Ανακοινώνονται οι όροι αναχρηματοδότησης της ΔΕΗ για το 1,3 δισ. ευρώ - Στο 5,15% έπεσε η απόδοση του ομολόγου

Ανακοινώνονται οι όροι αναχρηματοδότησης της ΔΕΗ για το 1,3 δισ. ευρώ - Στο 5,15% έπεσε η απόδοση του ομολόγου

Αναμένεται να εκπλαγεί θετικά η αγορά

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου ανακοινώνονται οι όροι αναχρηματοδότησης των δανείων της ΔΕΗ ύψους 1,3 δις ευρώ λήξης 2019. Παράλληλα η νέα γραμμή χρηματοδότησης που θα επιτρέψει στην επιχείρηση να ανακτήσει  την ευχερή διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης της ΔΕΗ.
Κύκλοι της ΔΕΗ εκτιμούν ότι παρά την άνοδο του κόστους των ρύπων στο επίπεδο των 15 ευρώ υπάρχουν και οι μηχανισμοί αντιστάθμισης ενώ τα πλεονεκτήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν οι λιγνιτικές μονάδες στην βιομηχανία θα διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα την ελκυστικότητα για τους επενδυτές.
Η απόδοση του ομολόγου της ΔΕΗ έπεσε στο 5,15% την Τετάρτη 20 Ιουνίου δείχνοντας ότι οι προσδοκίες της αγοράς είναι ενισχυμένες. Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι η ΔΕΗ θα εκπλήξει στην θετική πλευρά την επενδυτική κοινότητα διαψεύδοντας κατηγορηματικά την κινδυνολογία της χρεωκοπίας, που έλβε ασύστολα χώρα τον προηγούμενο μήνα.

Όπως έχει αναφέρει πρόσφατα ο προεδρος της ΔΕΗ Κ. Εμ Παναγιωτάκης, στο περιθώριο της υπογραφής της δανειακής σύμβασης ύψους 45 εκατ. ευρώ μεταξύ της επιχείρησης και της ΕΤΕπ, πέρα από το «μεγάλο» κοινοπρακτικό δάνειο, ύψους 1,3 δισ., η συμφωνία περιλαμβάνει την αναχρηματοδότηση ενός ακόμη δανείου ύψους 175 εκατ.
Επίσης, η ανοικτή χρηματοδοτική γραμμή που συμφωνήθηκε με τις τράπεζες για το 2019 ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ. Όπως είναι γνωστό, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. υπέγραψε πρόσφατα τη δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους € 45 εκατ., με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο συνολικής χρηματοδότησης € 85 εκατ.
Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει 50% των επενδύσεων για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος και  την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό δίκτυο.
Ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.

www.worldenergynews.gr


panagiotis