Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕ Χρηματοδοτήσεων: Στις 23/7 η καταβολή των τόκων του ΚΟΔ για τη 2η Περίοδο Εκτοκισμού

Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕ Χρηματοδοτήσεων: Στις 23/7 η καταβολή των τόκων του ΚΟΔ για τη 2η Περίοδο Εκτοκισμού

Από τις 19 Ιουλίου 2018 οι ομολογίες της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 2ου τοκομεριδίου 

Η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 είναι η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 22.01.2018 έως 23.07.2018, ενώ από τις 19 Ιουλίου 2018 οι ομολογίες της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 2ου τοκομεριδίου.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (11/7/2018) η εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους του από 21.07.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Τέρνα Ενεργειακη ΜΑΕ Χρηματοδοτήσεων, η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 22.01.2018 έως 23.07.2018 είναι η Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018.
Διευκρινίζεται ότι, από την Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018 (Ex coupon date) οι ομολογίες της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 2ου τοκομεριδίου.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.167.833,33 ευρώ, ήτοι ποσό 19,4638888889 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,85% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 60.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 ως ακολούθως:
1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
2. Με πίστωση του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) που έχει δηλώσει έκαστος Ομολογιούχος σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθ. 6 απόφαση του Δ.Σ. του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., όπως ισχύουν, σε περίπτωση που οι Ομολογιούχοι δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.
3. Mέσω του δικτύου των καταστημάτων του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (ή τους προστηθέντες αυτού), για τους Ομολογιούχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των ποσών του Χρέους κατά τα ανωτέρω υπό 1 και 2. Οι καταβολές προς τους Ομολογιούχους που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστή για την είσπραξη των ποσών του Χρέους και τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν καταχωρήσει τις Ομολογίες σε Ειδικό Λογαριασμό, θα γίνονται στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 110, στην Αθήνα, καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ., ώρα Ελλάδος, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

www.worldenergynews.gr


Eleni Α