Ηλέκτωρ: Προσφυγή για έργο 28,2 εκατ. ευρώ στην Αλεξανδρούπολη

Ηλέκτωρ: Προσφυγή για έργο 28,2 εκατ. ευρώ στην Αλεξανδρούπολη
Επίσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 19,5 χρόνια λειτουργίας
Προδικαστική προσφυγή εναντίον της διακήρυξης της σύμβασης που αφορά την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογισμού 28,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και χωρίς προαίρεση) κατέθεσε η εταιρεία Ηλέκτωρ.
Όπως αναφέρει το capital.gr στο ρεπορτάζ του Γιώργου Δεβελέγκου, το έργο, που δημοπρατήθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να είναι η 8η Μαΐου 2018, περιλαμβάνει:

- την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ), που ανέρχεται σε περίπου 18 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
- την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ενέργειας (ΜΠΕ) από το παραγόμενο βιοαέριο από την ΜΕΑ, ύψους 874,6 χιλιάδων ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
- τη λειτουργία του έργου για 5 έτη με προϋπολογισμό αμοιβής του αναδόχου για την λειτουργία του έργου, ο οποίος προεκτιμάται σε ποσό της τάξης των 1,8 εκατ. ευρώ ανά έτος ή 8,9 εκατ. ευρώ για την πενταετία (χωρίς ΦΠΑ)

Επίσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 19,5 χρόνια λειτουργίας.

www.worldenergynews.gr