ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ: Eξαγορά εταιρικών μεριδίων από τρεις θυγατρικές και μία συγγενή εταιρεία

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ: Eξαγορά εταιρικών μεριδίων από τρεις θυγατρικές και μία συγγενή εταιρεία
Oι εν λόγω εταιρείες είναι κάτοχοι Φωτοβολταικών Πάρκων συνολικής ισχύος 0,56MW
Η «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά εταιρικών μεριδίων από τρεις θυγατρικές και μία συγγενή εταιρεία.
Η εν λόγω εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δραστηριότητας των εταιρειών του Ομίλου καθώς οι εν λόγω εταιρείες είναι κάτοχοι Φωτοβολταικών Πάρκων συνολικής ισχύος 0,56MW και με ετήσιο Κύκλο Εργασιών 300.000€.
 Η ανωτέρω εξαγορά ανήλθε συνολικά στο ποσό των 119.925€ και καλύφθηκε κατά 100% από την μητρική εταιρεία. Η «Δέλτα Τεχνική ΑΕ» θα συμμετέχει πλέον με ποσοστό 99% στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών εταιρειών με την επωνυμία «ΡΕΝΑΤΟΣ ΑΠΕ ΕΕ», «ΦΩΤΡΟΝ ΑΠΕ ΕΕ», «ΔΙΠΟΛΙΣ ΑΠΕ ΕΕ» καθώς και με 97,5% στην θυγατρική «GUIGAN HOLDIND LIMITED & ΣΙΑ ΟΕ».

www.worldenergynews.gr

Eleni Α