Μηνιαίοι πλέον οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος - Τα οφέλη για τους καταναλωτές και τη ΔΕΗ

Μηνιαίοι πλέον οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος - Τα οφέλη για τους καταναλωτές και τη ΔΕΗ
Στόχος της επιχείρησης είναι εντός του 2018 να χρησιμοποιούν την υπηρεσία ηλεκτρονικού μηνιαίου λογαριασμού περίπου 2 εκατομμύρια πελάτες της
Η έκδοση μηνιαίων λογαριασμών ρεύματος είναι πραγματικότητα από τις αρχές Φεβρουαρίου για τη ΔΕΗ, ενώ εντός των επομένων ημερών αναμένεται να ξεκινήσει ενημερωτική καμπάνια για τη δυνατότητα που παρέχει πλέον σε όλους τους καταναλωτές να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνιαίο λογαριασμό μέσω της υπηρεσίας e-bill.
Το μέτρο που έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Μανόλης Παναγιωτάκης εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εμπορικής πολιτικής της και στοχεύει στη βελτίωση των χρηματοροών και της ρευστότητας, τον περιορισμό της ανόδου των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και τη διευκόλυνση των πελατών της ΔΕΗ να διαχειρίζονται καλύτερα τους λογαριασμούς τους και τη σχετική δαπάνη.
Στόχος της ΔΕΗ είναι μέσα στο 2018 οι πελάτες της υπηρεσίας e-bill να έχουν φθάσει στα 2.000.000 από περίπου 800.000 που ήταν στο τέλος του 2017 και ένα σημαντικός αριθμός από αυτούς να πληρώνει τον λογαριασμό του, κάθε μήνα.  
Στη φάση αυτή το νέο σύστημα των μηνιαίων λογαριασμών απευθύνεται μόνον στους πελάτες που είναι εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΔΕΗ e-bill και μέσω αυτής ενημερώνονται για τον λογαριασμό.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί ο πελάτης σε μηνιαίο σχήμα πληρωμών είναι να έχει αποδεχθεί τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ.

Μικρότερο κόστος έκδοσης λογαριασμών

Μέσω της υπηρεσίας e-bill η ΔΕΗ επιδιώκει να μειώσει σημαντικά τις δαπάνες της που σχετίζονται με την έκδοση λογαριασμών, όπως πχ το κόστος των εντύπων, τα ταχυδρομικά έξοδα κλπ.
Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι και στη νέα υπηρεσία η περίοδος κατανάλωσης παραμένει τετραμηνιαία, δηλαδή η καταμέτρηση γίνεται κάθε τετράμηνο και στο μεσοδιάστημα ο πελάτης λαμβάνει τρεις λογαριασμούς «έναντι», έναν κάθε μήνα και έναν εκκαθαριστικό λογαριασμό τον τέταρτο μήνα, αντί για έναν «έναντι» λογαριασμό και έναν εκκαθαριστικό ανά δίμηνο, όπως συμβαίνει σήμερα.
Η αποστολή του λογαριασμού γίνεται μόνον ηλεκτρονικά - καθώς ο πελάτης που επιλέγει την μηνιαία εξόφληση έχει εγγραφεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΔΕΗ, που σημαίνει ότι πρόσβαση στους λογαριασμούς του έχει μόνον μέσω του e-bill.
Σε περίπτωση πάντως, που ο πελάτης θελήσει να επανέλθει στο σύστημα των δίμηνων λογαριασμών, μπορεί να το κάνει και πάλι μέσω e-bill.
Οι καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών και επιλέξουν να ενταχθούν στο σχήμα μηνιαίας εξόφλησης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στους μηνιαίους λογαριασμούς δεν ισχύει η προβλεπόμενη από τον Κώδικα Προμήθειας προθεσμία εξόφλησης των 40 ημερών από την έκδοση του λογαριασμού.
Έτσι, όσοι θέλουν να διατηρήσουν την προθεσμία των 40 ημερών θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν λογαριασμούς κάθε δίμηνο.

www.worldenergynews.gr