Ισχυρή κερδοφορία ύψους 130 εκατ. ευρώ για το 2017 από το εξωτερικό για τη Eurobank

Ισχυρή κερδοφορία ύψους 130 εκατ. ευρώ για το 2017 από το εξωτερικό για τη Eurobank
Η ακτινογραφία των θυγατρικών εξωτερικού της τράπεζας και η αξιοποίηση του πλεονεκτήματος που δημιουργεί η ανακεφαλαιοποίηση του 2015 με ιδιωτικά κεφάλαια
Ισχυρό χαρτί για την Eurobank αποδεικνύονται οι δραστηριότητες στο εξωτερικό όπου σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις αναμένεται για το 2017 να της αποφέρουν κέρδη της τάξεως των 130 εκατ. ευρώ δεδομένου ότι συνεχίστηκαν και στο τελευταίο τρίμηνο οι ρυθμοί ανάπτυξης των τριών προηγουμένων όπου η συνολική κερδοφορία ήταν της τάξεως το 97 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα εξαιτίας του γεγονότος ότι το Δεκέμβριο του 2015 ανακεφαλαιοποιήθηκε πλήρως με ιδιωτικά κεφάλαια εξασφάλισε το δικαίωμα να διατηρεί παρουσία στο εξωτερικό στο οποίο βεβαίως περιόρισε την έκθεσή της από πλευράς ενεργητικού μέσω της αποεπένδυσης στη Ρουμανία.
Η Eurobank έτσι παραμένει μια διεθνής ελληνική τράπεζα με στρατηγική παρουσία σε Βουλγαρία και Κύπρο και με σημαντική στο Λουξεμβούργο και τη Σερβία έχοντας στόχο για την 3ετία 2018 – 2020 να ενισχύσει την κερδοφορία του.
Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει την αναδιάρθρωση της λειτουργίας των θυγατρικών δίνοντας έμφαση στις καθαρά τραπεζικές λειτουργίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θυγατρικές εξωτερικού της Eurobank διατηρούν υψηλά επίπεδα ρευστότητας και σχέσης καταθέσεων δανείων.

Κύπρος: Το ισχυρό χαρτί

Ισχυρό χαρτί των διεθνών δραστηριοτήτων αποτελεί η θυγατρική στην Κύπρο η Eurobank Cyprus.
Η τράπεζα στο 9μηνο του 2017 εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους 46,213  εκατ. ευρώ μετά από φόρους  ενώ διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) όπως και τον δείκτη κοινών μετοχών (CET1) να ανέρχονται στο 28,6%.
Οι καταθέσεις πελατών φτάνουν  στα 3,9 δισ. ευρώ και ο δείκτης  δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) ανέρχεται στο εντυπωσιακό 27%. Ταυτόχρονα ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, στο 5,6%.

Η μοναδική ελληνική τράπεζα στη Βουλγαρία

Στη Βουλγαρία η  Postbank (Eurobank Bulgaria AD) που είναι 99,99% θυγατρική της Eurobank προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και επενδυτές και θα είναι πολύ σύντομα η μοναδική ελληνικών συμφερόντων τράπεζα που δραστηριοποιείται πλέον στη χώρα, μετά την απορρόφηση των δραστηριοτήτων της Alpha Bank από την Postbank, την πώληση της ΕΤΕ (UBB) στην KBC και την προβλεπόμενη αποχώρηση της Τραπέζης Πειραιώς. Ουσιαστικά δηλαδή η τράπεζα θα είναι η μόνη προερχόμενη από την Ελλάδα που θα μπορεί να υποστηρίξει ελληνικές επιχειρήσεις στη γειτονική χώρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η 5η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία, με βάση το ενεργητικό της. Ταυτόχρονα κατέχειε την 5η θέση σε δάνεια και καταθέσεις με σταθερά μερίδια (9% στα δάνεια και 8% σε καταθέσεις) . Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπερβαίνει το  23% ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις είναι στο 87,5% ενώ στο εννιάμηνο του 2017 είχε καθαρά κέρδη 33 εκ ευρώ.
Η Postbank syμμετέχει μέσω χρηματοδότησης σε μεγάλα projects που υλοποιούνται στην Βουλγαρική επικράτεια (ξενοδοχεία 5*, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, real estate projects) και έχει φυσική παρουσία σε 174 σημεία σε όλη τη χώρα καθώς και σε 11 Business Centers για εταιρικούς πελάτες.

Η επέκταση στη Σερβία και το Λουξεμβούργο

Στη Σερβία η Eurobank AD Beograd είναι 99,98% θυγατρική της Eurobank και παρά τον ισχυρό και επιθετικό ανταγωνισμό, από ισχυρές τοπικές και μεγάλες ξένες τράπεζες κατέχει  σε επίπεδο δανείων με στοιχεία του 1ου 6μήνου 2017 την 7η θέση μεταξύ των 31 ενεργών τραπεζών στη χώρα.
Το ύψος των χορηγήσεων είναι 1 δις ευρώ ενώ στο εννεάμηνο η τράπεζα είχε κέρδη 12 εκ ευρώ , κεφάλαια 390 εκ ευρώ και υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που στο τέλος του 2017 υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 28%.
Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της τράπεζας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε εξαγορές άλλων τραπεζών δεδομένων των κινήσεων συγκέντρωσης που παρατηρούνται στη χώρα.
Στο Λουξεμβούργο η Eurobank Private Bank Luxembourg SA είναι 100% θυγατρική της Eurobank και προσφέρει προσφέρει προϊόντα και εξειδικευμένες υπηρεσίες Private Banking, Wealth Management και Investment Fund Services.
Επιπλέον, προσφέρει επιλεγμένες υπηρεσίες Τραπεζικής Επιχειρήσεων και χρηματοδοτήσεις για Real Estate στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπερβαίνει το 42%, τα αποθέματα ρευστότητας είναι 0,96 δις ευρώ ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων δανείων εξασφαλισμένων με καταθέσεις) διαμορφώνεται σε 39,4%.

Ο Σταύρος Ιωάννου είναι αναπληρωτής CEO της Eurobank


Πηγή:www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr