Αποκάλυψη: Υπάρχει και δεύτερο σκάνδαλο στην υπόθεση Folli Follie με ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αποκάλυψη: Υπάρχει και δεύτερο σκάνδαλο στην υπόθεση Folli Follie με ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το αρχικό σκάνδαλο της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων ίσως να ωχριά μπροστά στα όσα πραγματικά έγιναν ή δεν έγιναν από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές

Η επιλεκτική ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αίτηση έκτακτου ελέγχου της οποίας αγνοείται η τύχη και το γαϊτανάκι κινήσεων και αποφάσεων που μπορεί να … διασώσουν την οικογένεια Κουτσολιούτσου και να υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις η ECOVIS και ο κ. Βαρθαλίτης
Το αρχικό σκάνδαλο της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων ίσως να ωχριά μπροστά στα όσα πραγματικά έγιναν ή δεν έγιναν από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και κυρίως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην υπόθεση Folli Follie τα οποία παραπέμπουν σε ένα … δεύτερο σκάνδαλο.
Επί μήνες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέτρεψε να αιωρείται ένα πέπλο μυστηρίου για το τι τελικά θα επισυμβεί με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και τελικά ουδείς κατάλαβε ότι δεν είχε οριστεί ελεγκτής για τις ελέγξει ενώ καμία απόφαση δεν έχει δημοσιοποιηθεί για την αντικατάσταση του ελεγκτή της ECOVIS κ. Βαρθαλίτη.
Η αρχή της σύγχυσης έγινε όταν σε ανακοίνωση της Folli Follie για την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής ανακοινωνόταν ότι ζήτησε η ίδια η εταιρία την αναστολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young, στην διάθεση της οποίας η εταιρεία μας ήδη θέτει όλα τα ζητούμενα στοιχεία».
Νωρίτερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 25 Μαίου είχε ανακοινώσει ότι ανέστειλε τη διαπραγμάτευση λόγω δήλωσης αδυναμίας παροχής οικονομικών στοιχείων.
Παρόλα αυτά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει αντιδράσει στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από την Ernst ή μάλλον αντέδρασε όταν κατάλαβε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει.
Συγκεκριμένα στις 14 Ιουνίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι επειδή μεταξύ άλλων η Folli Follie «προέβη στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017 με διεθνή ελεγκτική εταιρία,  διαδικασίες που δεν συνιστούν Έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει καμία διασφάλιση, παρά τις σαφείς υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανάθεση της διενέργειας ελέγχου επί του συνόλου των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων,  αποφάσισε, μεταξύ άλλων ενεργειών, να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση έκτακτου ελέγχου της FFG βάσει της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 40 του κ.ν.2190/1920.»
Πρόκειται για μια νομική δυνατότητα που έχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αλλά ουδείς γνωρίζει από τότε τι ακριβώς έγινε καθώς ούτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει παράσχει ενημέρωση ούτε η εταιρία.
Σημειώνεται ότι το δικαστήριο εφ όσον κάνει δεκτό το αίτημα ορίζει όποιον ορκωτό ελεγκτή επιθυμεί και θέτει και προθεσμίες ολοκλήρωση του έργου του

