Σύμβαση ΑΔΜΗΕ με Q&R για την απoδοτικότερη διασφάλιση του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας

Σύμβαση ΑΔΜΗΕ με Q&R για την απoδοτικότερη διασφάλιση του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας

Η σύμβαση έχει συνολική αξία 717.328,00€, χωρίς ΦΠΑ.

 Βήματα για την αποδοτικότερη διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια κάνει ο ΑΔΜΗΕ καθώς προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με εξειδικευμένη εταιρία του τομέα της πληροφορικής.

Αφορά τον ανασχεδιασμό υπολογισμού τoυ ενεργειακού ισοζυγίου στα πλαίσια εφαρμογής της αγοράς εξισορρόπησης.

Αναλυτικά, υπεγράφη από την εταιρεία QUALITY & RELIABILITY A.E. με τον ΑΔΜΗΕ η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών των λογισμικών επεξεργασίας και πιστοποίησης μετρήσεων και υπολογισμών ενεργειακού ισοζυγίου στο πλαίσιο εφαρμογής της αγοράς εξισορρόπησης». Η σύμβαση έχει συνολική αξία 717.328,00€, χωρίς ΦΠΑ.
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και αδειών χρήσης λογισμικού, την ανάπτυξη λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, αποσκοπώντας στον ανασχεδιασμό τόσο του μοντέλου δεδομένων όσο και των λειτουργικών διαδικασιών του ΑΔΜΗΕ, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο τρόπο.

Όπως είναι επίσης γνωστό  στο πρώτο τρίμηνο τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας μειώθηκαν κατά 33,4% το πρώτο τρίμηνο του 2018, ενώ μείωση κατά 32,7% εμφάνισε ο καθαρός δανεισμός.

Νέες στρατηγικές διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζονται στην αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, αλλά και στη βελτιστοποίηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου μέσω αναχρηματοδότησης με στόχο τη μείωση του περιθωρίου δανεισμού και την επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων εφαρμόζει ο ΑΔΜΗΕ.
Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής, τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας μειώθηκαν κατά 33,4% το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχοι περίοδο του 2017.
Εξάλλου, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 32,7% και διαμορφώθηκε σε 157,7 εκατ. ευρώ στο τέλος  Μαρτίου του 2018 έναντι 234,4 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2017 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 54% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017.
Η μείωση ερμηνεύεται από δύο παράγοντες:
•    Πρώτον, τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,3 εκατ. ευρώ λόγω της βελτίωσης των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων, καθώς και της απόδοσης σημαντικού μέρους των ταμειακών διαθεσίμων σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος.
•    Δεύτερον, τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,6 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως την εξάλειψη των εγγυήσεων για τα δάνεια της ΑΔΜΗΕ προς τη ΔΕΗ.

 Αύριο 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Αθήνα μεταξύ εκπροσώπων του ΥΠΕΝ, της ΡΑΕ, της DG Energy και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου για εξεταστεί ξανά το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κοινοπραξία του EuroAsia Interconnector

Το πρώτο βήμα για τη δρομολόγηση της κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο ΑΔΜΗΕ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε στη ΡΑΕ τις τεχνικές προδιαγραφές της.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Διαχειριστής ετοιμάζεται να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη απαραίτητη διαδικασία, που είναι η σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο.
Στο πλαίσιο της προεργασίας για την υλοποίηση της «μεγάλης» διασύνδεσης, ο ΑΔΜΗΕ έχει επίσης λάβει δάνειο 200 εκατ. ευρώ με πολύ ανταγωνιστικό επιτόκιο από τις Bank of China (Luxembourg) και ICBC.
Ένα δάνειο που χαρακτηρίζει ως θεμέλιο για τη χρηματοδότηση αυτού του εμβληματικού project, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως ο ΑΔΜΗΕ έχει ζητήσει από τη ΡΑΕ να επανέλθει υπό την πλήρη αρμοδιότητά του η κατασκευή του καλωδίου Αττική - Κρήτη, υποστηρίζοντας πως λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία του Euroasia Interconnector, το έργο έχει περιέλθει σε προβληματικό καθεστώς.
Επίσης, σημειώνει πως είναι ο μόνος φορέας με τα τεχνικά και χρηματοοικονομικά εχέγγυα για την άρτια αποπεράτωση του καλωδίου που, όπως έχει δεσμευθεί γραπτώς στη ΡΑΕ, μπορεί να επιταχύνει την υλοποίησή του ώστε να ηλεκτρισθεί το 2022, αντί για το 2023 που αναφέρεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ).

www.worldenergynews.gr

 


panagiotis