Δεσμευτικές προσφορές από Τέρνα Ενεργειακή και Ηλέκτωρ για τη σύμπραξη με ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη γεωθερμία

Δεσμευτικές προσφορές από Τέρνα Ενεργειακή και Ηλέκτωρ για τη σύμπραξη με ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη γεωθερμία

Στόχος των γεωτρήσεων είναι να προσδιορισθεί επακριβώς η ποιότητα και η ποσότητα του γεωθερμικού ρευστού σε κάθε πεδίο, αφού τα χαρακτηριστικά του θα καθορίσουν τις προδιαγραφές των σταθμών που θα εγκατασταθούν στη συνέχεια

Δύο τελικά είναι οι μνηστήρες, και μάλιστα από την Ελλάδα, για τη σύμπραξη με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τη δημιουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα γεωθερμικά πεδία στα Μέθανα, στη Λέσβο, τη Νίσυρο και στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μήλος, Κίμωλος, Πολύαιγο.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή όπως είχε γράψει το worldenergynews.gr, ολοκληρωνόταν η προθεσμία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών το παρών έδωσαν η Τέρνα Ενεργειακή και η Ηλέκτωρ.

Από την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών τους, θα προκύψει η εταιρεία με την οποία θα συνεργαστεί η θυγατρική της ΔΕΗ, για την εγκατάσταση και λειτουργία των γεωθερμικών μονάδων στις εν λόγω τέσσερις περιοχές.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ήδη συστήσει την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της σε έναν περίπου μήνα. Ο στρατηγικός εταίρος που θα αναδειχθεί θα πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης των σταθμών, με τον προγραμματισμό των απαραίτητων γεωτρήσεων στα τέσσερα πεδία.

Για τη διενέργειά τους θα πραγματοποιηθεί διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Στόχος των γεωτρήσεων είναι να προσδιορισθεί επακριβώς η ποιότητα και η ποσότητα του γεωθερμικού ρευστού σε κάθε πεδίο, αφού τα χαρακτηριστικά του θα καθορίσουν τις προδιαγραφές των σταθμών που θα εγκατασταθούν στη συνέχεια.

Για την αξιοποίηση των τεσσάρων γεωθερμικών πεδίων, σχεδιάζεται η κατασκευή τριών μονάδων ονομαστικής ισχύος 5 MW στα Μέθανα, τη Νίσυρο και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, και ενός σταθμού 8 MW στη Λέσβο. Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει το πλειοψηφικό «πακέτο» της θυγατρικής εταιρείας που θα συσταθεί από κοινού με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, για την υλοποίηση των γεωθερμικών μονάδων. Η θυγατρική θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και την κατασκευή των εργοστασίων, αλλά και τη λειτουργία τους στη συνέχεια.

Οι μονάδες θα λειτουργούν με τη σύγχρονη τεχνολογία της ολικής επανεισαγωγής, ώστε το γεωθερμικό ρευστό να αντλείται και να επαναδιοχετεύεται στο υπέδαφος, σε κλειστό κύκλωμα. Έτσι, δεν θα εκλύονται ρύποι, συνδυάζοντας αυτό το πλεονέκτημα με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που κάνουν τη γεωθερμία «φιλική» στο περιβάλλον, όπως το γεγονός ότι οι μονάδες καταλαμβάνουν μικρή έκταση και ότι καταναλώνουν ελάχιστο ή και καθόλου νερό.

Σημαντικό είναι επίσης πως οι σταθμοί θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε συνεχή βάση, χωρίς να εξαρτώνται από  τις καιρικές συνθήκες όπως συμβαίνει με τις άλλες μορφές ΑΠΕ, με συνέπεια η διαθεσιμότητά τους να αγγίζει το 95%. Αυτό καθιστά τη γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή κατάλληλη για σταθμούς βάσης, που αντικαθιστούν πλήρως μονάδες ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να συνδυασθεί με άλλες χρήσεις, όπως η αφαλάτωση, η θέρμανση και ψύξη κτηρίων, η θέρμανση θερμοκηπίων ή οι υδατοκαλλιέργειες.

 

www.worldenergynews.gr