Ποιά είναι η LanzaTech που παράγει βιοαιθανόλη για πράσινη ενέργεια - Οι επαφές της στην Αθήνα

Ποιά είναι η LanzaTech που παράγει βιοαιθανόλη για πράσινη ενέργεια - Οι επαφές της στην Αθήνα
Η διαδικασία της LanzaTech περιλαμβάνει βιολογική μετατροπή άνθρακα σε χρήσιμα προϊόντα μέσω αερόβιας ζύμωσης.
Σημαντικές επαφές πραγματοποίησε ο Karl Wolf, έχων την γενική εποπτεία της LanzaTech για την Ευρώπη στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα.
Οι επαφές αυτές οργανώθηκαν από την νομικό με ειδίκευση στα θέματα περιβάλλοντος και νερού κυρία Διονυσία Αυγερινοπούλου, που πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία στο Νομό Ηλείας.
Συγκεκριμένα η αμερικανική εταιρία με έδρα το Σικάγο που εξειδικεύεται σε τεχνολογίες φίλιες προς το περιβάλλον, αξιοποίησης αποβλήτων και απορριμάτων είχε επαφές με τα δύο διυλιστήρια, μεγάλο βιομηχανικό ομιλο και εταιρία δαιχείρισης αποβλήτων.
Πρόκειται για μια πρώτη ενημέρωση για χρήση τεχνολογιών αιχμής που παράγει πράσινη ενέργεια και αξιοποιεί τα απόβλητα.

Ποιά είναι η LanzTech

Η διαδικασία τεχνολογίας της LanzaTech παρέχει έναν βιώσιμο, οικονομικά αποδοτικό τρόπο παραγωγής χημικών προϊόντων που χρησιμεύουν ως δομικά στοιχεία για προϊόντα που έχουν γίνει απαραίτητα στη ζωή μας, όπως το καουτσούκ, τα πλαστικά, οι συνθετικές ίνες και τα καύσιμα.
Η Lanza Tech αναπτύσσει τα πρωτοποριακά της εμπορικά και ερευνητικά προγράμματα με συνεργάτες και  πανεπιστήμια από 14 χώρες του κόσμου και βρίσκεται συνέχεια σε αναζήτηση νέων συνεργασιών  γνώσης και καινοτομίας.
Η διαδικασία της LanzaTech περιλαμβάνει βιολογική μετατροπή άνθρακα σε χρήσιμα προϊόντα μέσω αερόβιας ζύμωσης.
Χρησιμοποιώντας τα μικρόβια που αναπτύσσονται σε αέρια (αντί για σάκχαρα, όπως συμβαίνει με την παραδοσιακή ζύμωση), τα απαέρια και τα υπολείμματα μετατρέπονται σε χρήσιμα υγρά προϊόντα, που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εφαρμογές, παρέχοντας μια νέα προσέγγιση στη δέσμευση και επαναχρησιμοποίηση άνθρακα.

Συνεργασίες και Εμπόριο

Η LanzaTech έχει επιδείξει τη σύνθεση του IPA μέσω ζυμώσεως αερίων σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα και συμμετέχει σε διάλογο με διάφορους στρατηγικούς εταίρους για να εμπορευτεί αυτό το μονοπάτι.
Προϊόντα της είναι:
•    Καύσιμα
LanzaTech BioEthanol Platform
Όπως όλες οι άλλες μέθοδοι παραγωγής βιοαιθανόλης, η διαδικασία της LanzaTech περιλαμβάνει τη βιολογική μετατροπή του άνθρακα σε βιοαιθανόλη, ποιότητας καυσίμου που μπορεί να αναμιχθεί με βενζίνη για την αυτοκινητοβιομηχανία.
Οι πρώτες ύλες περιλαμβάνουν βιομηχανικά απόβλητα από χαλυβουργεία και κράματα αλουμινίου, πετρελαϊκά διυλιστήρια, πετροχημικά συγκροτήματα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίου, συγγενών υλικών που παράγονται από οποιονδήποτε πόρο βιομάζας (π.χ. αστικά στερεά απόβλητα, οργανικά βιομηχανικά απόβλητα, γεωργικά απόβλητα). και αναμόρφωσε το βιοαέριο.
Η βιοαιθανόλη της LanzaTech έχει πιστοποιηθεί από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών (ASTM) σύμφωνα με το πρότυπο D4806-98.
•    Χημικά
Isopropanol
Η ισοπροπανόλη (IPA) είναι σημαντικός βιομηχανικός διαλύτης με εξόδους στα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, τα παγοποιητικά, τα χρώματα και τις ρητίνες, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα, τα μελάνια και τα συγκολλητικά. Χρησιμοποιείται στην εκχύλιση και τον καθαρισμό φυσικών προϊόντων, όπως φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 2 εκατομμύρια MTA του IPA καταναλώνονται ετησίως, αντανακλώντας ένα συνολικό μέγεθος αγοράς 2,5 έως 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στις επικρατούσες τιμές.

www.worldenergynews.gr

panagiotis