Επένδυσε 17 εκατ. ευρώ ο Μυτιληναίος στο περιβάλλον το 2017 - Μείωση ρύπων στην μονάδα αλουμίνα

Επένδυσε 17 εκατ. ευρώ ο Μυτιληναίος στο περιβάλλον το 2017 - Μείωση ρύπων στην μονάδα αλουμίνα

Οι τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου παράγουν το 99,5% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας

Η MYTILINEOS για την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής το 2017, επένδυσε περισσότερα από 17 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, για τη διάθεση αποβλήτων, την επεξεργασία αέριων εκπομπών και την περιβαλλοντική αποκατάσταση δαπανήθηκαν 15.113.287 ευρώ ενώ για την περιβαλλοντική πρόληψη και διαχείριση δαπανήθηκαν 1.992.789 ευρώ.

 

Εκπομπές αέριων ρύπων

Οι τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου παράγουν το 99,5% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας.

Οι άμεσες εκπομπές προκύπτουν πρωτίστως από τη διαδικασία παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου καθώς και από τη διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής ενώ οι έμμεσες εκπομπές αντιστοιχούν στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2017 οι έμμεσες εκπομπές διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2016, ενώ η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις θερμικές μονάδες της εταιρείας, οδήγησε στην αντίστοιχη αύξηση των άμεσων εκπομπών με αποτέλεσμα το σύνολο των εκπομπών για το 2017 να διαμορφωθεί σε 4,94 εκ. τόνους   CO2, ποσότητα αυξημένη κατά 5,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι συνολικές εκπομπές GHG Tco2eq το 2016 έφτασαν τα 4.674.618,8 και το 2017 τα 4.940.218,4.

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της μείωσης των αέριων εκπομπών, ο ένας χρόνος πλήρης λειτουργίας της νέας σύγχρονης μονάδας διαπύρωσης αλουμίνας, οδήγησε σε μείωση των επιμέρους άμεσων εκπομπών του τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων κατά 13.946 τόνους, στη μείωση των εκπομπών οξειδίων του θείου κατά 78,5% (ήτοι 2.555 τόνοι) καθώς και σε μείωση κατά 18,8 τόνους των εκπομπών σκόνης σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ποσότητες το 2016.

Στις προαναφερθείσες μειώσεις προστίθενται άλλοι 6.125 τόνοι υπερφθορανθράκων που προήλθαν από την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών παρεμβάσεων στη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης που προκαλεί τις συγκεκριμένες εκπομπές. Επίσης, στον τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών μέσω του ανασχεδιασμού διαδικασιών στον τομέα παραγωγής υπήρξε μείωση των έμμεσων εκπομπών κατά 224 τόνους.

Τέλος, η MYTILINEOS υπάγεται και συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και με τις ποσοστώσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου καθώς και με τους περιορισμούς του ισχύοντος Κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου για τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις καύσης.

 

 

www.worldenergynews.gr