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συγκεκριμένη αίτηση ελέγχου αφορά μόνο στις οικονομικές καταστάσεις του 2017.
Τι ξέχασε όμως να πει τότε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Το αποκαλύπτει ανακοίνωση της Ernst & Young στις 19 Ιουνίου όπου αναφέρει τα εξής:
"Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, με ανακοίνωση της εταιρείας FF Group ("η εταιρεία") που εκδόθηκε την 14η Μαΐου 2018, ζητήθηκε από την ΕΥ, ως ανεξάρτητου ελεγκτή, ο επανέλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, μετά από απαίτηση των εποπτικών αρχών (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και σε συνεννόηση με αυτές.
Στα πλαίσια αποδοχής του έργου, διενεργήσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα περί αποδοχής ελέγχων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, διαμορφώθηκαν συνθήκες (μεταξύ άλλων αναφέρονται ενδεικτικά η παραίτηση μελών Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου, αδυναμία της Διοίκησης της εταιρείας να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες που αιτήθηκαν και αφορούσαν σε στοιχεία των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ανακοίνωση σχετικά με μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κλπ.) που δεν επέτρεπαν, κατά την επαγγελματική μας άποψη, τη διενέργεια του ελέγχου αυτού. Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών, η ΕΥ ενημέρωσε έγκαιρα τόσο την εταιρεία, όσο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί έλεγχος.
Για τον λόγο αυτό, συμφωνήθηκε από την εταιρεία η διενέργεια εσωτερικής έρευνας (forensic investigation) από ανεξάρτητο τρίτο πάροχο για τη διελεύκανση των θεμάτων που έχουν προκύψει.
Επιπλέον, συμφωνήθηκε η διενέργεια στοχευμένων διαδικασιών από την ΕΥ σε συγκεκριμένα κονδύλια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
Η ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση του κατά πόσον υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση επανελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
Η ΕΥ πάντα ακολουθούσε, ακολουθεί και θα συνεχίσει να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας».
Μελετώντας την ανακοίνωση της Ernst καθίσταται αντιληπτή η συμφωνία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην όλη διαδικασία αλλά η βόμβα πως «Η ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση του κατά πόσον υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση επανελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας» δηλαδή αφού γίνει έλεγχος επί συγκεκριμένων πεδίων τότε θα επανεκτιμηθεί αν χρειάζεται επανέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων !!!!!!
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 2 Αυγούστου η Επιτροπή επιβάλλει σωρεία προστίμων σε μετόχους και στελέχη της Folli μόνο για παραβάσεις του νόμου για τη χειραγώγηση στη χρήση  2017.
Στη συνέχεια η Follie στις ανακοινώσεις της αναφέρει ότι έχει αναθέσει ειδικό έλεγχο (μάλιστα το αναφέρει και στην αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106) επί συγκεκριμένων λογαριασμών. 
