Cenergy: Ανεκτέλεστο υπόλοιπο 480 εκατ. ευρώ - Αυξημένος κατά 10% ο τζίρος

Cenergy: Ανεκτέλεστο υπόλοιπο 480 εκατ. ευρώ - Αυξημένος κατά 10% ο τζίρος
Κατά 10% αυξήθηκε ο τζίρος το 2017
Με αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 10% αλλά ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα λόγω προβλέψεων έκλεισε το 2017 για την Cenergy.
Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 758 εκατ ευρώ και το τελικό αποτέλεσμα σε ζημιές 4,78 εκατ ευρώ.
Το ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο εργασιών ανέρχεται στην παρούσα φάση σε 480 εκατ ευρώ.
Οι ζημίες προήλθαν από την ολοκλήρωση προβλέψεων για εργασίες του παρελθόντος ύψους 24 εκατ ευρώ, από τις οποίες απέμεινε ένα ποσό της τάξης των 1,5 εκατ ευρώ, για το οποίο υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Η εταιρία κινείται νομικά για είσπραξη επιπλέον ποσού, όπου εφόσον τελικά δικαιωθεί η απαιτησή της, οι καταβολές θα καταγραφούν ως κέρδη μελλοντικά.

Οι προοπτικές της ελληνικής και διεθνούς αγοράς

Η εταιρία είναι προετοιμασμένη με βάση το business unit των Ελληνικών Καλωδίων για το έργο διασύνδεσης Κρήτης - Πελοπονήσσου.
Παράλληλα είναι βασικός διεκδικητής στο εργο που αφορά το δεύτερο μέρος διασύνδεσης των Κυκλάδων, όπου εκεί θα δημοσιοποιηθεί ο ανάδοχος τον προσεχή μήνα.
Σε διεθνές επίπεδο οι προοπτικές για έργα αντίστοιχα υφίστανται στην Βόρεια Θάλασσα και ισπανικά νησιά και για τους λόγους αυτούς η Fulgor έχει προβεί σε ανάλογες επενδύσεις.
Για τα Σωληνουργεία Κορίνθου τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος αφορούν τον Αγωγό IGB, σύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας και συμπληρωματικά έργα μετά την ολοκλήρωση του TAP στην περιοχή της Ιταλίας μεταξύ άλλων.
Παράλληλα η εταιρία θα προβεί σε ανακοινώσεις για έργα τα οποία στοχεύει σε διεθνές επίπεδο, που διεκδικεί με αξιώσεις, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι προυποθέσεις.

Τα μεγέθη του 2017 - Συνοπτικά βασικά σημεία:

 • Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 10%, κυρίως λόγω αυξημένου όγκου πωλήσεων.
 • Δυναμική διείσδυση σε αγορές, ιδιαίτερα στον κλάδο υποθαλάσσιων διασυνδέσεων.
 • Λειτουργική κερδοφορία, σε όρους α-EBITDA, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2016.
 • Συνολικά καταγράφηκαν ζημιές, κυρίως λόγω έκτακτης πρόβλεψης απομείωσης για υπερήμερες επισφαλείς απαιτήσεις.
 • Το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της Cenergy Holdings ανέρχεται σε 480 εκ. ευρώ.
Χρηματοοικονομική επισκόπηση

 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 758 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 10%, έναντι 692 εκ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων.
 • Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (α-EBITDA*) 57,3 εκ. ευρώ έναντι 59,7 εκ. ευρώ το 2016.
 • Σημαντική βελτίωση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους στις λειτουργικές επιδόσεις της Εταιρίας, καθώς το α-EBITDA για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 34,6 εκ. ευρώ έναντι 22,7 εκ. ευρώ για το α 'εξάμηνο του 2017.
 • Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBIT*) 35,1 εκ. ευρώ έναντι 39,5 εκ. ευρώ το 2016.
 • Ενοποιημένες ζημιές προ φόρου εισοδήματος ύψους 10,6 εκ. ευρώ έναντι ενοποιημένων κερδών προ φόρου εισοδήματος 2,8 εκ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω έκτακτης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 8,9 εκ. ευρώ.Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρου εισοδήματος εξαιρουμένης της  έκτακτης πρόβλεψηςανέρχονται σε 1,7 εκ. ευρώ.
 • Οι ζημιές της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 4,78 εκ. ευρώ (2016: ζημιές ύψους 3,77 εκ. ευρώ).
 • Λειτουργικές ταμειακές ροές 19,8 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 24,2 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2016.
 • Ο καθαρός δανεισμός* διαμορφώθηκε στα 379 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017, καταγράφοντας ελαφρά άνοδο (1%) σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Επιχειρησιακή επισκόπηση:

