Σε «κλοιό» αγωγών ο ΑΔΜΗΕ για τις καθυστερήσεις πληρωμών σε ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς

Σε «κλοιό» αγωγών ο ΑΔΜΗΕ για τις καθυστερήσεις πληρωμών σε ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς
Ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς δεν έχει κάνει προβλέψεις έναντι αυτών των απαιτήσεων, υποστηρίζοντας πως ενεργεί ως ενδιάμεσος και πως προβαίνει σε πληρωμές μόνο εφόσον εισπράττει τα οφειλόμενα ποσά από τη ΔΕΗ
(Upd) Το μπλεγμένο κουβάρι της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην καθυστέρηση της καταβολής εκ μέρους του μεγαλύτερου προμηθευτή, δηλαδή της ΔΕΗ, των οφειλών της προς του διαχειριστές του συστήματος και εν προκειμένω του ΑΔΜΗΕ, αναδεικνύεται μέσω της διαδικασίας εισαγωγής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο.
Ενδεικτικές της κατάστασης είναι μια σειρά από αγωγές που εκκρεμούν σε βάρος του ΑΔΜΗΕ τόσο από τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς όσο και από τον ΛΑΓΗΕ, για απλήρωτα τιμολόγια, αλλά και τόκους υπερημερίας λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές.
Μάλιστα ο Διαχειριστής δεν κάνει προβλέψεις έναντι αυτών των απαιτήσεων, καθώς όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο εισαγωγής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο, ο ΑΔΜΗΕ, ως διαχειριστής του Συστήματος, ενεργεί ως ενδιάμεσος σε ορισμένες συναλλαγές μεταξύ παραγωγών ηλεκτρικής και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Η όλη διαδικασία αναλύεται λεπτομερώς και όπως αναφέρεται, «σύμφωνα με την πάγια έως σήμερα πρακτική, ο ΛΑΓΗΕ και οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας τιμολογούν τον ΑΔΜΗΕ, και ο ΑΔΜΗΕ με τη σειρά του προβαίνει σε πληρωμές μόνο εφόσον εισπράττει τα ποσά αυτά από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή τη ΔΕΗ που είναι και ο μεγαλύτερος προμηθευτής), λειτουργώντας ως εντολοδόχος είσπραξης και όχι ως οφειλέτης ή συνοφειλέτης των σχετικών ποσών».
Αυτός είναι και ο λόγος που η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ δεν κάνει προβλέψεις για τις αγωγές αυτές και μάλιστα θεωρεί πως ακόμα και σε περίπτωση εκροής αιτούμενων ποσών για τόκους υπερημερίας, τα ποσά αυτά θα εισπραχθούν από τους συμμετέχοντες που έχουν προκαλέσει τις σχετικές καθυστερήσεις.
Αξίζει δε να αναφερθεί ότι βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες σε εξέλιξη έρευνα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τις οφειλές της ΔΕΗ προς τους διαχειριστές του δικτύου δηλαδή των ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ και αναμένονται τα γραπτά υπομνήματα της ΔΕΗ προκειμένου να ξεμπλέξει το κουβάρι της αγοράς.

