CORAL: Στις 7 Μαΐου η έναρξη δημόσιας προσφοράς - Αισιοδοξία για ελκυστική απόδοση στο ομόλογο

CORAL: Στις 7 Μαΐου η έναρξη δημόσιας προσφοράς - Αισιοδοξία για ελκυστική απόδοση στο ομόλογο
Τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου
Μεταξύ 7 και 9 Μαίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο των ομολόγων της Coral.

Η εταιρεία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό 301/2016 της Επιτροπής όπως ισχύει, ότι από την 26.04.2018 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 24.04.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €90 εκατ., διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 90.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστη €1.000 (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 23.04.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 10.01.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).
Το Χ.Α. την 23.04.2018 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής του ΚΟΔ:

Οι ημερομηνίες για την Δημόσια Εγγραφή

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

24.04.2018

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

25.04.2018

Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

26.04.2018

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου

04.05.2018

Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στις ιστοσελίδες των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς

07.05.2018

Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. -ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος).

09.05.2018

Λήξη δημόσιας προσφοράς -εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. -ώρα Ελλάδος 16:00 μ.μ.).

09.05.2018

Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης, της τιμής διάθεσης και του επιτοκίου*.

09.05.2018

Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

11.05.2018

Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία.

Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

14.05.2018

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.


