ΔΕΗ:Στρατηγική απόφαση με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης η εξαγορά της EDS

ΔΕΗ:Στρατηγική απόφαση με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης η εξαγορά της EDS

Το τίμημα των  4,8  εκατ. με  το οποίο  εξαγοράστηκε η EDS ήταν μικρότερο των αποτιμήσεων  των δύο οίκων αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΔΕΗ

Με  αφορμή νέα δημοσιεύματα και πολιτικές παρεμβάσεις για το θέμα της εξαγορά  της εταιρείας EDS στην ΠΓΔΜ, η ΔΕΗ ανακοινώνει τα εξής:
1. Η απόφαση και η όλη διαδικασία της εξαγοράς έγινε με πλήρη διαφάνεια και εφαρμογή των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης.
Είναι μια καθαρά επιχειρηματική πράξη, η οποία αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. σε αντίθεση με το παρελθόν, που οι  σημαντικές  αποφάσεις  λαμβάνονταν  εκτός  ΔΕΗ,  και  τις  επιπτώσεις  των  οποίων υφιστάμεθα σήμερα.
2. Βασικό κριτήριο για την εξαγορά αυτή, όπως και άλλες επιχειρηματικές πράξεις και πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα στις γειτονικές χώρες, είναι η υλοποίηση της στρατηγικής της ΔΕΗ για μετατροπή της σε διεθνή επιχειρηματικό όμιλο, με ηγετικό ρόλο στις αγορές της Βαλκανικής, στην προοπτική της Ενεργειακής Ένωσης της Ε.Ε.
Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη στην αγορά της Βαλκανικής και ειδικότερα της ΠΓΔΜ έχουν  τοποθετηθεί  και  συνεχίζουν  να  τοποθετούνται  μεγάλες  εταιρείες, Ευρωπαϊκές και όχι μόνο.
Σ΄ αυτό το πλαίσιο υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και για την EDS, η πώληση της οποίας είχε ανακοινωθεί προ πολλού.
3. Σε ότι αφορά στην αξία και στα οικονομικά μεγέθη της EDS παρατίθενται τα εξής:
α. Η EDS είχε πέντε χρόνια συνεχούς κερδοφορίας (2012-2016).
Το  2017 σημείωσε ζημιές συνεπεία της ενεργειακής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη.
Το α΄εξάμηνο του 2018, είχε κέρδη πιστοποιημένα από τον ορκωτό ελεγκτή 626.645 ευρώ.
β. Η αποτίμηση της εταιρείας έγινε από δύο έγκριτους διεθνείς οίκους σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές.
Για τις αποτιμήσεις ελήφθησαν υπόψη τα οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές της εταιρείας.
Η διαδικασία του Due Diligence που  έγινε από έγκριτους  οικονομικούς οίκους και  νομικά  γραφεία  ολοκληρώθηκε στις αρχές Απριλίου 2018.
Το τίμημα των  4,8  εκατ. με  το οποίο  εξαγοράστηκε η EDS ήταν μικρότερο των αποτιμήσεων και των δύο οίκων.


www.worldenergynews.gr


Eleni Α