ΔΕΗ: Μπήκαν οι υπογραφές για τη ρύθμιση δανείων 1,27 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Μπήκαν οι υπογραφές για τη ρύθμιση δανείων 1,27 δισ. ευρώ

Υπογραφή βασικών όρων (Term Sheet) με ελληνικές τράπεζες

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 21.06.2018 χρηματιστηριακής ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι υπογράφηκαν με τις ελληνικές τράπεζες οι βασικοί όροι (Term Sheet) δύο κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων ύψους € 1,1 δισ. και € 175 εκατ. για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.

 
www.worldenergynews.gr


Eleni Α