Ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών 7 δισ. στην Ελλάδα μεταξύ 2018-2023 – Το 50% αφορά ηλεκτροπαραγωγή

Ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών 7 δισ. στην Ελλάδα μεταξύ 2018-2023 – Το 50% αφορά ηλεκτροπαραγωγή
Κακός σχεδιασμός, αργή διαδικασία πολιτικής συναίνεσης και καθυστερήσεις δημιουργούν προβλήματα στην εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης
Σε περίπου 7 δις. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των ενεργειακών έργων που είναι προγραμματισμένα να κατασκευαστούν στην Ελλάδα έως το 2023, εκ των οποίων τα μισά δεν έχουν ακόμη αρχίσει να λειτουργούν, κυρίως αυτά των ενεργειακών διασυνδέσεων.
Συνολικά 75 έργα υποδομών είναι προγραμματισμένο να παραδοθούν μέχρι το 2023, από τα οποία τα 16 αφορούν τον τομέα της ενέργειας, 27 αφορούν δρόμους και λιμάνια, 17 το σιδηροδρομικό δίκτυο και 10 τη διαχείριση αποβλήτων
Τα ενεργειακά έργα καλύπτουν το 38% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου των έργων υποδομής, το οποίο ανέρχεται σε 18,7 δις ευρώ και αφορούν κυρίως έργα στους κλάδους πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μελέτη της PwC για τα έργα υποδομής στην Ελλάδα, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην έλλειψη χρηματοδότησης των έργων υποδομής είναι ο κακός σχεδιασμός, η αργή διαδικασία πολιτικής συναίνεσης και οι καθυστερήσεις.
Σύμφωνα με τη μελέτη ζωτικής σημασίας για την αναζωογόνηση των επενδύσεων σε έργα υποδομών είναι η αποτελεσματική απορρόφηση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, η δημιουργία κινήτρων για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και η σταδιακή αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.
Επίσης η μελέτη σημειώνει ότι τα ΣΔΙΤ και τα Ομόλογα Έργου θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση των έργων υποδομών, εμπλουτίζοντας  τα χαρτοφυλάκια των θεσμικών επενδυτών με χαμηλού κινδύνου προϊόντα αλλά προϋπόθεση αποτελεί η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και η μείωση της πολιτικής αβεβαιότητας.

Τα projects του ενεργειακού κλάδου

Σε ότι αφορά τα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη η μελέτη παρουσιάζει:
• Τον αγωγό φυσικού αερίου TAP συνολικού μήκους 878 χλμ., ο οποίος θα παρέχει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας, με τυπική ετήσια χωρητικότητα 20 δισ. κυβικών μέτρων
• Τη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ Πτολεμαΐδα V ισχύος 660 MW και 140 MW για τηλεθέρμανση (ΔΕΗ)
• Τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Αττικής – Κρήτης και Πελοποννήσου – Κρήτης που θα συνδέουν την Κρήτη με την ηπειρωτική χώρα με χωρητικότητα 1.000 MW και 400MW αντίστοιχα
• Το διασυνδετήριο  αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), μήκους 182 χλμ. που θα συνδέσει τα υπάρχοντα δίκτυα της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, με ημερήσια μεταφορική ικανότητα 13,7 εκατ. κυβικών μέτρων και περίπου 3-5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως
• Το FSRU της Αλεξανδρούπολης που είναι νέος πλωτός σταθμός υγροποίησης φυσικού αερίου και σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού 28 χλμ. (4 χλμ. χερσαίου και 24 χλμ. υποθαλάσσιου) με χωρητικότητα 170 χιλ. κυβικών μέτρων  και δυνατότητα άντλησης 6,1 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως
• Τον Τερματικός Σταθμός Υγροποίησης Φυσικού Αερίου Αιγαίου που είναι πλωτός σταθμός αποθήκευσης (χωρητικότητα 170 χιλ. κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου) και επεξεργασίας ( ετήσια παροχετευτική ικανότητα 3-5 δισ. κυβικών μέτρων) στον κόλπο της Καβάλας
Πρέπει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των ενεργειακών έργων το 68,8% αφορούν διασυνδέσεις (TAP, IGB, LNG), ενώ το υπόλοιπο 31,2% αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αιολικά πάρκα, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)
Η μελέτη σημειώνει ότι το μισό του υπόλοιπου προϋπολογισμού διατίθεται για ενεργειακές διασυνδέσεις και το άλλο μισό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
Το κόστος ανά εγκατεστημένο MW φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ.
Συνολικά ο προϋπολογισμός των ενεργειακών έργων ανέρχεται σε 7,049 δις. ευρώ, εκ των οποίων τα 859 εκατ. ευρώ αφορούν τον αγωγό TAP, 1,717 δις. ευρώ ηλεκτρικές διασυνδέσεις και 3,51 δις ευρώ παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Από αυτές τις επενδύσεις, το 63% αφορά έργα που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως αιολικά πάρκα.

www.worldenergynews.gr