Προς το Χρηματιστήριο οδεύει η εταιρία ηλεκτροπαραγωγής R Energy 1

Προς το Χρηματιστήριο  οδεύει η εταιρία ηλεκτροπαραγωγής R Energy 1
Σήμερα η εταιρία έχει υπό την ιδιοκτησία της 28 φωτοβολταϊκούς σταθμούς ανά την Ελλάδα με τη συνολική ισχύς άνω των 7 MW
Την είσοδό της στο Χρηματιστήριο εντός της τρέχουσας χρονιάς εξετάζει η εταιρία R Energy 1, η οποία παράλληλα διερευνά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων στις ανανεώσιμες πηγές, επεκτεινόμενη και στην αιολική ενέργεια, πέρα από τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
Η εταιρεία είναι εισηγμένη στη Δευτερογενή Αγορά του Χρηματιστηρίου της Κύπρου, ενώ μελετά το ενδεχόμενο προσθήκης και αιολικών πάρκων στο ήδη σημαντικό της χαρτοφυλάκιο σε φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποίες είναι κατανεμημένες σε όλη την Ελλάδα.
Αυτή τη στιγμή διαθέτει 28 μονάδες σε περιοχές όπως η Ζάκυνθος, η Θήβα, η Λακωνία και η Λάρισα, με τη συνολική τους ισχύ να ξεπερνά τα 7 MW.
Ιδρυτής και βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Γεώργιος Μ. Ρόκας, ο οποίος μαζί με την οικογένειά του αποτέλεσαν μέχρι το 2007 εκ των κύριων βασικών μετόχων του ομώνυμου Ομίλου, πρωτοπόρου στην ανάπτυξη ΑΠΕ στην Ελλάδα τη δεκαετία του ‘90.

Εξαγορές και ενοποίηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ

Φιλοσοφία της R Energy 1 είναι η ενοποίηση μικρών πάρκων, η οποία επιφέρει τη μείωση του λειτουργικού κόστους μέσα από ανάπτυξη οικονομίας κλίμακας.
Υλοποιώντας την παραπάνω φιλοσοφία, η εταιρεία έχει προχωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε μία σειρά εξαγορών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ενισχύοντας έτσι το χαρτοφυλάκιό της.
Η πλέον πρόσφατη εξαγορά πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, με την απόκτηση της μονάδας της Ελβιεμέκ, ισχύος 1,971 MW, στο Τάχυ Θηβών, έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Τον περασμένο Νοέμβριο, η εταιρεία εξαγόρασε την ΕΝΑΛΕΝ, θυγατρική εταιρεία του εισηγμένου ομίλου DIONIC που είχε στην ιδιοκτησία του ένα φωτοβολταϊκό πάρκο δυναμικότητας 2 ΜW στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Έλος Λακωνίας.
Το πάρκο έχει συνδεθεί στο δίκτυο το 2013 και χαρακτηρίζεται από την άρτια ποιότητα κατασκευής του, καθώς και την υψηλή παραγωγή του.

www.worldenergynews.gr