Ο έλεγχος αυτός  δεν συνιστά βάση της νομοθεσίας και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων και άρα δεν συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο με διαρροές από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης περί ύπαρξης πορίσματος με ευρήματα για τετρατώδεις συναλλαγές χωρίς να γίνεται λόγος για την διενέργεια ή όχι ποιοτικού ελέγχου στο έργο του ορκωτού της Folli που ακόμα κι αυτό δεν συνιστά σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
Η Folli Follie από την πλευρά της στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου δημοσιοποιεί ότι ο ορκωτός ελεγκτής της ECOVIS κ. Βαρθαλίτης ανακαλεί την έκθεση ελέγχου και σημειώνει ότι  «λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ανάκληση της έκθεσης ελέγχου της ECOVIS και θα συνεχίσει τη διαδικασία των έκτακτων ελέγχων και επισκοπήσεων που διενεργούν οι Ernst & Young και Alvarez & Marsal (όπως ανακοινώθηκε στις 25 Ιουνίου 2018), ενώ θα λάβει τις αποφάσεις της επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2017 βάσει του αποτελέσματος αυτών των ελέγχων και επισκοπήσεων.»
Έτσι έχουμε παραμονή του ίδιου ορκωτού ελεγκτή καθώς δεν παύεται ούτε παραιτείται. Και πάλι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν δίνει σημασία. Τις τελευταίες ημέρες βέβαια ο κ. Γκότσης δηλώνει ότι «υπάρχουν αρκετά θέματα ακόμη που διερευνώνται και κυρίως οι οικονομικές καταστάσεις του 2016, όπου η έρευνα ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 2017 και την απόδοση ευθυνών, όπως επίσης και προηγούμενων ετών. Εκεί μετά και τα στοιχεία που αποκάλυψε το πόρισμα της εταιρείας Alvarez & Marsal θα ελεγχθεί η πιθανή παραπλάνηση του κοινού μέσω οικονομικών καταστάσεων καθώς και οι συναλλαγές των εμπλεκόμενων προσώπων».
Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί αρχικά ανατέθηκε έλεγχος μόνο για το 2017 και ποιος έχει αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2015 και 2016. Άραγε έχει αναθέσει το Audit Committee  της εταιρίας που η σύνθεσή του αλλάζει συνεχώς τους τελευταίους μήνες κάποιους ελέγχους όπως οφείλει εκ της θέσης του όταν προκύπτουν προβλήματα;
Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό; Έχει αναρωτηθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τι θα γίνει αν ο ορκωτός ελεγκτής της ECOVIS που ανακάλεσε το πιστοποιητικό ελέγχου επανέλθει και επανεκδώσει με νέο πιστοποιητικό τις οικονομικές καταστάσεις του 2017 εφ όσον του ζητηθεί από τη Folli Follie λαμβάνοντας υπό όψιν του τα πορίσματα μόνο από την Ασία; Θα πάει πίσω ο έλεγχος παλαιών χρήσεων ή όχι;
Θα μπορούν να τεκμηριωθούν αδικήματα για την οικογένεια Κουτσολιούτσου αν δεν υπάρξει στοιχείο αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων με ταυτόχρονη πώληση μετοχών;
Το αν υπάρχει ή όχι μπορεί ίσως κάποιος να το συμπεράνει ανατρέχοντας όχι στις οικονομικές καταστάσεις του 2015 και του 2016 αλλά σε αυτές του 2013 όπου έχουμε δραματική μείωση αποθεμάτων σε επίπεδο ομίλου κατά 80 εκ ευρώ (χωρίς τα ΚΑΕ που πουλιούνται εκείνη τη χρονιά) αλλά και της μητρικής εταιρίας όπου πέφτουν από πέφτουν από τα 90 εκ ευρώ το 2012 στα 32 εκ ευρώ το 2013.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com 

