολογήσεις: «ΑΑΑ» για τη Γαλλία από την DBRS, «ΒΒΒ» για την Ιταλία από τη Fitch

Αξιολογήσεις: «ΑΑΑ» για τη Γαλλία από την DBRS, «ΒΒΒ» για την Ιταλία από τη Fitch
Σε επιβεβαίωση της ανώτατης αξιολόγησης «ΑΑΑ» για τη Γαλλία και σε «ΒΒΒ» για την Ιταλία προχώρησαν η  DBRS και η Fitch αντίστοιχα.
Αναλυτικά, ο καναδικός οίκος DBRS επιβεβαίωσε για τη Γαλλία τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα «ΑΑΑ» -ανώτατη αξιολόγηση- διατηρώντας τις σταθερές προοπτικές (trend).
Η βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα παρέμεινε στο «R-1 (high)».
Το σταθερό trend αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση της κυβέρνησης του κ. Emmanuel Macron να βελτιώσει τα μακροοικονομικά μεγέθη, ενώ οι αξιολογήσεις αντανακλούν το υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας, το μέγεθος και τη διαφοροποίηση της οικονομίας.
Η χώρα επωφελείται από υποδομές υψηλής ποιότητας, αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο και κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και προϊόντων πολυτελείας.
Επιπλέον, η υψηλή εγχώρια αποταμίευση της χώρας και το ισχυρό προφίλ χρηματοδότησης παρέχουν στον δημόσιο τομέα υψηλό βαθμό ευελιξίας στη χρηματοδότηση.
Τα πλεονεκτήματα της χώρας εξισορροπούνται με αρκετές πιστωτικές αδυναμίες, όπως το υψηλό δημόσιο χρέος και η ανεργία.
Σε αντίθεση με όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωζώνης, των οποίων οι δείκτες χρέους βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία, ο δείκτης χρέους της Γαλλίας αναμένεται να κορυφωθεί κατά τα επόμενα χρόνια σε 97% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η κυβέρνηση προβλέπει το ακαθάριστο χρέος να μειωθεί στο 91,4% του ΑΕΠ έως το 2022.
Αν και η πρόοδος στην αγορά εργασίας είναι εμφανής από την πτώση του ποσοστού ανεργίας στο 9%, τον Ιανουάριο του 2018, από 9,6% τον Αύγουστο του 2017, το ποσοστό παραμένει πάνω από το μέσο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι 7,3%.

Fitch: «ΒΒΒ» η Ιταλία - Σταθερό το outlook

Σε επιβεβαίωση της αξιολόγησης της ιταλικής οικονομίας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch.
Σύμφωνα με τον οίκο η ιταλική είναι μία οικονομία προστιθέμενης αξίας, με αρκετά μακροοικονομικά της δεδομένα να είναι καλύτερα από άλλων ανταγωνιστικών οικονομιών.
Το μεγάλο πρόβλημα της Ιταλίας έγκειται στο υψηλό δημόσιο χρέος αλλά και στην κακή ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών της, καθώς διαθέτουν στους ισολογισμούς τους μεγάλο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Αρκετή ανησυχία προκαλεί στον οίκο και το αποτέλεσμα των εκλογών της 4ης Μαρτίου, καθώς είναι πολύ δύσκολος ο σχηματισμός μίας σταθερής κυβέρνησης.
Ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική αύξηση του λαϊκισμού.
Για το 2018 ο οίκος εκτιμά ότι το έλλειμμα θα φθάσει στο 1,7% του ΑΕΠ, ενώ θα ενισχυθεί στο 2% το 2019.

Πηγή: www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr

Eleni Α