ΡΑΕ: Αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης του Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ για το 2018

ΡΑΕ: Αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης του Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ για το 2018
Για το έτος 2018 το ποσό της Ανακτήσιμης Διαφοράς ετών 2006-2015 και προϋπολογιζόμενης Ανακτήσιμης Διαφοράς 2016 ισούται με 18,6 εκατ. ευρώ
Η ΡΑΕ με απόφασή της που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης του Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ για το 2018 με έναρξη ισχύος από την 1η Μαΐου 2018.
Πιο αναλυτικά, για το έτος 2018 το ποσό της Ανακτήσιμης Διαφοράς ετών 2006-2015 και προϋπολογιζόμενης Ανακτήσιμης Διαφοράς 2016 ισούται με 18,6 εκατ. ευρώ για το σύστημα μεταφοράς και 5 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση ΥΦΑ.

www.worldenergynews.gr