Παροχή εγγυήσεων 30 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ για τη σκοπιανή θυγατρική EDS

Παροχή εγγυήσεων 30 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ για τη σκοπιανή θυγατρική EDS

Τις εγγυήσεις ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης


Εγγυήσεις συνολικού ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ παρέχει η ΔΕΗ στην εταιρία εμπορίας των Σκοπίων EDS Doo, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς του ομίλου της EDS Doo από την ελληνική επιχείρηση. Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ στις συνεργαζόμενες τράπεζες της EDS στη FYROM για διατήρηση των υφιστάμενων ορίων χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 22 εκατ. ευρώ.
Επίσης το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε την παροχή τραπεζικών εγγυητικών επιστολών από τη ΔΕΗ προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας της EDS, ύψους έως 5 εκατ. ευρώ, καθώς και την παροχή από τη ΔΕΗ τραπεζικών εγγυητικών επιστολών στους πωλητές της EDS αθροιστικού ύψους 3,35 εκατ. ευρώ.
Το τελευταίο αυτό ποσό αντιστοιχεί στο ισόποσο τμήμα του τιμήματος, που θα καταβληθεί υπό προϋποθέσεις.
Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό τίμημα που συμφώνησε η ΔΕΗ να καταβάλει για την εξαγορά της EDS ανέρχεται σε 4,8 εκατ. ευρώ.  
 
www.worldenergynews.gr