Με εισαγωγές ρεύματος καλύπτεται το 16% των αναγκών ηλεκτροδότησης της χώρας

Με εισαγωγές ρεύματος καλύπτεται το 16% των αναγκών ηλεκτροδότησης της χώρας
Το Σεπτέμβριο του 2017 οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν στις 894,5 MWh, ενώ εξήχθησαν περί τις 253 MWh
Στο 16% έφθασε η συμμετοχή των διασυνδέσεων στην κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας το Σεπτέμβριο, ενώ ο λιγνίτης και το φυσικό αέριο είχαν ίσα μερίδια και συγκεκριμένα από περίπου 30%.   
Η παραγωγή των ΑΠΕ συμμετείχε με ποσοστό 9% και των υδροηλεκτρικών με 5%.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η συνολική ζήτηση εκτιμάται σε 4.066 GWh, με τη λιγνιτική παραγωγή να καλύπτει το 30% και 1.202 GWh, η παραγωγή από φυσικό αέριο επίσης 30% και 1.223 GWh, ενώ οι διασυνδέσεις εισέφεραν 655 GWh ή ποσοστό 16%.
Εξάλλου όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, εξάγουμε ρεύμα κυρίως στην Αλβανία την Ιταλία και την ΠΓΔΜ και εισάγουμε κυρίως από τη Βουλγαρία.  
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ, το σύνολο των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας το Σεπτέμβριο ανήλθε σε 253,081 MWh, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 894,510 MWh.
Οι εισαγωγές προέρχονται από τη Βουλγαρία σε ποσοστό 33,72% και ακλουθούν οι εισαγωγές από την Ιταλία με ποσοστό 32,94% επί του συνόλου.
Οι εισαγωγές ρεύματος από την ΠΓΔΜ καλύπτουν το 21,10% του συνόλου και από την Αλβανία το 8,19%, ενώ τέλος από την Τουρκία προέρχεται μόνο 4,40% των συνολικών εισαγωγών ρεύματος.   
Σε ότι αφορά τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από την Ελλάδα το Σεπτέμβριο κατευθύνθηκαν σε ποσοστό 44,46% στην Αλβανία, 33,39% την Ιταλία, 16,68% την ΠΓΔΜ, ενώ προς την Βουλγαρία εξήχθη μόλις το 5,04% του συνόλου.  

Βλάβη στη διασύνδεση με Ιταλία

Πρέπει εδώ να σημειωθεί πάντως ότι τους επόμενους μήνες η ανταλλαγές ρεύματος με την Ιταλίας θα ανακοπεί, καθώς μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου αναμένεται να διαρκέσουν οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας.
Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ και της TERNA, η βλάβη έχει εντοπιστεί στο υποθαλάσσιο καλώδιο, με αποτέλεσμα να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και πλοίο για την αποκατάστασή της.
Σε ότι αφορά τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ρεύματος ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ΔΕΗ έκανε τις μεγαλύτερες εξαγωγές τον Σεπτέμβριο, με 194,248 MWh ενώ εισήγαγε 87 MWh. Ακολουθεί η  GEN - I - Athens με εξαγωγές 175,814 MWh και εισαγωγές 89,478 MWh.
Τρίτη κατά σειρά  είναι η Danskkecom με 68,951 MWh εξαγωγές και 43,318 MWh εισαγωγές.  
Επίσης η EFT SLONVENIA εξήγαγε 48,856 MWh, η Elpedison 33,420 MWh και η ENSCO 36.086 MWh.
Η Εdison Trading εξήγαγε 19,565 MWh και εισήγαγε 23,395 MWh.    

www.worldenergynews.gr