ΤΕΝΕΡΓΑ: Προς υπογραφή του έργου Διαχείρισης Απορριμάτων 200 χιλ τόνων στην Πελοπόνησσο

ΤΕΝΕΡΓΑ: Προς υπογραφή του έργου Διαχείρισης Απορριμάτων 200 χιλ τόνων στην Πελοπόνησσο
Πρόκειται για ΣΔΙΤ ύψους 150 εκατ ευρώ
Προς υπογραφή το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου, ύψους 150 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ - του συνδέσμου των δήμων για τα απορρίμματα) και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στους Δήμους και την Περιφέρεια αποτελεί καθοριστικό βήμα για την υπογραφή της σύμβασης.
Αντικείμενο της ΣΔΙΤ Πελοποννήσου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για χρονικό διάστημα 28 ετών.
Το έργο, δυναμικότητας 200.000 τόνων, περιλαμβάνει την κατασκευή τριών μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, τριών Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει την λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων και την μεταφορά των απορριμμάτων από τους ΣΜΑ στους ΧΥΤΥ.
Η χρηματοδότηση, θα προέλθει από τη συμβολή του Δημοσίου (μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020), τραπεζικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια.

www.worldenergynews.gr

panagiotis