Τα αναλυτικά οικονομικά δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις χρήσεις 01.01-31.12.2016 και 01.01-31.12.2017, όπως αυτές αποτυπώνονται στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και 2017, αντίστοιχα. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εκδότρια βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙV του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 02.04.2018 και 03.04.2018, αντίστοιχα και ελέγχθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Σημειώνεται ότι οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Ακολούθως, παρατίθενται πίνακες με επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις χρήσεις 2017 και 2016.Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, κατά το 2017, ανήλθε σε €1.938.818 χιλ. έναντι €1.620.207 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας αύξηση
19,7%. Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων προϊόντων από €1.175.534 χιλ. το 2016 σε €1.355.705 χιλ. το 2017, ήτοι κατά 15,3%.
Το 2017, το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε σε €164.845 χιλ. έναντι €159.801 χιλ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,2%. Αντίστοιχα, το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε από
9,9% το 2016 σε 8,5% το 2017. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων του ναυτιλιακού καυσίμου το 2017 σε σχέση με το 2016, το οποίο όμως έχει χαμηλότερο περιθώριο κέρδους.
Τα έξοδα διάθεσης παρουσίασαν αύξηση κατά 10,6% από €121.255 χιλ. το 2016 σε €134.106 χιλ. το 2017, η οποία οφείλεται κυρίως στους εξής παράγοντες: αύξηση των εξόδων διάθεσης του δικτύου των
πρατηρίων στην Ελλάδα κατά €4.247 χιλ. λόγω της αύξησης του αριθμού των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων και των αμοιβών διαχείρισής τους, αύξηση κατά €4.075 χιλ. από μεταφορικά έξοδα της
θυγατρικής εταιρείας «Coral Products and Trading A.E.» (ανενεργή το 2016), αύξηση κατά €3.029 χιλ. από την δραστηριότητα της «Coral Energy Products (Cyprus) Ltd» (δεν υπήρχε κατά το 2016).
Τα έξοδα διοίκησης παρουσίασαν αύξηση κατά 8,6% από €10.965 χιλ. το 2016 σε €11.909 χιλ. το 2017 κυρίως λόγω των νέων θυγατρικών που εξαγοράστηκαν ή δημιουργήθηκαν κατά το 2017.
Συγκεκριμένα, η επίδραση των νέων εταιρειών στα έξοδα διοίκησης ανέρχεται σε ποσό €1.929 χιλ., εκ των οποίων τα €1.788 χιλ. αφορούν στην «Coral Energy Products (Cyprus) Ltd».
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως έσοδα από ενοίκια, έσοδα προνομίων και χρήσης σημάτων, έσοδα εξυπηρέτησης (έσοδα από άλλες εταιρείες που εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις του
Ομίλου), έσοδα από πελάτες κάρτας (fleet card), καθώς και έσοδα από εμπορικούς αντιπροσώπους (προμήθειες από τη διάθεση προϊόντων τρίτων στα πρατήρια). Η αύξηση από €10.322 χιλ. το 2016 σε
€11.132 χιλ. το 2017, ήτοι κατά 7,8% αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των λοιπών εσόδων από  αποθήκευτρα και έσοδα προνομίων, καθώς και στα λοιπά έσοδα των νέων θυγατρικών που εξαγοράστηκαν ή δημιουργήθηκαν κατά το 2017, τα οποία ανέρχονται σε ποσό €433 χιλ.
Τα λοιπά κέρδη μειώθηκαν από €288 χιλ. το 2016 σε €93 χιλ. το 2017. Η μεταβολή αυτή οφείλεται  κυρίως σε αύξηση των εξόδων από συναλλαγματικές διαφορές.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν για το 2017 σε €13.569 χιλ. έναντι €11.642 χιλ. το 2016, ήτοι αυξημένα κατά 16,6%. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων προμήθειας από την
χρήση πιστωτικών καρτών στο δίκτυο των πρατηρίων κατά €1.579 χιλ., καθώς και από  χρηματοοικονομικά έξοδα των θυγατρικών εταιρειών που εξαγοράστηκαν ή δημιουργήθηκαν κατά το
2017 συνολικού ποσού €210 χιλ., τα οποία δεν υπήρχαν στην αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Τα κέρδη από απόκτηση 100% συμμετοχής ποσού €1.837 χιλ. αφορούν στην εξαγορά της «Lukoil Cyprus Ltd». Τα εν λόγω κέρδη προέκυψαν καθώς η καθαρή θέση της εξαγοραζόμενης εταιρείας ήταν
μεγαλύτερη από το καταβληθέν τίμημα, κυρίως λόγω της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που αποκτήθηκαν. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της εξαγορασθείσας εταιρείας ήταν συνεχιζόμενα
ζημιογόνα τα τελευταία χρόνια κάτι το οποίο συντέλεσε στη μείωση του καταβληθέντος τιμήματος (βλ.σχετικά Ενότητα 3.8.1 «Ο Ομιλος και οι Συμμετοχές του»).
Επιπλέον, τα κέρδη από συγγενείς εταιρείες αυξήθηκαν σε €3.729 χιλ. το 2017 από €3.667 χιλ. το 2016, και αφορούν στην αναλογία του Ομίλου επί των οικονομικών αποτελεσμάτων των ενοποιούμενων με τη
μέθοδο της Καθαρής Θέσης «Shell & Moh Aviation Fuels A.E.» και «RAPI Α.Ε.».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €22.518 χιλ. το  2017 έναντι €30.362 χιλ. το 2016.
Σε επίπεδο Ομίλου, τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) (ανήλθαν σε €43.990 χιλ. το 2017, σημειώνοντας μείωση κατά 11,4%
έναντι του 2016, λόγω της αύξησης των εξόδων από τις εταιρείες που εξαγοράσθηκαν/ιδρύθηκαν εντός  του 2017, η οποία εν μέρει αντισταθμίστηκε από της αύξηση του μικτού κέρδους (βλ. ανωτέρω).
Αντίστοιχα, το περιθώριο EBITDA για τον Όμιλο διαμορφώθηκε στο 2,3% το 2017 έναντι 3,1% την  προηγούμενη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ενότητα 3.5.2 «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης
Απόδοσης».