------ -------------- ---------------------- ----------------------- ------------------------------

Κυβερνητική «εμπλοκή» στο σκάνδαλο Folli Follie

Παρατείνοντας το καθεστώς των Αφορολογήτων σε παραμεθόριους σταθμούς η κυβέρνηση επιδοτεί, έμμεσα, τη Folli Follie. Πως κερδίζει η Follie με βάση τη συμφωνία με την Dufry.

Άρθρο ειδικού συνεργάτη

Κυβερνητική εμπλοκή στο σκάνδαλο Folli Follie, που μένει να διερευνηθεί αν προήλθε από αμέλεια ή σκοπιμότητα, προκύπτει, λόγω της παράτασης ισχύος στο καθεστώς πώλησης αφορολογήτων ειδών καθώς με τον τρόπο αυτό το Δημόσιο επιδοτεί, έμμεσα, το τίμημα, που θα κατοχυρωθεί στην Folli Follie από την Dufry για την Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ).  
Η πώληση αφορολογήτων από τα καταστήματα, που διατηρεί η ΚΑΕ σε παραμεθόριους σταθμούς με χώρες εκτός ΕΕ, κανονικά θα έπρεπε να έχει διακοπεί από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Αυτό προέβλεπε το άρθρο 55 του νόμου 3842 του 2010, ο οποίος ενσωμάτωνε στο εθνικό δίκαιο την σχετική κοινοτική οδηγία.
Από τις 23 Δεκεμβρίου, όμως, του 2016 ως σήμερα, με τρεις διαδοχικές αποφάσεις, η κυβέρνηση αναστέλλει την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης. Με την τελευταία απόφαση, η οποία εκδόθηκε στις 31 Μαίου, η δυνατότητα πώλησης αφορολογήτων στους παραμεθόριους σταθμούς παρατείνεται ως την 30η Ιουνίου 2019.
Παράταση είχε δοθεί στα ΚΑΕ και για τις πωλήσεις αφορολόγητων πετρελαιοειδών από τα πρατήριά της σε Καστανιές, Ευζώνους και Κήπους Έβρου.
Η δραστηριότητα διακόπηκε, όπως αποκάλυψε το Bankingnews, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, μόλις στο τέλος του περασμένου Μαίου. Το 2017 οι εν λόγω σταθμοί συνεισέφεραν πωλήσεις 19,7 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 7,6 εκατ. ευρώ.
Η παράταση του καθεστώτος πώλησης αφορολογήτων ειδών σχετίζεται, όπως όλα δείχνουν, με την οριστικοποίηση του τιμήματος πώλησης των ΚΑΕ από τη Folli Follie στην Dufry. Παρ ότι η συμφωνία έκλεισε το 2013 και η Folli Follie εισέπραξε 375,5 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς καθώς και μετοχές Dufry, αξίας 153 εκατ. ευρώ, όλα δείχνουν ότι υπάρχουν αιρέσεις για την οριστικοποίηση του τιμήματος, που βρίσκονται ακόμη σε ισχύ.
Πρόσφατα, η Folli Follie παραδέχθηκε ότι οι 804.728 μετοχές Dufry, που κατέχει σήμερα και ήταν μέρος του ανταλλάγματος για την πώληση των ΚΑΕ, υπόκεινται σε συμβατικούς περιορισμούς, οι οποίοι περιέχονται στη σύμβαση πώλησης και άλλα συμβατικά κείμενα.
Η εταιρεία δεν θεώρησε απαραίτητο να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τους όρους της σύμβασης, βάσει των οποίων προκύπτουν οι παραπάνω περιορισμοί.  
Όπως, όμως, έχει γραφεί και δεν έχει διαψευσθεί, η σύμβαση συσχετίζει το ύψος του τελικού τιμήματος για την ΚΑΕ με το πόσο ακόμη θα διατηρούνταν το καθεστώς πώλησης αφορολογήτων ειδών σε παραμεθόριες περιοχές. Όταν υπογράφηκε η σύμβαση πώλησης ( σ.σ 2013), ο νόμος 3842/2010 ήταν ήδη σε ισχύ και προέβλεπε ότι στο τέλος του 2016 το παραπάνω καθεστώς θα σταματούσε.
Για το λόγο αυτό οι Ελβετοί φέρεται να έθεσαν τον όρο επανεκτίμησης του τιμήματος, δεσμεύοντας μέρος των μετοχών Dufry που έδωσαν ως αντάλλαγμα στην Folli Follie για την απόκτηση των ΚΑΕ.
Με δεδομένο ότι το παραπάνω καθεστώς έχει ήδη παραταθεί ως το τέλος Ιουνίου 2019 χάρη στις αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η Folli Follie ζητά από την Dufry να άρει τις δεσμεύσεις επί των 804.728 μετοχών έκδοσής της, που ήταν μέρος του ανταλλάγματος για την ΚΑΕ, προκειμένου να τις διαθέσει, τμηματικά, χρηματοδοτώντας το αρνητικό κεφάλαιο κίνησής της.
Επομένως, η παράταση του καθεστώτος στην πράξη επιδοτεί το οριστικό τίμημα που θα εισπράξει για την ΚΑΕ η Folli Follie, εγείροντας ερωτήματα για τους λόγους που αποφάσισε η κυβέρνηση να πράξει κάτι τέτοιο, όταν η Βουλή με ευρεία, μάλιστα, πλειοψηφία είχε αποφασίσει το 2010 ότι το καθεστώς πώλησης αφορολογήτων θα τελείωνε στο τέλος του 2016.
Αν η παραπάνω κατάσταση προκαλέσει έρευνα της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν, με το ερώτημα της έμμεσης κρατικής ενίσχυσης, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει με επιβολή προστίμου, το οποίο θα επιβαρύνει τελικώς τους φορολογούμενους, προς όφελος δύο ιδιωτικών ομίλων της ελβετικής Dufry και της καταρρέουσας υπό το σκάνδαλο παραποίησης οικονομικών στοιχείων Folli Follie.

 
www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr