Χ. Αντωνόπουλος (Nova): Χρεώσεις έως και 25% χαμηλότερες στο ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της υπηρεσίας Nova Energy

Χ. Αντωνόπουλος (Nova): Χρεώσεις έως και 25% χαμηλότερες στο ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της υπηρεσίας Nova Energy

Τα «πακέτα» που προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό η εταιρία συνδυάζουν υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης και ενέργειας

Το καταναλωτικό κοινό αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή τις υπηρεσίες Nova Energy, επικροτώντας την ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική των προγραμμάτων, χωρίς κρυφές χρεώσεις και ψιλά γράμματα, τη μεγάλη ποικιλία τους ώστε να καλύπτουν κάθε προφίλ κατανάλωσης και να προσφέρουν έκπτωση τουλάχιστον 25% σε σχέση με τον βασικό πάροχο, αλλά και τη δυνατότητα συνδυασμού της προμήθειας ενέργειας με υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης, με τον πιο οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο καθώς και με ενιαία εξυπηρέτηση.
Αυτό αναφέρει στη συνέντευξή του στο World Energy News ο κ. Χάρης Αντωνόπουλος, Retail Product Marketing Senior Manager της Nova, επισημαίνοντας πως η εταιρεία διαφοροποιείται από την υπόλοιπη αγορά, καθώς ενέταξε την ηλεκτρική ενέργεια στα υπόλοιπα πακέτα υπηρεσιών που ήδη προσέφερε, για την κάλυψη όλων των βασικών αναγκών των καταναλωτών.
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως προσθέτει ο κ. Αντωνόπουλος, σε πρώτη φάση όσοι επέλεξαν τα προγράμματα Nova Energy ήταν κυρίως υφιστάμενοι συνδρομητές Nova, οι οποίοι απολάμβαναν ήδη την ευκολία των ολοκληρωμένων λύσεων και την ποιότητα εξυπηρέτησης που προσφέρει η εταιρεία.
Ωστόσο, αυξάνονται ολοένα περισσότερο οι καταναλωτές που προσεγγίζουν τη Nova για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και τελικά αποφασίζουν να γίνουν συνδρομητές σε συνδυαστικές υπηρεσίες ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και προμήθειας ρεύματος.

•    Πώς κρίνετε την ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στις υπηρεσίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας;

«Η στρατηγική κίνηση της Nova για την κάλυψη όλο και περισσότερων αναγκών του ελληνικού νοικοκυριού με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας, κάτω από το ενιαίο δυνατό brand Nova, δεν θα μπορούσε παρά να έχει μόνο άμεση θετική ανταπόκριση, δεδομένου ότι πρόκειται για μία από της ζωτικότερες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας. Με την παροχή των υπηρεσιών Nova Energy, η Nova έδωσε την ευκαιρία στο καταναλωτικό κοινό να απολαμβάνει συνδυαστικές υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης και ενέργειας με τον πιο οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο και φυσικά με ενιαία εξυπηρέτηση που αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα της όλης κίνησης. Με τις υπηρεσίες Nova Energy προσφέρουμε επιλογές που μεγιστοποιούν το όφελος σε όλα τα προφίλ κατανάλωσης καλύπτοντας τις ανάγκες, τόσο των νοικοκυριών, όσο και των  μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματικών χώρων». 

•    Ποια πλεονεκτήματα αυτών των υπηρεσιών ξεχωρίζουν οι πελάτες που γίνονται συνδρομητές, ως σημαντικότερους λόγους που τις επέλεξαν;

«Οι νέες υπηρεσίες Νova Energy εξασφαλίζουν πραγματικό και σημαντικό όφελος σε σχέση με τις χρεώσεις του βασικού προμηθευτή. Αναλυτικότερα, δίνεται τουλάχιστον 25% έκπτωση ανεξάρτητα από την κατανάλωση για όλες τις χρεώσεις κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και για όλα τα πάγια, η έκπτωση ξεκινάει από το συγκεκριμένο ποσοστό. Επίσης, ο καταναλωτής απολαμβάνει και 15% στις χρεώσεις κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο λεγόμενο «νυχτερινό τιμολόγιο». Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο καταναλωτής να τύχει αυτών των εκπτώσεων είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού του. Άλλο ένα όφελος είναι το μηδενικό πάγιο. Όταν η κατανάλωση κατά τη διάρκεια της ημέρας ξεπερνά τις 2.000 kWh ανά τετράμηνο, το πάγιο αποτελεί παρελθόν για τον καταναλωτή. Παράλληλα, ο καταναλωτής που θα επιλέξει να πληρώνει τους λογαριασμούς για τις υπηρεσίες Nova Energy μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής απαλλάσσεται από την  υποχρέωση καταβολής εγγύησης.
Η ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική – χωρίς κρυφές χρεώσεις και ψιλά γράμματα – είναι βασικό στοιχείο των υπηρεσιών Nova Energy αλλά και όλης μας της επικοινωνίας. Παράλληλα, η ενιαία εξυπηρέτηση του καταναλωτή είναι ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα καθώς γνωρίζει ότι η Nova θα του προσφέρει άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση με τα ίδια ποιοτικά standard που προσφέρει και για τις υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας: τηλεφωνική υποστήριξη και εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων με έμπειρο προσωπικό και δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών χωρίς ουρές, ταλαιπωρία και κόστος. Τέλος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες Nova Energy καλύπτουν κάθε προφίλ κατανάλωσης και δίνουν τη δυνατότητα επιλογής εκείνης της υπηρεσίας που εξασφαλίζει τη μέγιστη οικονομία σε κάθε νοικοκυριό βάσει των δικών του πραγματικών αναγκών».