Το σύνολο του Πάγιου ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €170.980 χιλ. την 31.12.2017, έναντι €145.737 χιλ. την 31.12.2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,3%, κυρίως λόγω της αύξησης των Ενσώματων
παγίων και Άυλων περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα, το σύνολο των ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων διαμορφώθηκε σε €145.867 χιλ. την 31.12.2017, έναντι €120.170 χιλ.
την 31.12.2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,4%, κυρίως λόγω των κεφαλαιουχικών επενδύσεων της Εταιρείας που αφορούν σε βελτίωση εγκαταστάσεων και πρατηρίων, καθώς και των προσθηκών
από την εξαγορά θυγατρικής στην Κύπρο και την ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας στη Σερβία.
Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις μειώθηκαν την
31.12.2017 έναντι της 31.12.2016 κατά €454 χιλ. Η παρατηρούμενη μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο  στη μείωση των μακροπρόθεσμων εμπορευματικών πιστώσεων.
Το Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €236.681 χιλ. την 31.12.2017, έναντι €219.569 χιλ. την 31.12.2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 7,8%.
Η αξία των Αποθεμάτων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 33,8% την 31.12.2017 έναντι της 31.12.2016, ήτοι από €74.477 χιλ. την 31.12.2016 σε €99.681 χιλ. την 31.12.2017. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην
συνεχιζόμενη αύξηση των διεθνών τιμών καυσίμων καθώς και στην αύξηση των αποθεμάτων ασφαλείας, των διακρατούμενων αποθεμάτων προκειμένου ο Όμιλος να ανταποκριθει στην αύξηση των
όγκων πωλήσεων (λόγω και των νέων δραστηριοτήτων) και του ΕΦΚ των καυσίμων.
Οι Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αυξήθηκαν συνολικά κατά 10,8% την 31.12.2017 έναντι 31.12.2016. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην ενσωμάτωση, εντός του 2017, δραστηριοτήτων που δεν υπήρχαν («Coral Energy Products (Cyprus) Ltd» και «Coral SRB doo Beograd») ή ήταν ανενεργές το
2016 (Coral Products and Trading A.E.)
Επιπρόσθετα, κατά την 31.12.2017 ο Όμιλος παρουσιάζει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €2.294 χιλ. (το αντίστοιχο ποσό για την 31.12.2016 ήταν σχεδόν μηδενικό) καθώς η προκαταβολή του
φόρου που καταβλήθηκε για τα κέρδη του 2017 βάσει της δήλωσης φόρου εισοδήματος χρήσεως 2016, ήταν μεγαλύτερη από τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος που τελικά προέκυψε για τα κέρδη της χρήσης
2017.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει διενεργήσει τις απαιτούμενες προβλέψεις για τις επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες ζημίες από το συγκεκριμένο κίνδυνο, οι οποίες
ανήλθαν στο ποσό των €29.845 χιλ. στις 31.12.2017 έναντι ποσού €26.468 χιλ. στις 31.12.2016, καθώς η Εταιρεία για την κάλυψη πιθανών ζημιών από επισφαλείς πελάτες διενήργησε, εντός του 2017,
περαιτέρω πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, ποσού €1.293 χιλ., ενώ από την εξαγορά της «Lukoil Cyprus Ltd» (νυν Coral Energy Products (Cyprus) Ltd) προστέθηκαν προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις ποσού € 2.207 χιλ.
Το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2017 ποσού €118.304 χιλ. αναλύεται σε ποσό €115.620 χιλ.,το οποίο αποδίδεται στους μετόχους της Εταιρείας και σε ποσό €2.684 χιλ. το οποίο αποδίδεται στους
μετόχους μειοψηφίας. Τα Δικαιώματα μειοψηφίας που κατανέμει ο Όμιλος προκύπτουν από την  πώληση του 25% της «MEDPROFILE LTD» (βλ. σχετικά ενότητα 3.8.1 «Ο Ομιλος και οι Συμμετοχές
του»).
Το Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων αυξήθηκε κατά 3,0% στις 31.12.2017 έναντι 31.12.2016, κυρίως λόγω της αύξησης των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων από €114.216 χιλ. την
