Μάνεσης και Χαλυβουργική χρωστούν στην ΔΕΗ την ώρα που η ενεργοβόρος θα σηκώσει νέο ζυγό

Μάνεσης και Χαλυβουργική χρωστούν στην ΔΕΗ την ώρα που η ενεργοβόρος θα σηκώσει νέο ζυγό

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν σταματήσει να πληρώνους τις οφειλές τους στρεβλώνοντας την αγορά

Σε τροχιά κατάρρευσης βρίσκεται η πάλαι ποτέ πανίσχυρη Χαλυβουργική του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου.

Παράλληλα η εταιρία έχει οφειλές προς την ΔΕΗ όπως και ο Μάνεσης μια άλλη βιομηχανία του κλάδου με βαθιά προβλήματα.

Η αγορά αναμένει ποιές θα είναι οι κινήσεις της ΔΕΗ ως προς τις δύο αυτές νέες προβληματικές που έχουν αφήσει σημαντικές οφειλές την ώρα που αναμένεται να επιβαρυνθούν εκ νέου οι υγιείς ενεργοβόρες από την αύξηση των τιμολογίων.
Η εταιρία ουσιαστικά έχει σταματήσει εδώ και καιρό την παραγωγική διαδικασία ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως και τα αποθέματα διαμορφώνονται σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα.
Ισολογισμοί έχουν να δημοσιευτούν από το 2015 όπου και εκεί η κατάσταση εμφανίζεται τραγική για την εν λόγω βιομηχανία.
Το προσωπικό της εταιρίας βρίσκεται σε αναβρασμό καθώς η εκ περιτροπής εργασία και η διαθεσιμότητα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη χωρίς κανένας να δίνει ορατότητα στους εργαζόμενους για το μέλλον ενώ είναι πλέον διάχυτη η ανησυχία ότι θα απωλεστούν ακόμα και οι αποζημιώσεις.
Η προσπάθεια των εργαζομένων να συναντήσουν τον κ. Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο ήταν ουσιαστικά χωρίς αποτέλεσμα καθώς κατά την επίσκεψή τους στην οικία του στις αρχές Οκτωβρίου τους υποδέχτηκε ένας δικηγόρος με παρόντα τον κ. Αγγελόπουλο ο οποίος παρέμεινε σιωπηλός καθ όλη τη την ολιγόλεπτη συνάντηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υιοί του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου που ελέγχουν την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού έχουν προσφύγει δικαστικά ισχυριζόμενοι ότι δεν έχει τη διανοητική επάρκεια που απαιτείται για να διαχειρίζεται την οικογενειακή περιουσία με αποτέλεσμα και η Χαλυβουργική να βρίσκεται στο συγκεκριμένο πεδίο αντιπαράθεσης.
Βέβαια η Χαλυβουργική στην κατάσταση που έχει περιέλθει προκειμένου να επιβιώσει χρειάζεται αρκετές δεκάδες εκατομμυρίων Ευρώ τα οποία δεν φαίνονται στον ορίζοντα.
Και η εικόνα ακόμα και του 2015 που έχει επιδεινωθεί σήμερα είναι απολύτως ενδεικτική. Η εταιρία είχε τζίρο μόλις 16,8 εκ ευρώ και ζημία μετά φόρων 35 εκ ευρώ ενώ το 2014 ο τζίρος ήταν ελαφρώς χαμηλότερος και οι ζημίες 36 εκ ευρώ.
Δηλαδή μέσα σε δύο μόλις χρόνια είχαν εξαφανιστεί 70 εκ ευρώ κεφαλαίων και η καθαρή θέση είχε εκμηδενιστεί
Και αυτό την ώρα που ο μέτοχος το 2015 έβαλε 40 εκ ευρώ εκ των οποίων όμως άμεση ενίσχυση ήταν τα 6,8 εκ ευρώ και τα υπόλοιπα κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και εξόφληση τράπεζας του εξωτερικού.
Το 2016 τράπεζες και μέτοχοι είχαν συμφωνήσει να βάλουν από 10 εκ ευρώ ώστε η εταιρία να λειτουργεί έως το καλοκαίρι του 2017 και οι μέτοχοι είχαν βάλει στην εταιρία 3,7 εκ ευρώ με άγνωστο τι απέγινε με τα υπόλοιπα ποσά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δανεισμός της Χαλυβουργικής ξεπερνά τα 410 εκ ευρώ εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συγκεντρωμένο σε δύο τραπεζικά ιδρύματα τα οποία έχουν προσημειώσεις ύψους 250 εκ ευρώ ενώ για τα υπόλοιπα ποσά δανείων δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις.
Ο δανεισμός έχει ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμος χωρίς ωστόσο να υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη επί του θέματος και με τις τράπεζες άγνωστο τι στάση έχουν τηρήσει.
Η εταιρία φαίνεται να κάνει μικρές αυξήσεις κεφαλαίου της τάξεως του 1 εκ ευρώ και το 2016 και το 2017 οι οποίες προφανώς εξασφαλίζουν τα ελάχιστα για την υπολειτουργία της.


www.bankingnews.gr

www.worldenergynews.gr