Οι αγωγές που εκκρεμούν

Οι σχετικές υποθέσεις που καταγράφονται στο ενημερωτικό της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι οι εξής:  
•    Υπόθεση ELPEDISON. Η εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή ζητώντας την καταβολή 23.077.947,79 ευρώ, (κεφάλαιο και τόκοι υπερημερίας) εξαιτίας της καθυστέρησης εξόφλησης τιμολογίων που εξέδωσε ως ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα 2011-2012. Η συγκεκριμένη αγωγή απορρίφθηκε από το δικαστήριο και η ELPEDISON A.E. άσκησε έφεση που συζητείται στις 23.11.2017. Παράλληλα έκανε σε δεύτερη αγωγή κατά του ΑΔΜΗΕ, με όμοιο αντικείμενο, ζητώντας 23.098.262,87 που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο και τόκους υπερημερίας από ανεξόφλητα τιμολόγια που εξέδωσε ως ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα 2011-2013. Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι τελικώς η ELPEDISON A.E. παραιτήθηκε μερικώς από το δικόγραφο και περιόρισε το αίτημά της σε 3.902.200,41 ευρώ. Η υπόθεση εκδικάστηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
•    Υπόθεση Κόρινθος Power. H εταιρεία έχει ασκήσει δύο αγωγές που αφορούν σε οφειλές εξαιτίας καθυστέρησης εξόφλησης τιμολογίων της για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με την πρώτη αγωγή ζητεί ποσό 2.761.864,20 ευρώ. Με τις προτάσεις το αίτημα περιορίστηκε στο ποσό των 783.962,23. Αναμένεται ο προσδιορισμός δικασίμου. Με τη δεύτερη αγωγή ζητεί ποσό 5.589.969,20 ευρώ. Με τις προτάσεις το αίτημα της αγωγής μετατράπηκε σε αναγνωριστικό και αναμένεται ο προσδιορισμός δικασίμου.
•    Υπόθεση Protergia. H εταιρεία έχει ασκήσει δύο αγωγές για τους ίδιους λόγους. Με την πρώτη ζητεί 6.846.311,88 ευρώ και μετά από τις προτάσεις το αίτημα της αγωγής μετατράπηκε σε αναγνωριστικό. Αναμένεται ο προσδιορισμός δικασίμου. Με τη δεύτερη αγωγή ζητεί 2.294.794,24 ευρώ που περιορίστηκε σε 1.177.326,20 ευρώ λόγω εξόφλησης μέρους του κεφαλαίου. Αναμένεται ο προσδιορισμός δικασίμου.
•    Υποθέσεις Ήρων Θερμοηλεκτρική και Ήρων ΙΙ Βοιωτίας. Η ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ έχει ασκήσει αγωγή κατά του ΑΔΜΗΕ με αντικείμενο την καταβολή τόκων υπερημερίας ύψους 3.997.941,79 εξαιτίας καθυστέρησης στην εξόφληση τιμολογίων της για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η δικάσιμος έχει οριστεί για τις 28.02.2018.  Η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ έχει ασκήσει και νέα αγωγή κατά του ΑΔΜΗΕ με αίτημα την καταβολή τόκων υπερημερίας ύψους 9.486.344,01 λόγω καθυστέρησης εξόφλησης τιμολογίων. Με τις προτάσεις της η εταιρεία παραιτήθηκε από το κονδύλι 7.851.652,64, που αφορά σε εξοφλημένο κεφάλαιο, και μετέτρεψε το αίτημά της σε αναγνωριστικό. Αναμένεται ο προσδιορισμός ημερομηνίας δικασίμου.  
•    Yπόθεση ΛΑΓΗΕ. Ο ΛΑΓΗΕ έχει ασκήσει κατά του ΑΔΜΗΕ τέσσερις αγωγές με αντικείμενο την καταβολή των ανείσπρακτων απαιτήσεών του.  Με την πρώτη διεκδικεί την καταβολή 153.926.038,82, που αντιστοιχεί σε χρεώσεις του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ που αποτελούν έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και αφορούν την αναδρομική εφαρμογή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της υπ’ αρ. 366/2013 απόφασης της ΡΑΕ από το Μάιο του 2013. Η συζήτηση της υπόθεσης αυτής έχει προσδιορισθεί για τις 07.03.2018, ενώ παραμένει ανεξόφλητο κεφάλαιο της τάξης των 55 εκατ. ευρώ. Οι άλλες τρεις αγωγές έχουν αντικείμενο οφειλές από διαχειριστικούς λογαριασμούς που αντιστοιχούν σε ανεξόφλητα τιμολόγια ΕΤΜΕΑΡ, Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών, αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, Ειδικού Τέλους Λιγνίτη και εσόδων Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων. Ειδικότερα, με την δεύτερη αγωγή αξιώνεται ποσό 161.427.964,01 ευρώ για κεφάλαιο και ποσό 61.573,34 ευρώ για τόκους υπερημερίας. Η αγωγή συζητήθηκε στις 12.10.2016 και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Το κεφάλαιο έχει εξοφληθεί. Με την τρίτη αγωγή αξιώνεται ποσό 210.351.398,87 για κεφάλαιο και ποσό 2.047.766,69 ευρώ για τόκους υπερημερίας. Η αγωγή συζητήθηκε στις 12.10.2016 και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Το κεφάλαιο έχει εξοφληθεί. Με την τέταρτη αγωγή αξιώνεται ποσό 30.622.146,53 ευρώ πλέον τόκων. Αναμένεται ο προσδιορισμός δικασίμου.

Αρχική δημοσίευση 15/6/2017   07:08:16

www.worldenergynews.gr