31.12.2016 σε €116.511 χιλ. την 31.12.2017, ως αποτέλεσμα της ανανέωσης μακροπρόθεσμου δανεισμού ύψους €12.000 χιλ. και της μεταφοράς σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό δόσης ομολογιακού
δανείου ύψους €10.000 χιλ., η οποία είναι πληρωτέα τον Σεπτέμβριο 2018.
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την τρέχουσα χρήση και προηγούμενη χρήση αφορούν κυρίως σε εγγυήσεις που έχουν ληφθεί από πελάτες στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Επίσης, σε αυτές περιλαμβάνεται ποσό €603 χιλ. την 31.12.2017 και €734 χιλ. την 31.12.2016, το οποίο αφορά σε υποχρέωση προς εταιρείες του Ομίλου, για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.
Τα κονδύλια προβλέψεων τα οποία περιλαμβάνονται στις Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις αφορούν ενδεχόμενες υποχρεώσεις αποζημιώσεων για επίδικες υποθέσεις αξιώσεων
τρίτων για τις οποίες ο Όμιλος είναι πιθανό ότι δε θα δικαιωθεί κατά κύριο λόγο. Οι εν λόγω προβλέψεις παρουσίασαν συνολική αύξηση κατά 32,6% (από €2.040 χιλ. στις 31.12.2016 σε €2.704 χιλ. στις
31.12.2017), ως συνδυαστικό αποτέλεσμα της εξαγοράς της εταιρείας «Lukoil Cyprus Ltd» (νυν Coral Energy Products (Cyprus) Ltd) και των προβλέψεων που αυτή είχε σχηματίσει, καθώς και της
αναστροφής πρόβλεψης της Εταιρείας σχετικά με υπόθεση η οποία είχε θετική έκβαση.
Το μακροπρόθεσμο μέρος των εν λόγω προβλέψεων ανέρχεται σε €2.057 χιλ. την 31.12.2017 και €1.003
χιλ. την 31.12.2016, ενώ το βραχυπρόθεσμο μέρος σε €648 χιλ. την 31.12.2017 και €1.037 χιλ. την
31.12.2016.
Το σύνολο των Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αυξήθηκε κατά 16,8% στις 31.12.2017 έναντι της χρήσης 31.12.2016, κυρίως ως συνδυαστικό αποτέλεσμα της αύξησης του υπολοίπου των Προμηθευτών
και λοιπών υποχρεώσεων κατά €10.379 χιλ., της αύξησης των βραχυπρόθεσμων δανείων κατά €17.564 χιλ. και της μείωσης οφειλόμενου φόρου εισοδήματος κατά €4.835 χιλ.
Ειδικότερα, όσον αφορά στους Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις, αναφέρεται ότι το υπόλοιπο των προμηθευτών αυξήθηκε από €29.114 χιλ. την 31.12.2016 σε €46.640 χιλ. την 31.12.2017 λόγω της
αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων και των νέων δραστηριοτήτων («Coral Energy Products  (Cyprus) Ltd» και «Coral SRB doo Beograd»). Ωστόσο, η προαναφερόμενη αύξηση αντισταθμίστηκε
από τη μείωση κατά 13,1% στο υπόλοιπο ποσών οφειλόμενων σε συνδεδεμένα μέρη (από €40.904 χιλ. στις 31.12.2016 σε €35.539 χιλ. στις 31.12.2017, η οποία αποδίδεται σε μειωμένες αγορές που
πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 από τη Μητρική εταιρεία και του χρονισμού των πληρωμών τους με αποτέλεσμα το ανοιχτό υπόλοιπο προς τη Μητρική εταιρεία «Μότορ Όιλ (Ελλάς)
Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε» να είναι μικρότερο κατά €3 εκ..
Επιπλέον, η αύξηση του υπολοίπου των βραχυπρόθεσμων δανείων κατά 48,8% στις 31.12.2017 έναντι της 31.12.2016, οφείλεται, εκτός των όσων αναφέρονται παραπάνω, σε σύναψη βραχυπρόθεσμων
δανείων των θυγατρικών εταιρειών «Coral Products and Trading A.E.» ποσού €5.500 χιλ και «Coral SRB  Doo Beograd» ποσού €2.523 χιλ, τα οποία δεν υπήρχαν στο 2016 καθώς και στη χρήση λογαριασμού
υπερανάληψης από την Εταιρεία.
Ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος κατά την 31.12.2016 αποδόθηκε εντός της χρήσης 2017, ενώ ο αντίστοιχος φόρος εισοδήματος κατά την 31.12.2017 ανέρχεται σε ποσό €7.868 χιλ., το οποίο όμως
είναι μικρότερο από την προκαταβολή του φόρου που έχει καταβληθεί, με αποτέλεσμα συμψηφιστικά να προκύπτει απαίτηση που εμφανίζεται στους «Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις».Οι ταμειακές ροές του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες στη χρήση 2017 εμφανίζονται αρνητικές -€10.190 χιλ. (εκροές), έναντι θετικών ροών ποσού €32.402 χιλ. (εισροές) στη χρήση 2016,
γεγονός που αποδίδεται σε αυξημένη ανάγκη για κεφάλαιο κίνησης σε συνδυασμό με μειωμένη λειτουργική κερδοφορία και αυξημένες καταβολές φόρου εισοδήματος το 2017 έναντι του 2016.
Οι ταμειακές εκροές του Ομίλου από επενδυτικές δραστηριότητες ποσού €28.531 χιλ. το 2017 και €12.451 χιλ. το 2016 αφορούν κυρίως το κόστος αγοράς ενσώματων παγίων και μηχανολογικού
εξοπλισμού.
Οι ταμειακές ροές του Ομίλου από χρηματοδοτικές δραστηριότητες αφορούν στην ανάληψη και την αποπληρωμή δανείων και διαμορφώθηκαν σε εισροές €19.551 χιλ. στη χρήση 2017, έναντι εκροών
€3.049 χιλ. στη χρήση 2016.
Κατά δήλωση της Εκδότριας, καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές της από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων ήτοι από
31.12.2017 έως την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
Επιπλέον, δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση από την 01.01.2018 έως την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
3.5.2 Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, ο Όμιλος παρουσιάζει ορισμένους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης («Alternative Performance Measures», βάσει των ESMA Guidelines on Alternative
Performance Measures της 5/10/2015») εκτός Δ.Π.Χ.Α. που απορρέουν από τις οικονομικές του καταστάσεις.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται κατωτέρω οι δείκτες «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)» και «Περιθώριο ΕΒΙTDA», οι οποίοι
προσβλέπουν στην προσμέτρηση της αποτελεσματικής κερδοφορίας του Ομίλου.
Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δείκτες «Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις προς EBITDA» και «EBITDA προς Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι». Οι δείκτες χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να παρουσιάσουν
τη σχέση κερδών με το επίπεδο καθαρού δανεισμού του Ομίλου και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους. Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα
μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α., καθώς και άλλους ιστορικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης (ΕΔΜΑ), οι οποίοι υπολογίσθηκαν με βάση τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 και 2016:
Σκοπούμενες Επενδύσεις
Ο Όμιλος πρόκειται να προχωρήσει σε επενδύσεις που αφορούν:
Στην προσθήκη νέων πρατηρίων στο δίκτυό του και στην ανακατασκευή υφιστάμενων πρατηρίων,
Στην επέκταση σε νέες αγορές,
Στις εγκαταστάσεις με σκοπό τη βελτιστοποίηση / αυτοματοποίηση συστημάτων, και
Στις αυξήσεις συμμετοχώνΌσον αφορά στις αυξήσεις συμμετοχών αφορούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι €100 χιλ. από αύξηση του κεφαλαίου της «Coral SRB Doo Beograd» και €30 χιλ. ως υποχρέωση καταβολής από το
καταστατικό της «Coral-Fuels Doel Skopje».
Η επέκταση σε αγορές εξωτερικού αφορά σε Σερβία, Κύπρο, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Σκόπια και αφορά σε ανάπτυξη δικτύου πρατηρίων και υποστήριξης τεχνικών υπηρεσιών.
Οι επενδύσεις σε λογισμικό και μηχανογράφηση αφορούν κυρίως σε αναβαθμίσεις στο λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τον Όμιλο και το δίκτυο πρατηρίων, ενώ οι βελτιώσεις
εγκαταστάσεων αφορούν σε αναβάθμιση των παγίων εγκαταστάσεων της Εταιρείας (προβλήτες,δεξαμενές), καθώς και έργα ασφαλείας.
Οι παραπάνω επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν με ίδια και ενδεχομένως με ξένα κεφάλαια (π.χ. νέος δανεισμός) της Εταιρείας.

www.worldenergynews.gr