 • Κατά τη διάρκεια του 2017 εκτελέστηκαν αρκετά σημαντικά έργα:
  • Ολοκληρώθηκε η παραγωγή σωλήνων για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP), το μεγαλύτερο έργο που έχει ανατεθεί ποτέ στηΣωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. (εφεξής «Σωληνουργεία Κορίνθου»).
  • Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. (εφεξής «Ελληνικά Καλώδια»)και η Fulgor Α.Ε. (εφεξής «Fulgor») συνέχισαν την εκτέλεση σημαντικών καλωδιακών διασυνδέσεων για λογαριασμό της Tennetκαι της Energinetστην Βόρεια Ευρώπη, ενώ εντός του 2017ξεκίνησε η εκτέλεση νέων έργων, όπως το έργο «Καφηρέας» στην Ελλάδα για λογαριασμό της Enel.
Η Ελληνικά Καλώδια συμμετείχε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2018, κατασκευάζοντας τμήμα του έργου που αφορά τις διασυνδέσεις των νησιών Σύρος-Τήνος, Σύρος-Πάρος και Σύρος-Μύκονος.

 • Ανάθεση νέων έργων:
  • Η Σωληνουργεία Κορίνθου κέρδισε δύο έργα για την παράδοση σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
  • Υπογράφηκε συμφωνία για την παραγωγή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού Balticconnector.
  • Ανάθεση σύμβασης προμήθειας υποβρύχιων καλωδιακών συστημάτων για το Αρθρωτό Παράκτιο Δίκτυο (MOG) στη Βόρεια Θάλασσα στην Cablel® Ελληνικά Καλώδια.
Η επιτυχημένη εκτέλεση τέτοιων έργων αποτυπώνει την ικανότητα αυτών των θυγατρικών να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κλάδου διανομής ενέργειας σε μια ολοένα πιο ανταγωνιστική αγορά.

Το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της Cenergy Holdings ανέρχεται σε 480 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά νέα έργα που ανατέθηκαν τους τελευταίους μήνες ενώ εκκρεμούν ακόμα πολλοί άλλοι διαγωνισμοί και αναμένεται να ανατεθούν περισσότερα νέα έργα κατά τη διάρκεια του 2018.

 • Τάσεις της αγοράς:
  • Ισχυρότερη από το αναμενόμενο ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές αγορές για έργα ενέργειας και καλώδια τηλεπικοινωνιών. Θετικές τάσεις στις τιμές και αύξηση ζήτησης.
  • Άνοδοςστις τιμές των μετάλλων. Ανάκαμψη των τιμών πετρελαίου και αερίου προς το τέλος του 2017.
  • Επιβράδυνση στις αγορές καλωδιακών προϊόντων(commodities) στην Ευρώπη, μία συνεχιζόμενη τάση, η οποία ήταν επίσης χαρακτηριστικό του δεύτερου μισού του 2016.
  • Στις αρχές του 2018, το αίσθημα προστατευτισμού στην αγορά των ΗΠΑ, το οποίο εκφράστηκε μέσω της έρευνας για επιβολή δασμών εισαγωγής (anti-dumping duty investigation) σε σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος (ονομαστικής διαμέτρου άνω των 16,4 ιντσών) εναντίον της Ελλάδας και πέντε ακόμη χωρών και των δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του άρθρου 232 για τα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου δημιουργούν ένα αβέβαιο περιβάλλον στον κλάδο σωλήνων χάλυβα.
  • Παρά τον διαρκή προβληματισμό για θέματα όπως η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ,οι προαναφερθείσες εξελίξεις στις ΗΠΑκαι ο απρόβλεπτος χαρακτήρας των διακυμάνσεων των τιμών μετάλλων, αναμένουμε ότιοι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικής και χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας θα μετριάσουν κάθε αρνητική επίδραση.
Η Cenergy Holdings και οι θυγατρικές της συνεχίζουν να έχουν κατάλληλη τοποθέτηση ώστε να επωφεληθούν από τις βελτιούμενες συνθήκες της αγοράς στον ενεργειακό κλάδο και να ενισχύσουν τη φιλοδοξία τους να κατακτήσουν ηγετική θέση παγκοσμίως στις λύσεις μεταφοράς ενέργειας και στη μεταφορά δεδομένων.


www.worldenergynews.gr