 

 



•    Παρατηρείτε μήπως μεγαλύτερη απήχηση σε κάποιο συγκεκριμένα από τα τέσσερα οικιακά «πακέτα» προμήθειας που προσφέρετε;

«Μεγαλύτερη απήχηση παρουσιάζει η υπηρεσία Nova Energy 25% η οποία αφορά ημερήσια οικιακά τιμολόγια και ενδείκνυται για κατανάλωση έως 2.000 kWh/4μηνο. Το προβάδισμα της συγκεκριμένης υπηρεσίας ήταν αναμενόμενο δεδομένης της κατανομής των προφίλ κατανάλωσης και των τύπων τιμολογίων στην αγορά της ενέργειας. Στόχος της Nova είναι η προσφορά υπηρεσιών που θα μεγιστοποιούν το όφελος για κάθε προφίλ κατανάλωσης και τύπο τιμολογίου, προσφέροντας έτσι μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών Ενέργειας, τόσο για ημερήσια όσο και για νυχτερινά τιμολόγια».

•    Οι περισσότεροι καταναλωτές που επιλέγουν τις υπηρεσίες Nova Energy είναι ήδη συνδρομητές της Nova, επεκτείνοντας έτσι τις υπηρεσίες τηλεφωνίας ή τηλεόρασης που ήδη χρησιμοποιούν, ή αντίθετα η προμήθεια ρεύματος έχει λειτουργήσει ως ένα επιπλέον «κανάλι» για την προσέλκυση νέων συνδρομητών για το σύνολο των υπηρεσιών Nova;

«Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας υπό τα σημερινά δεδομένα δημιουργεί συνθήκες επιχειρηματικής ανάπτυξης και πολλαπλής ωφέλειας για τους καταναλωτές, καθώς αποβλέπει στην κάλυψη μίας από τις ζωτικότερες ανάγκες του ελληνικού νοικοκυριού. Η Nova διαφοροποιείται από την υπόλοιπη αγορά, καθώς στο επίκεντρο της στρατηγικής της είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών των καταναλωτών υπό το δικό της ενιαίο brand. Η Nova δεν κάνει απλώς μεταπώληση κάποιου παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δημιουργεί υπηρεσίες με το δικό της brand ενισχύοντας τη στρατηγική της παροχής συνδυαστικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του νοικοκυριού. Εμπλουτίζει με αυτόν τον τρόπο την προϊοντική γκάμα της με τις υπηρεσίες Nova Energy εντάσσοντας και την ηλεκτρική ενέργεια στα υπόλοιπα πακέτα υπηρεσιών που προσφέρει. Σε αυτό το πλαίσιο, η πλειοψηφία των καταναλωτών που επιλέγουν τις υπηρεσίες  Nova Energy προέρχεται από τους υφιστάμενους συνδρομητές Nova οι οποίοι εκτιμώντας την ευκολία των ολοκληρωμένων λύσεων και την ποιότητα Nova που ήδη απολαμβάνουν αγκάλιασαν τις νέες μας υπηρεσίες, καλύπτοντας μια ακόμα ανάγκη τους. Δεν λείπουν όμως και οι καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να επωφεληθούν από τις νέες υπηρεσίες Nova Energy κυρίως σε ό,τι αφορά το οικονομικό όφελος σε σχέση με τον κύριο πάροχο και επιλέγουν το σύνολο των υπηρεσιών Nova. Ειδικά αυτή η τάση των μη συνδρομητών που προσεγγίζουν τη Nova για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και τελικά αποφασίζουν να γίνουν συνδρομητές σε συνδυαστικές υπηρεσίες ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και ενέργειας αυξάνεται ολοένα και περισσότερο».    

•    Εξετάζετε στο μέλλον να «μπείτε» και στο φυσικό αέριο, ενδεχομένως με συνδυαστικά «πακέτα» ρεύματος και φυσικού αερίου;

«Παρακολουθούμε στενά τις τάσεις της αγοράς, με κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών που θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του ελληνικού νοικοκυριού, με τον πλέον εύχρηστο, αξιόπιστο, οικονομικό και τεχνολογικά προηγμένο τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο και αναλόγως των συνθηκών και των ευκαιριών που θα παρουσιαστούν στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε εν ευθέτω χρόνω για την περαιτέρω επέκταση της προϊοντικής γκάμας των υπηρεσιών μας». 

www.worldenergynews.gr