ΑΔΜΗΕ: Θα ξεπεράσουν τα 2,1 δισ. ευρώ οι επενδύσεις στα νησιά - Προς κέρδη 85 εκατ. ευρώ έως το 2021

ΑΔΜΗΕ: Θα ξεπεράσουν τα 2,1 δισ. ευρώ οι επενδύσεις στα νησιά - Προς κέρδη 85 εκατ. ευρώ έως το 2021

Θα διανείμει το 50% των καθαρών κερδών του - Τον επόμενο μήνα η εισηγμένη θα δώσει προμέρισμα για τα κέρδη του 2018 πάνω από 0,03 ευρώ ανά μετοχή

Διανομή τουλάχιστον του 50% των καθαρών κερδών προβλέπει η μερισματική πολιτική της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, τα οποία το 2021 αναμένεται να ανέλθουν σε 85 εκατ. ευρώ, με τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) να διαμορφώνεται την ίδια χρονιά στα 200 εκατομμύρια.

Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της εισηγμένης εταιρείας, Ιάσων Ρουσσόπουλος, κατά τη σημερινή πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Υπενθυμίζεται πως η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατέχει το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Όπως ανέφερε ο κ. Ρουσσόπουλος, παρουσιάζοντας τα σχέδια της εταιρείας για την επόμενη τετραετία, έως το 2021, η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ θα ανέρχεται στα 2,1 δισ. ευρώ, από 1,4 δισ. που είναι σήμερα.
Σύμφωνα με τον κ. Ρουσσόπουλο, το 2018 προβλέπεται βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας συγκριτικά με τα καθαρά κέρδη ύψους 61,7 εκατ. που «έγραψε» το 2017.

Μάλιστα, τον επόμενο μήνα η εισηγμένη θα δώσει προμέρισμα για τα κέρδη του 2018 πάνω από 0,03 ευρώ ανά μετοχή.
Βασικός «πυλώνας» των επενδύσεων του ΑΔΜΗΕ αποτελούν οι ηλεκτρικές διασνυδέσεις των Κυκλάδων και της Κρήτης, καθώς και η αναβάθμιση του δικτύου της Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα για την Κρήτη το 2020 προβλέπεται να ολοκληρωθεί η λεγόμενη "μικρή" διασύνδεση (Χανιά - Πελοπόννησος) προϋπολογισμού 324 εκατ. ευρώ και το 2022 η "μεγάλη" (Αττική - Ηράκλειο) προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ. Για την μεγάλη διασύνδεση, που έχει εμπλακεί λόγω του συνδυασμού της με τη διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας έχει προγραμματιστεί σήμερα νέα συνάντηση με πρωτοβουλία της ΡΑΕ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για την υλοποίηση του έργου.

Στην περίπτωση των Κυκλάδων, η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί, η δεύτερη προβλέπεται να λειτουργήσει το 2019 και η τρίτη, που επισπεύσθηκε κατά δύο χρόνια, το 2020. Το συνολικό κόστος των τριών φάσεων είναι 424 εκατ. ενώ η τέταρτη φάση (Δυτικές Κυκλάδες) προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2024 και θα κοστίσει 386 εκατ.
Άλλα 200 εκατ. περίπου είναι ο προϋπολογισμός των έργων για την αναβάθμιση του δικτύου στην Πελοπόννησο (Μεγαλόπολη - Κουμουνδούρου και Μεγαλόπολη - Πάτρα - Αχελώος).

 

Οι αποφάσεις  της Α’ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 12η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 118 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 171.659.790 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 73,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://admieholding.gr/).

 ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (01.02.2017 - 31.12.2017) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών με 170.983.407 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,61% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 676.383 ψήφους.

 ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 -31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και  την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 -31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920 με 169.505.520 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,75% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.477.887 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 676.383 ψήφους.

 ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το Διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., με 158.925.606 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία  92,58% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.439.710 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.294.474 ψήφους.

 ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 - 31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και καθορισμός αυτών για το 2018.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 - 31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και προεγκρίνει τις αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, με 159.162.183 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 92,72% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.220.115 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.277.492 ψήφους.

 
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή του νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, καθώς και την εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, με 165.201.609 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96,24% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.230.706 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.227.475 ψήφους.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση Αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν 2190/1920
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω με 169.349.626 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 84.139 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.226.025 ψήφους

 
ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοινώσεις και Άλλα Θέματα.

  

 

www.worldenergynews.gr


Eleni Α