Στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα οι ρυθμίσεις για το Χρηματιστήριο Ενέργειας – Πως θα λειτουργεί

Στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα οι ρυθμίσεις για το Χρηματιστήριο Ενέργειας – Πως θα λειτουργεί
Δρομολογείται η δημιουργία τεσσάρων αγορών χονδρεμπορικής ρεύματος που θα αντικαταστήσουν το σημερινό μοντέλο υποχρεωτικής συμμετοχής με κεντρική κατανομή
Διατάξεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τρεις τομείς θα περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις προσεχείς ώρες στη Βουλή.
Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις του ΥΠΕΝ αφορούν την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, τη σύσταση νέου φορέα για την υλοποίηση του Κτηματολογίου, καθώς και τις θεσμικές αλλαγές στην έρευνα και την εκμετάλλευση των λατομείων.
Όσον αφορά το Χρηματιστήριο Ενέργειας, το πολυνομοσχέδιο θα δρομολογεί τη δημιουργία τεσσάρων αγορών χονδρεμπορικής ρεύματος, που στο πλαίσιο του Target Model, θα αντικαταστήσουν το μοντέλο υποχρεωτικής συμμετοχής με κεντρική κατανομή (mandatory pool) που ισχύει σήμερα.
Γι’ αυτό τον σκοπό, θα προβλέπει την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας», η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις τρεις αγορές (αγορά επόμενης ημέρας, ενδοημερήσια αγορά και ενεργειακών χρηματοπιστωτικών μέσων), αφού τη λειτουργία της τέταρτης αγοράς (εξισορρόπησης) θα αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ.
Με αυτό τον τρόπο, στην εταιρεία θα εισφερθεί σχεδόν το σύνολο του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας και οι σχετικές αρμοδιότητες, ύστερα από απόσχιση από τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).
Επομένως, στις αρμοδιότητες του ΛΑΓΗΕ θα παραμείνει μόνο η διαχείριση των ΑΠΕ και των Εγγυήσεων Προέλευσης, γι’ αυτό και θα μετονομασθεί σε «Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης».

Μισθώσεις λατομείων κατόπιν δημοπρασιών

Όσον αφορά τις θεσμικές παρεμβάσεις στη λατομική δραστηριότητα, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ένα ενιαίο πλαίσιο τόσο για τη διαδικασία των μισθώσεων και τη χρονική διάρκειά τους, όσο και για τις εγκρίσεις των λατομείων.  
Παράλληλα, η μίσθωση δημοσίων ή δημοτικών εκτάσεων γίνεται μέσω δημοπρασίας, ενώ απευθείας μίσθωση γίνεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί σχετική έρευνα και έγκριση των αποτελεσμάτων από την αδειοδοτούσα αρχή.
Την ίδια στιγμή, δημιουργείται ένα αυστηρότερο πλαίσιο για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και για την ασφάλεια και τον εποπτικό έλεγχο.
Όσον αφορά τα πρόστιμα για τυχόν παραβάσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, σε αντίθεση με το υφιστάμενο πλαίσιο που αφήνει στη δικαιοδοσία του επιθεωρητή τον καθορισμό του ύψους τους, εισάγεται ένα πλήρες παραμετροποιημένο σύστημα για τον υπολογισμό.
Παράμετροι αυτού του συστήματος είναι η σοβαρότητα και η τυχόν επανάληψη της παράβασης, καθώς και ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στο έργο.
Κατ’ ανάλογο τρόπο, παραμετροποιούνται τα πρόστιμα που αφορούν την παράνομη εκμετάλλευση, δηλαδή τις εξορυκτικές εργασίες που γίνονται χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις.
Τέλος, στην περίπτωση του Κτηματολογίου, το πολυνομοσχέδιο θα προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου φορέα, του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΟΕΚΤ), ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο της ΕΚΧΑ ΑΕ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση), ενσωματώνοντας επίσης όλα τα υποθηκοφυλακεία.
Ο φορέας θα στελεχωθεί από τους υπαλλήλους των υποθηκοφυλακείων και της ΕΚΧΑ.

www.worldenergynews.gr