«Μάννα εξ ουρανού» για τους προμηθευτές ρεύματος η άνοδος της Οριακής Τιμής Συστήματος

«Μάννα εξ ουρανού» για τους προμηθευτές ρεύματος η άνοδος της Οριακής Τιμής Συστήματος
Σε συνδυασμό με την πιθανή μείωση του ΕΛΑΠΕ, εκτιμάται πως εξισορροπούνται οι αρνητικές επιπτώσεις της τελευταίας δημοπρασίας ΝΟΜΕ και δημιουργηθούν συνθήκες για περαιτέρω ώθηση της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρισμού
Περιθώρια ευελιξίας στη λιανική αγορά ρεύματος εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει η ανοδική πορεία της Οριακή Τιμής του Συστήματος, αντισταθμίζοντας τις αρνητικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της υψηλότατης τιμής στην οποία έκλεισε η πρόσφατη δημοπρασία τύπου ΝΟΜΕ.
Την εβδομάδα από 6 έως 12 Νοεμβρίου η μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος διαμορφώθηκε στα 66,27 ευρώ/MWh αυξημένη κατά 9,57% έναντι της μέσης ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας.
Μάλιστα η μέγιστη Οριακή Τιμή του Συστήματος έφθασε τα 125 ευρώ/ MWh, ενώ η ελάχιστη τα 39,09 ευρώ/ MWh.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας καταγράφηκε την Δευτέρα 6/11 και ανήλθε σε 78,15 ευρώ/ MWh.
Όλο το προηγούμενο διάστημα η Οριακή Τιμή του Συστήματος παρουσιάζει ανοδική τάση και προοιωνίζεται ότι και το 2018 η ΟΤΣ θα είναι υψηλότερη από την πρόβλεψη των 55 ευρώ ανά MWh.  
Η εξέλιξη αυτή διευρύνει σε κάποιο βαθμό τα περιθώρια άσκησης εμπορικής πολιτικής από τις εταιρίες προμήθειας, οι οποίες μετά την άνοδο της τιμής της δημοπρασίας ΝΟΜΕ στα 45,2 ευρώ ανά MWh βρίσκονται αντιμέτωπες με συνθήκες που οδηγούν σε κλείσιμο παρά σε άνοιγμα της αγοράς.

Ώθηση στο άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Αν μάλιστα η άνοδος της ΟΤΣ συνδυαστεί και με μια πιθανή κατάργηση ή μείωση της χρέωσης προμηθευτή που επεβλήθη πέρυσι προκειμένου να μηδενιστεί το έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ, φαίνεται ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν νέες συνθήκες που θα δώσουν ώθηση στην αγορά.
Όπως είναι γνωστό η χρέωση των προμηθευτών, η οποία δεν μετακυλήθηκε στα τιμολόγια λιανικής, είναι της τάξης των 7 - 8 ευρώ ανά MWh και επιβαρύνει τους προμηθευτές ρεύματος ετησίως με 385 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 330 εκατ. ευρώ επωμίζεται η ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συγκεκριμένη χρέωση εξυπηρέτησε το σκοπό της αφού το Δεκέμβριο ο Ειδικός Λογαριασμός γίνεται πλεονασματικός.
Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία του ΛΑΓΗΕ για τον ΕΛΑΠΕ (Αυγούστου), τον Δεκέμβριο θα έχει πλεόνασμα 5,37 εκατ. ευρώ.
Για δε το 2018, προβλέπεται πλεόνασμα της τάξης των 212,41 εκατ. ευρώ.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ΡΑΕ και το υπουργείο εξετάζουν τη μείωση της χρέωσης, κάτι που εφόσον υλοποιηθεί θα επιτρέψει να συνεχιστεί το άνοιγμα της αγοράς.

www.worldenergynews.gr