Ανακοινώθηκε η αναχρηματοδότηση των δανείων της ΔΕΗ ύψους 1,3 δισ. ευρώ - Πλήρης επιβεβαίωση του worldenergynews.gr

Ανακοινώθηκε η αναχρηματοδότηση των δανείων της ΔΕΗ ύψους 1,3 δισ. ευρώ - Πλήρης επιβεβαίωση του worldenergynews.gr

Υπογράφηκαν μεταξύ της ΔΕΗ και των Τραπεζών, οι δύο δανειακές συμβάσεις που αφορούν στην αναχρηματοδότηση των κοινοπρακτικών δανείων.

Επίσημα ανακοινώθηκε η αναχρηματοδότηση των κοινοπρακτικών δανείων της ΔΕΗ συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, σήμερα 5/10/2018, υπογράφηκαν μεταξύ της ΔΕΗ και των Τραπεζών, οι δύο δανειακές συμβάσεις που αφορούν στην αναχρηματοδότηση των κοινοπρακτικών δανείων.
Με την αναχρηματοδότηση αυτή η ΔΕΗ επιτυγχάνει σημαντική χρονική επιμήκυνση των δανειακών της υποχρεώσεων και ενισχύει την κεφαλαιακή της διάρθρωση.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ ευχαριστεί τις Διοικήσεις και τα στελέχη των Τραπεζών που συνέβαλαν ουσιαστικά ώστε να φθάσουμε στη σημερινή υπογραφή.
Πέραν των ανωτέρω η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης των Τραπεζών προς τη ΔΕΗ, η οποία, ανεξάρτητα από τις συντονισμένες επιθέσεις σκοπιμότητας που δέχεται το τελευταίο διάστημα, συνεχίζει το έργο της με βάση το Επιχειρηματικό της Σχέδιο και τη Στρατηγική της.

Νωρίτερα το worldenergynews.gr (06:47) έγραφε:

Υπογράφεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα (5/10) η συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για την αναχρηματοδότηση δανείων της επιχείρησης συνολικού ύψους 1,3 δις ευρώ που λήγουν τον Απρίλιο του 2019.
Η συμφωνία, έχει ήδη επικυρωθεί από τις επιτροπές έγκρισης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και σήμερα σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες αναμένεται να «πέσουν» οι υπογραφές.
Πέραν του ποσού αυτού, η ΔΕΗ θα υπογράψει συμφωνία με τις τράπεζες για την παροχή γραμμής χρηματοδότησης, ύψους 175 εκατ. ευρώ, κονδύλι που θα παρέχει στην εταιρεία την απαραίτητη ρευστότητα.
Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης, το συγκεκριμένο ποσό θα χρησιμοποιηθεί εάν κριθεί απαραίτητο τον επόμενο χρόνο, πιθανώς για την αποπληρωμή δόσης του ομολογιακού δανείου.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη, η ΔΕΗ προετοιμάζεται ώστε να βγει στις αγορές ίσως και εντός του 2018, προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια.
Σύμφωνα με πληροφορίες επιδιώκει τη σύναψη νέου ομολογιακού δανείου ύψους 350 εκατ. ευρώ προκειμένου να αναχρηματοδοτηθεί παλαιότερο που λήγει το Μάιο του 2019.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 350 εκατ. ευρώ που θα αναζητήσει η ΔΕΗ αφορούν αναχρηματοδότηση διεθνούς ομολογιακού δανείου, αρχικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Αυτό το συνολικό δάνειο η ΔΕΗ έχει προπληρώσει τα 150 εκατ. ευρώ τον περασμένο Φεβρουάριο σε μια προσπάθεια βελτίωσης της διαχείρισης του χρέους της.

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων

Μάλιστα στο ίδιο πλαίσιο, όπως έχει ανακοινώσει η ίδια η επιχείρηση, το τελευταίο χρονικό διάστημα προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς ελληνικές τράπεζες ύψους 25 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον προέβη στην αναχρηματοδότηση δανείου 50 εκατ. ευρώ από ελληνική τράπεζα, ενώ από 1/1/18 ως τις 25/2/18 κατέβαλε χρεολύσια ύψους 37 εκατ. ευρώ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση και η υπογραφή της συμφωνίας για την αναχρηματοδότηση του 1,3 δις ευρώ εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της επιχείρησης από τους διεθνούς οίκους αξιολόγησης.
Μια τέτοια εξέλιξη θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο προς τις αγορές, καθώς θα αποτελέσει σαφές μήνυμα της εμπιστοσύνης του τραπεζικού συστήματος προς την επιχείρηση.

www.worldenerynews.gr
 


Eleni Α