Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και μετακίνησης προσωπικού σκοπεύει να υλοποιήσει η ΔΕΠΑ

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και μετακίνησης προσωπικού σκοπεύει να υλοποιήσει η ΔΕΠΑ

Η εθελούσια θα αφορά σε πρώτη φάση 10 μόνιμους υπαλλήλους που εργάζονται πολλά χρόνια στην εταιρεία

Σχέδιο αναδιάταξης του προσωπικού που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και εθελούσια έξοδο, προωθεί η διοίκηση της ΔΕΠΑ παράλληλα με τον σχεδιασμό διχοτόμησης της εταιρίας σε Εμπορία και Υποδομές που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησής της.
Το σχέδιο αναμένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας της αμέσως επόμενες ημέρες με στόχο να ολοκληρωθεί παράλληλα με την ολοκλήρωση του νέου εταιρικού σχήματος.
Η ΔΕΠΑ απασχολεί άμεσα περί τα 50 άτομα και μέσω εργολαβιών περί τα 150 άτομα, αριθμός που προέκυψε από την πρακτική των έμμεσων προσλήψεων που ακολουθήθηκε τα χρόνια των μνημονίων.
Οι παρεμβάσεις στα 150 αυτά άτομα που απασχολούνται στη ΔΕΠΑ αλλά πληρώνονται μέσω εργολαβικών εταιρειών, είναι και το πιο ευαίσθητο θέμα που θα χρειασθεί να διαχειριστεί η διοίκηση των κ. Τζώρτζη και Δότση.
Και αυτό διότι στην πλειονότητά τους τα συγκεκριμένα άτομα προσελήφθησαν από διοικήσεις των κυβερνήσεων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ και μπορεί εύκολα να χαρακτηριστούν πολιτικές διώξεις.
Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου αφορά σε πρώτη φάση 10 μόνιμους υπαλλήλους που εργάζονται πολλά χρόνια στην εταιρεία και σύμφωνα με κύκλους της ΔΕΠΑ έχουν ζητήσει από μόνοι τους να αποχωρήσουν.
Το πρόγραμμα αναδιάταξης προσωπικού θα ξεκινήσει με την καταγραφή σε ένα ειδικό έντυπο από κάθε εργαζόμενο, στοιχείων που σχετίζονται με τη θέση που κατέχει σήμερα, τα προσόντα του και τη θέση όπου θα ήθελε να απασχοληθεί με στόχο να αναπτυχθεί μια εσωτερική κινητικότητα που θα καταλήξει στην καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, αλλά και στη μεγιστοποίηση της απόδοσής του.

www.worldenergynews.gr