Revoil: Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού

Revoil: Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού

Η Εταιρία ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι με την από 23 Μαΐου 2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προσκλήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρίας, επί της οδού Καποδιστρίου 5 στη Βάρη Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης μεταξύ άλλων για την τροποποίηση των άρθρων 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25 και 32 του Καταστατικού της.
Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου 3556/2007, παρατίθεται κατωτέρω σχέδιο τροποποίησης των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα τεθεί υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα συνέλθει στις 29.6.2018.

www.worldenergynews.gr


Eleni Α