ΕΛΠΕ: Υπογραφή συμφωνίας πώλησης του ΔΕΣΦΑ

ΕΛΠΕ: Υπογραφή συμφωνίας πώλησης του ΔΕΣΦΑ

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 υπεγράφη η σύμβαση πώλησης στην κοινοπραξία «SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.», που αποτελείται από τις εταιρίες Snam S.p.A.,  Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., έναντι συνολικού τιμήματος 535 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ (31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για την ΕΛΠΕ ΑΕ), η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 υπεγράφη η σύμβαση πώλησης στην κοινοπραξία «SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.», που αποτελείται από τις εταιρίες Snam S.p.A.,  Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., έναντι συνολικού τιμήματος 535 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπογράφηκε μετά την παροχή ειδικής άδειας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΠΕ ΑΕ στις 14 Μαΐου 2018.
Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτείται η πλήρωση μίας σειράς αιρέσεων, εκ των οποίων κάποιες έχουν ήδη εκπληρωθεί (προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έκδοση απόφασης ΔΕΑΑ, έγκριση της συναλλαγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού), ενώ η εκπλήρωση των υπολοίπων αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2018.

www.worldenergynews.gr
 


Eleni Α