ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ: Μετά το 7ετές εταιρικό ομόλογο 90-120 εκατ. ακολουθεί placement για ίδιες μετοχές

ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ: Μετά το 7ετές εταιρικό ομόλογο 90-120 εκατ. ακολουθεί placement για ίδιες μετοχές
Πως ο όμιλος ΓΕΚ υλοποιεί βήμα-βήμα το σχεδιασμό για διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης και μείωση στα κόστη δανεισμού.
Βήμα-βήμα υλοποιεί όμιλος ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ το σχεδιασμό του για την αξιοποίηση του καλού, διεθνώς, κλίματος, με στόχο αφενός τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησής του και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού του, αφετέρου την ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς καθώς και της εμπορευσιμότητας των τίτλων του.
Μετά το επιτυχές placement 12 εκατ. μετοχών της Τέρνα Ενεργειακή και τη συνακόλουθη αύξηση κεφαλαίου κατά 41,3 εκατ. ευρώ, η μητρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στην έκδοση και διάθεση στο ευρύ επενδυτικό κοινό εταιρικών ομολογιών, επταετούς διάρκειας.
Στόχος είναι η άντληση 90 με 120 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 65 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν, εντός δύο μηνών, για πρόωρη μερική αποπληρωμή ομολογιακού δανείου 193,95 εκατ. ευρώ, το οποίο συνάφθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 2017 με τις Alpha, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική και Αττικής.
Τα υπόλοιπα θα κατευθυνθούν κατά το ήμισυ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων καθώς και για κεφάλαιο κίνησης (το άλλο 50%).
Το βιβλίο προσφορών ανοίγει αύριο, Τρίτη και θα μείνει ανοικτό ως την Πέμπτη, 29 Μαρτίου.
Από το pre marketing,  που έχουν διενεργήσει οι ανάδοχοι, διαπιστώνεται ισχυρή ζήτηση, βάσει της οποίας διατυπώνεται η αισιοδοξία ότι η έκδοση θα υπερκαλυφθεί και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα εξασφαλίσει καλούς όρους τιμολόγησης.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η διάθεση ιδίων μετοχών από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ώστε αφενός να ενισχυθεί το free float του τίτλου και η εμπορευσιμότητά του, αφετέρου να ενισχυθεί η ρευστότητα της εταιρείας. 
Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατείχε στις 26 Φεβρουαρίου (τελευταία επίσημα στοιχεία) συνολικά 5.158.154 μετοχές της μητρικής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που αντιστοιχούν στο 4,98% του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής.
Με ενδεχόμενη επιτυχή διάθεση των ιδίων μετοχών ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα εισπράξει περίπου 25 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω μείωση δανεισμού και χρηματοδότηση επενδύσεων.
Ταυτόχρονα θα ενισχυθεί το free float της μετοχής και η εμπορευσιμότητά της.
Ο όμιλος ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 είχε αντλήσει από νέο δανεισμό 167 εκατ. ευρώ και είχε εξοφλήσει 45 εκατ. ευρώ, λόγω της ανάγκης χρηματοδότησης των επενδυτικών του σχεδίων.
Ο νέος δανεισμός αφορούσε κυρίως στην έκδοση ομολογιακού δανείου 60 εκατ. ευρώ από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή καθώς και στην έκδοση από την ίδια εταιρικών ομολογιών 60 εκατ. ευρώ.  
Με τον καθαρό δανεισμός να διαμορφώνεται σε 600 εκατ. ευρώ, όντας χαμηλότερος από τα ίδια κεφάλαια (650 εκατ. ευρώ), η προσοχή του ομίλου στρέφεται στη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης, τη βελτίωση της τιμολόγησης και την επιμήκυνση της μέσης διάρκειάς της.
Στην παραπάνω κατεύθυνση, ο όμιλος σύναψε την 1η Δεκεμβρίου του 2017 κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο, 194 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης την 31.1.2023. Το δάνειο είναι πληρωτέο έξι ετήσιες δόσεις.

Η σταδιακή μείωση του δανεισμού και η άρση ενεχύρων

Εφόσον ο όμιλος ολοκληρώσει με επιτυχία την έκδοση επταετούς εταιρικού ομολόγου, εισπράττοντας από τους επενδυτές τουλάχιστον 90 εκατ. ευρώ, τα 64,64 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για πρόωρη μερική αποπληρωμή του παραπάνω κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, ύψους 194 εκατ. ευρώ.
Με την μερική πρόωρη αποπληρωμή, θα αρθεί το ενέχυρο επί του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ ΑΕ καθώς και επί 10.931.440 μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που ανήκουν στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Θα παραμείνουν ενεχυριασμένες στις πέντε τράπεζες 21.862880 μετοχές ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ιδιοκτησίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 50,01% της «ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι», το 71.51% της «Ιωαννίνων Ψυχαγωγική Αναπτυξιακή Τεχνική» καθώς και το 100% των «ΒΙΠΑ Θεσσαλονίκης», «Μοναστηρίου Τεχνική Αναπτυξιακή ΑΕ».  
Επιπρόσθετα, θα συνεχίσει να υφίσταται ενέχυρο πρώτης τάξης απαιτήσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί Alpha καθώς και προσημειώσεις υποθήκης πρώτης τάξης για ασφαλιζόμενο ποσό ίσο με ποσοστό 120% του ποσού του δανείου, πλέον τόκων και εξόδων επί του κτιρίου των γραφείων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς και επί κτιρίων τα οποία αποτελούν το εμπορικό – ψυχαγωγικό κέντρο  «Πολυχώρος Ψυχαγωγίας ΠΑΛΑΙΑ» στη συνοικία Παλαιά Βόλου και τέλος επί οικοπέδου στη Θεσσαλονίκη.
Εφόσον όλα γίνουν με βάση το σχεδιασμό, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα δει το δανεισμό της να επιμηκύνεται σημαντικά.
Ειδικότερα θα έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο 129 εκατ. ευρώ από το κοινοπρακτικό που λήγει στις 31.1.2023, και άλλα 120 εκατ. ευρώ από το εταιρικό ομόλογο, που λήγει το 2025.  Τέλος με επιτυχή διάθεση ιδίων μετοχών ο όμιλος θα ενισχύσει τα ταμεία του κατά περίπου 25 εκατ. ευρώ.  
Σημειώνεται ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει προχωρήσει από πέρσι στην έκδοση εταιρικού ομολόγου 60 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος ακολούθησε το placement και η συνακόλουθη αύξηση κεφαλαίου, μέσω της οποίας αντλήθηκαν 41,3 εκατ. ευρώ.

Πηγή:www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr